Vysokoškolský umělecký soubor Univerzity Karlovy

akademický smíšený sbor • Praha


založen v roce 1948

49 členů

akademický sbor

zřizovatel Vysokoškolský umělecký soubor Univerzity Karlovy, o.p.s.

Vysokoškolský umělecký soubor
Voršilská 1
11008 Praha 1Umělecké vedení

Jakub Zicha

hlavní sbormistr

Ondřej Kunovský

sbormistr

Další spolupracovníci

Olga Koblížková

hlasový poradce

Kronika sboru2023

prosinec

CD Alleluia, Panna Syna porodila (VUS UK)
2023

říjen

Online video Jonh Williams: Hymn to the Fallen (Ústřední hudba armády České republiky)2023

září

Olga Koblížková zahájila činnost jako hlasový poradce2023

červen

Anita Jírovská ukončila činnost jako hlasový poradce
2023

květen

Premiéra skladby Další příběh (Jana Vöröšová)
Libčice nad Vltavou, CZ2023

květen

Festival Otevřená zahrada
Libčice nad Vltavou, CZ2023

leden

Enio Morricone - hudba k filmům

filmová hudba, Gaisteig HP8, Isarphilharomonie Mnichov, Německo2022

prosinec

Online video J.S.Bach: Jesus bleibet meine Freunde - pro ÚHA ČR ()2022

prosinec

Online video Vánoční koledy - pro ÚHA ČR ()2022

prosinec

Karolína Cingrošová ukončila činnost jako hlasový poradce


2021

září

Karolína Cingrošová zahájila činnost jako hlasový poradce


2019

únor

Ondřej Kunovský zahájil činnost jako sbormistr
2017

duben

Pán prstenů I-III

Turné s trilogií Lord of the Rings (Pán prstenů) ve spolupráci s Plzeňskou filharmonií a Kühnovým dětským sborem. V šesti německých městech a ve Vídni sbor účinkoval při 19 filmových projekcích doprovázených živou filmovou hudbou2017

březen

Pán prstenů I-III2016

prosinec

Premiéra skladby Vianočná omša F dur (premiéra nové verze) (Edmund Pascha)
kostel sv. Šimona a Judy v Praze 12016

září

Anita Jírovská zahájila činnost jako hlasový poradce
2014

září

Zemřel Oldřich F. Korte

Pouhý den po Antonínu Tučapském nás opustil další vynikající skladatel, Oldřich František Korte.
Připojujeme se k zarmoucené kulturní obci a vzpomínáme zejména na několikanásobné provedení jeho cyklu Trobadorské zpěvy. Jako malou připomínku nabízíme záznam z posledního provedení za osobní účasti autora v roce 2011:
http://www.youtube.com/watch?v=3qYmw9EYstY&list=UUWlANhjuzH1yyqwz4K38OIw2014

Spolupráce na projektu Pán Prstenů (uvedení filmu s živou hudbou)
Stuttgart, DE2014

Spolupráce na projektu Pán Prstenů (uvedení filmu s živou hudbou)
Norimberk, DE2013

září

Svatováclavský víkend ve znamení duchovní hudby

Poslední zářijový víkend byl v celé naší zemí spojen s oslavou svátku sv. Václava, hlavního patrona Čech. Také Vysokoškolský umělecký soubor Univerzity Karlovy věnoval našemu nejpopulárnějšímu světci letos velkou pozornost – byl středobodem prvního a významnou součástí druhého z obou koncertů, které sbor v sobotu a v neděli absolvoval.
Sobotní koncert v sázavském klášteře se přímo honosil přídomkem „Svatováclavský“ a jeho pořadatelem byla Správa kláštera Sázava spolu s místní Římskokatolickou farností. VUS UK zde vystoupil v komornějším obsazení s programem od renesanční hudby po tvorbu 20. století. Večer měl dvě specifika; prvním z nich bylo hojné představení vícesborové tvorby – v dílech renesančních i romantických – druhým byla akcentace památky tří významných českých světců: sv. Ludmily, jejíž svátek připadá na polovinu září, sv. Václava, který slavil svátek přímo v den koncertu a samozřejmě se Sázavou spjatého sv. Prokopa. Tyto tři světce představil sbor jak v dílech historických (písně A. Michny) tak i soudobých (části z cyklu České vigilie A. Tučapského). Zaplněný poutní kostel sv. Prokopa ocenil i vytleskaný přídavek z pera Mortena Lauridsena.
Pouze o den později, v neděli 29. září, se odehrál v pražské bazilice sv. Jakuba druhý koncert k 65. výročí založení, které sbor letos slaví. Program byl neméně slavnostní, světová premiéra cyklu České vigilie Antonína Tučapského. Nestává se každý den, aby neprofesionální soubor uvedl premiéru celovečerního díla takto renomovaného autora, v tomto případě byl navíc zážitek umocněn mluveným slovem, duchovním zamyšlením nad osobami českých světců a světic, jimž je celý cyklus věnován. Tvorby textů i jejich přednesu se ujal českobudějovický biskup Jiří Paďour, za varhany zasedl Jan Kalfus. VUS UK řídil jeho umělecký vedoucí Jakub Zicha, který celý projekt inicioval a z původních devíti samostatných skladeb pomocí spojovacích textů a vkládaných hudebních vstupů vytvořil působivé jednolité dílo.
Pohříchu ne zcela zaplněná svatojakubská bazilika ocenila dílo pro nemoc nepřítomného autora i výkony všech interpretů potleskem ve stoje, což se v kostelech opravdu tak často nevídá.2013

září

nové CD ČESKÉ MŠE - recenze

V pondělí 9. září odvysílal Český rozhlas 3 - Vltava v pořadu "Rondo - Kritické sondy do světa kompaktních disků" recenzi na nejnovější CD Vysokoškolského uměleckéhou souboru UK s liturgickou hudbou tří našich skladatelů České mše. CD s díly Josefa Suka, Josefa Bohuslava Foerstera a Zdeňka Fibicha obdrželo od autorky pořadu Radmily Hrdinové maximální hodnocení pěti "houslových klíčů". Záznam recenze si můžete poslechnout v archivu internetového vysílám ČRo3 – Vltava zde: http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2962736.
2013

červen

VUS UK 65 - ČESKÉ INSPIRACE

První z koncertů u příležitosti 65. výročí Vysokoškolského uměleckého souboru Univerzity Karlovy v Praze s podtitulem „České inspirace“ se uskuteční již tento pátek, 7. června 2013 od 19:00 v aule Karolina. České inspirace předznamenávají charakter dramaturgie, hudbu, která nás zajímá a inspiruje.
V první části programu to bude Inspirace historií – představíme posluchačům nejprve několik českých písní z období středověku a vzápětí tři tzv. ohlasové skladby autorů 20. a 21. století, které byly nejen historií inspirovány, ale vznikly přímo na dávné texty.
Po přestávce pak zazní Inspirace folklórem. Zde bude proces opačný, nejprve zazpíváme díla lidovou hudbou motivovaná a v samém závěru pak lidové písně z Hané a z Valašska.

Účinkují:
Vysokoškolský umělecký soubor Univerzity Karlovy
v Praze se svými sólisty a hosty

řídí Jakub Zicha

jednotné vstupné 150,- Kč
(objednávejte na vus@vus-uk.cz)

http://www.vus-uk.cz/?page_id=441&event_id=91

2013

březen

VUS VE SVATÉM TÝDNU

Poslední týden před Velikonocemi bývá označován přídomkem „Svatý“ či „Pašijový“. Také mezi hudebními tělesy začínáme v tomto období registrovat zvýšený počet koncertů a vystoupení a nejinak je tomu ve Vysokoškolském uměleckém souboru Univerzity Karlovy. V průběhu osmi dní nás ve spolupráci s Konventem minoritů u sv. Jakuba čekají tři vystoupení s různými programy. Při bohoslužbě na Květnou neděli, kterou tento čas začíná, bude za spoluúčinkování varhaníka Vladimíra Jelínka provedena jedinečná mše Petra Ebena, Missa Adventus et Quadragesimae. Pokud můžeme říci, že se Ebenova díla objevují na repertoáru neprofesionálních těles poměrně často, pak totéž jistě neplatí o hudbě, jejímž autorem je Philipp Dulichius. Tento pozapomenutý německý mistr období vokální polyfonie vytvořil za svůj život nespočet mší, zhudebnění žalmů i motet a právě z nich jsme vybrali skladbu Tristis est anima mea pro šestihlasý mužský sbor (!). Je to jedinečná ukázka mistrovské renesanční hudby, o jejíž autorech víme tak málo.
Na Velikonoční neděli se při slavnostní bohoslužbě odehraje toužebně očekávaná pražská premiéra Missy Solemnis českého pozdně barokního mistra Jana Zacha. K uvedení jeho díla máme letos nejméně o dva pádné důvody více; právě letos totiž vzpomeneme 300 let od Zachova narození a zároveň 240 let úmrtí. Je navíc velmi pravděpodobné, že Zach ve 20. letech 18. století studoval v Praze u Bohuslava M. Černohorského a uvedení Zachovy mše v bazilice sv. Jakuba, Černohorského působišti, dostává tak další rozměr.
V čase mezi těmito dvěma vystoupeními si VUS repertoárově „odskočí“ k provedení vrcholného kantátového díla 19. století, Stabat Mater Antonína Dvořáka. K tomu dojde jako již pravidelně na Velký Pátek v podvečer.

Všechny příznivce krásné hudby srdečně zveme!


Květná neděle, 24. března, 10:30
P. Eben: Missa Adventus et Quadragesimae
Ph. Dulichius: Tristis est anima mea

Velký Pátek, 29. března, 17:00
A. Dvořák: Stabat Mater

Velikonoční neděle, 31. března, 10:30
J. Zach: Missa Solemnis in D
J. N. Škroup: Terra tremuit
G. F. Händel: Hallelujah2013

CD České mše (ArcoDiva)2013

Premiéra skladby České vigilie (Antonín Tučapský)
Praha2012

listopad

Podzimní vzpomínání

Dvě vystoupení absolvoval VUS na přelomu října a listopadu, do konce roku přidá další tři - na každém zazní zcela jiný program.

V krátkém sledu několika dní měli naši posluchači opět možnost, poslechnout si Vysokoškolský umělecký soubor UK ve dvou rozdílných podobách. Nejprve jsme si připomněli, že je to už pět let, co nás opustili dva naši přední hudení skladatelé, Petr Eben a Zdeněk Lukáš. Věnovali jsme jim podstatnou část Benefičního koncertu, jímž jsme se pokusili přispět na pořízení nových varhan do kostela Panny Marie Sněžné na Jungmannově náměstí, kde se také koncert uskutečnil. Po úvodu v podobě renesančních a romantických vícesborových skladeb vyslechl zcela zaplněný kostel výběr z Requiem pro smíšený sbor a Te Deum Zdeňka Lukáše a Missu Adventus a moteto Ubi caritas Petra Ebena.
V pátek 2. listopadu jsme pak vzpomínali na všechny věrné zemřelé při slavnostní bohoslužbě v bazilice svatého Jakuba na Starém Městě. Smuteční mše Wolfganga A. Mozarta zazněla jako velká modlitba, jejíž závěrečná část (Lux aeterna luceat eis, Domine - světlo věčné ať jim svítí, Pane) se v prostoru baziliky vznášela ještě dlouho po doznění poslední tónů krásné hudby.
Kdo tato dvě vystoupení nestihl, bude mít do konce roku ještě několik příležitostí si nás poslechnout. Na konci listopadu vystoupíme v rámci festivalu Dny soudobé hudby 2012 s programem z tvorby Jana Málka (Romance o Štemberkovi) a Jana Vičara (Gufo - Vejr). V posledním předvánočním týdnu pak nejprve (18. 12.) představíme zbrusu nový repertoár na našem vlastním Vánočním koncertu v kostele sv. Šimona a Judy; dramaturgickou dominantou zde bude uvedení Křečovické mše Josefa Suka. O den později (19. 12.) provedeme tradiční Vánoční koncert pro vedení Karlovy Univerzity, kde uvedeme repertoár, jenž zde měl být proveden vloni. Loňský koncert se však bohužel nekonal, vzhledem ke státnímu smutku po úmrtí Václava Havla.
Koncert 19. 12. v Karolinu je uzavřenou akcí pouze pro vedení UK, na ostatní koncerty všechny posluchače SRDEČNĚ ZVEME!2012

říjen

Poslední rozloučení s Františkem Geistem

V pondělí 15. října nás navždy opustil nejdéle sloužící člen VUSu František Geist. Zemřel v nemocnici po krátké nemoci, o Vánocích by mu bylo 73 let. Do našeho sboru přišel v roce 1964, zpíval zde tedy neuvěřitelných 48 let.

Poslední rozloučení se koná ve středu 24. října v 11:20 v malé síni strašnického krematoria.
Kdo jste Frantu znali, vzpomeňte na něj …2012

leden

VUS UK přijme hlasového pedagoga

Vysokoškolský umělecký soubor Univerzity Karlovy (VUS UK) přijme hlasového pedagoga. Tvůrčí náplní bude rozvoj pěveckých dovedností členů souboru (předpokládáme v rámci celého sboru i po menších skupinkách). Bližší podrobnosti závisí na dohodě.
Kontakt:
Vysokoškolský umělecký soubor
Voršilská 1, Praha 1
vus@vus-uk.cz
www.vus-uk.cz2011

září

VUS UK v Číně

Vysokoškolský umělecký soubor Univerzity Karlovy se letos na podzim chystá přidat další střípek do bohaté mozaiky svých zahraničních zájezdů. A nebude to střípek ledajaký, půjde o zemi velmi vzdálenou a atraktivní – naším cílem bude slavná „Říše středu“. Ano, v druhé polovině října vyrazí náš nejstarší akademický pěvecký sbor na dvoutýdenní turné do Čínské lidové republiky.
U zrodu zájezdu, který se připravuje bezmála čtyři roky (a již jednou byl pořadateli odložen), stála nabídka zprostředkující agentury k vystoupení na Mezinárodním festivalu v Šanghaji. Účast na festivalu je kostrou šanghajské části zájezdu, sbor zde vedle slavnostního zahajovacího ceremoniálu vystoupí v následujících dnech na několika vystoupeních v koncertních sálech i pod širým nebem. Kromě samostatných programů se VUS UK představí rovněž na společných koncertech s mezinárodním sborem ze Shanghaie a orchestrem z Pekingu (Shanghai International Voices, Beijing International Orchestra). Na všech vystoupeních v Šanghaji i v Pekingu bude těžištěm programu pražských vysokoškoláků samozřejmě česká hudba, zastoupeni budou Smetana, Dvořák, Janáček, ale i Foerster, Novák a Eben, podstatnou část budou samozřejmě tvořit lidové písně z Čech i Moravy. Na zvláštní žádost agentury a vzhledem ke specifickému čínskému publiku bude program doplněn operními a populárními sbory (Verdi, Orff) a jako pozornost hostitelům VUS nastudoval také dvě čínské lidové písně. Ty se velmi dobře uplatní v závěru programu každého koncertu, stejně jako na závěrečném vystoupení v Pekingu během státní recepce, pořádané velvyslanectvím České republiky v Číně při příležitosti státního svátku ČR, kde bude mít pražský VUS rovněž tu čest vystoupit.
Spolu se sborem vystoupí klavírista Jan Linhart a jako malý bonbónek poveze s sebou VUS také nástroj, jehož spojení s pěveckým sborem je poměrně netradiční – cimbál. Tento nástroj má svůj historický původ v Persii, Malé Asii a právě v Číně, jde tedy o takový malý návrat ke kořenům, neboť mimo moravských lidovek cimbál zazní také v písních čínských.
Dvoutýdenní zájezd do nejlidnatější země světa slibuje mnoho hudebních i poznávacích zážitků, o něž se s našimi čtenáři po návratu velmi rádi podělíme.
2011

květen

OHLASY DÁVNÝCH ČASŮ

Závěrečný koncert sezóny 2010/2011, jenž se uskuteční 1. června 2011 od 19:30 v Sále Martinů na pražské HAMU, je naplánován jako konfrontace nejstarší hudby, jaká zněla na našem území, s hudbou 20. a 21. století, z oné původní kultury vycházející a touto kulturou inspirovanou. Na své si tak přijdou konzervativní staromilci i lidé, pro něž koncert bez soudobé hudby není koncertem.

Závěrečný koncert 63. sezóny Vysokoškolského uměleckého souboru Univerzity Karlovy se ponese ve znamení připomínání dávné minulosti. Nejprve se přeneseme do doby, kdy na našem území vládl jazyk vzdělanců – latina. V samém úvodu programu krátce nahlédneme do oblasti hudby duchovní a posluchačům představíme Latinské písně české gotiky a renesance. Po bloku těchto krátkých, roztomilých skladbiček bude následovat první vrchol večera, premiéra cyklu Amor tenet omnia pro sbor a bicí nástroje skladatelky Sylvie Bodorové na texty ze středověkého kodexu Carmina burana. Původní verze této skladby (s širším instrumentářem) vznikla na objednávku Evropského institutu sborového zpěvu v Lucembursku v roce 2007.
Světské (neboli lidové) písně českého středověku nás pro zbytek večera definitivně upoutají k češtině jako písňovému jazyku. V případě písní z našeho cyklu je to ovšem upoutání tak trochu „cimrmanovské“, neboť texty těchto písní se nedochovaly. V roce 1892 vydal Otakar Hostinský sbírku „36 nápěvů světských písní českého lidu“, jež ovšem obsahovala pouze melodie s tzv. incipity, což znamená pouze začátek textu, většinou shodný s názvem. My jsme pro tento koncert použili texty, které k písním v původním duchu citlivě vytvořil zpěvák, hudebník ale také básník Pavel Jurkovič.
Text Romance o Štemberkovi patří k významným slovesným památkám českého středověku. Příběh o pomstě mělnických měšťanů, kteří nedodrželi svůj slib a Štemberka (jenž jim snad chodil za manželkami či dcerami) vylákali z města, zajali a „ruce a nozie osekali“, obsahuje místy poměrně brutální slovesné prvky, srovnatelné s erbenovskou lyrikou. Skladatel Jan Málek na jeho podkladě utvořil v roce 2009 stejnojmennou kantátu pro smíšený sbor s tenorovým a barytonovým sólem.
Také Starodávné čarování milému skladatele Petra Ebena patří do oblasti komorních kantát pro sbor se sólovými vstupy. Skladba z roku 1957 na anonymní valašský text ze 16. století je dialogem sólového sopránu, jemuž sekundují ještě mezzosoprán a alt, se smíšeným sborem. Dívka v příběhu zapřísahá vycházející slunce, aby jí zajistilo přízeň jejího milého za každou cenu, doslova „aby mu nebyla hodina hodinou, rodina rodinou, sestra sestrou, bratr bratrem, matka matkou, otec otcem…“
Závěr koncertu obstarají Trobadorské zpěvy, cyklus devíti skladeb na texty z 12. – 14. století, jak jej v roce 1965 vytvořil skladatel Oldřich F. Korte. Mezi autory těchto textů (zde ovšem v překladu Pavla Kopty) se objevuje Francesco Petrarca nebo salcburský mnich Herman, jiné písně jsou anonymní, mající původ v minessangu a staročeské či occitanské lyrice. Velký prostor zde dostávají čtyři sólisté a kromě sboru je zde předepsán rovněž poměrně početný instrumentální soubor, čítající nástroje dechové, smyčcové i bicí. Velká role je svěřena také loutně a cembalu.

Celý náš program je také výpovědí o tom, jak pečujeme o dědictví našich předků. Pevně věříme, že z tohoto zkoumání odejdeme se ctí.
2011

duben

Česká duchovní hudba s Modlitbou Zdeňka Lukáše

V dalším koncertu z cyklu ČESKÁ DUCHOVNÍ HUDBA zazní 16. května od 19:30 v chrámu Panny Marie Sněžné mimojiné takřka neznámá skladba českého hudebního skladatele Zdeňka Lukáše, Modlitba ghanských křesťanů pro smíšený sbor, varhany a bicí nástroje. V provedení Vysokoškolského uměleckého souboru Univerzity Karlovy, varhaníka Jana Kalfuse a bicisty Jana Linharta ji nastudoval a řídí Jakub Zicha.

Cyklus ČESKÁ DUCHOVNÍ HUDBA je dlouhodobým projektem VUS UK, který si od svého vzniku v roce 2005 dal za cíl přiblížit Pražanům poklady duchovní hudby ve skladbách jak slavných, tak i méně známých. Nejinak tomu bude i letos, kdy bychom náš program rádi věnovali ve prospěch sbírky na nové varhany v kapli sv. Michala při kostele Panny Marie Sněžné na Jungmannově náměstí. Během večera zazní vedle např. slavného moteta barokního mistra B. M. Černohorského a jedné z mála dochovaných skladeb K. Haranta z Polžic (jednoho z 27 českých pánů, popravených roku 1621 na Staroměstském náměstí) náročná a přitom velmi málo známá skladba jednoho z nejpopulárnějších českých skladatelů 20. století – Zdeňka Lukáše. Jeho Modlitba ghanských křesťanů pro sbor, varhany a bicí nástroje je již svým obsazením a strukturou naprosto ojedinělou kompozicí v kontextu skladeb svých současníků. Její zajímavost (či možná i kuriozita) ale tkví např. také v tom, že ve svém autografu nese jako datum dokončení den 21. srpna 1968. Že je tato skladba opravdovým odrazem doby, budete moci posoudit sami. Program doplní výběr z cyklu Biblické písně Antonína Dvořáka, který soubor nastudoval ve verzi pro smíšený sbor a varhany, jejímž autorem je umělecký vedoucí VUS UK, Jakub Zicha. Závěr koncertu bude patřit chvalozpěvu Te Deum Laudamus, jak jej Zdeněk Lukáš ztvárnil pro šestihlasý smíšený sbor jako jednu ze svých posledních vokálních skladeb v roce 2001.2011

Premiéra skladby Amor tenet omnia (Syvie Bodorová)
Praha2011

Premiéra skladby Ave Maria (Eduard Douša)
Praha2011

spolupráce s místním univerzitním sborem
Lipsko, DE2011


Beijing, CN2011


Suzhou, CN2011


Shanghai, CN
2010

listopad

JOHANNES BRAHMS: NĚMECKÉ REQUIEM POD ZÁŠTITOU NĚMECKÉHO VELVYSLANCE

V neděli 7. listopadu se pražským posluchačům představí další produkt velmi plodné spolupráce Vysokoškolského uměleckého souboru UK Praha a Sboru chrámu sv. Štěpána z německého Karlsruhe, koncertní provedení vrcholné kantátové skladby 19. století, Německého requiem Johannesa Brahmse. Na koncertě se pod taktovkou uměleckého šéfa pražského VUSu Jakuba Zichy představí rovněž sólisté Monika Brychtová a František Zahradníček, orchestrálního partu se ujme Pražská komorní filharmonie.

Spolupráce obou pěveckých těles se datuje již od roku 1993, kdy se soubory potkaly při provedení Dvořákova Requiem. V dalších letech došlo i na Dvořákovo Stabat Mater (1995 a 2004), Requiem G. Verdiho (1998), či Beethovenovu Missu solemnis (1999). Zatím poslední příležitostí ke spolupráci bylo opětovné provedení Dvořákova Requiem v roce 2007.

V počátcích spolupráce bývalo zvykem, že se nastudovaná skladba předvedla v obou domovských městech, tedy v Karlsruhe i v Praze. V poslední době jsme (zejména z ekonomických důvodů) od tohoto modelu museli upustit a omezit se pouze na provedení v Německu. Letošní projekt po dlouhé době zavítá rovněž do Prahy a tak si i pražští posluchači budou moci vychutnat nádherné tóny mistrovské Brahmsovy kompozice v interpretaci dvou velkých smíšených sborů, jimž budou sekundovat mladí čeští sólisté, sopranistka Monika Brychtová a basbarytonista František Zahradníček. Jméno Pražské komorní filharmonie, která bude obstarávat nedílnou orchestrální součást díla, je samo o sobě zárukou kvality, která jistě nenechá žádného potencionálního zájemce o tento koncert chladným.

Záštitu nad koncertem převzal J. E. pan Johannes Haindl, velvyslanec Spolkové republiky Německo.
2010

duben

VELKÝ SPOLEČNÝ KONCERT VE ZNAMENÍ ČESKÉ SBOROVÉ KLASIKY

Vysokoškolský umělecký soubor Univerzity Karlovy opět přijal pozvání Pražského smíšeného sboru ke společnému projektu. Koncert pod záštitou ministra kultury ČR prof. V. Riedlbaucha se uskuteční v neděli 2. května v Kostele sv. Šimona a Judy od 19:30. Na programu budou stěžejní díla české sborové literatury skladatelů A. Dvořáka, J. Suka, V. Nováka a J. B. Foerstera. Jako host koncertu vystoupí japonský sbor WADACHI z Tokya.

Oba stěžejní sbory tohoto večera jsou „známé firmy“ nejen na českém sborovém poli ale i v mezinárodním kontextu. Pořadatelem koncertu je Pražský smíšený sbor, těleso, které v letošním roce oslaví 65-té výročí svého založení, a hlavním partnerem mu bude jen o tři roky mladší Vysokoškolský umělecký soubor Univerzity Karlovy. Tyto dva naše přední smíšené sbory byly v loňské sezóně hlavními tělesy cyklu Pocta tvůrcům, jehož pořadatelem byla Česká filharmonie a na jehož čtyřech koncertech v pražském Rudolfinu zazněly skladby jubilujících skladatelů Zdeňka Lukáše, Petra Ebena, Antonína Tučapského, Bohuslava Martinů a Josefa Bohuslava Foerstera. Spolupráce obou těles však pokračuje i dál a tentokrát nás čeká opravdový bonbónek. Umělečtí vedoucí obou sborů (prof. Miroslav Košler a Jakub Zicha) si pro tento koncert vybrali doslova pilíře české sborové literatury.

Je zde příznačné, že se jedná o díla, na jejichž provedení si dnes troufne již málokterý sbor, přestože před několika desetiletími byla kmenovým repertoárem snad každého pěveckého sboru české kotliny. Večer otevře „klasika nejklasičtější“, cyklus Antonína Dvořáka V přírodě. V dalším, neméně atraktivním programu najdeme např. dílo Josefa Suka Tři zpěvy op. 19 (Zavedený ovčák, Mať moja, Stasa čarodějnice) či nádherné Čtyři balady pro smíšený sbor a čtyřruční klavír op. 19 a 23 Vítězslava Nováka. Ke společnému provedení, které se připravovalo několik měsíců a závěrečné společné zkoušky byly naplánovány na celé tři týdny před koncertem, zde spojí hlasy na osmdesát pěvců z obou sborů.

Jako host koncertu vystoupí sbor WADACHI z dalekého Japonska. Japonci jsou známi jako velcí obdivovatelé české hudby a nejinak tomu bude i tentokrát. Mimo svého atraktivního programu japonských písní se sbor Wadachi (sbormistr S. Moroi) připojí k českým sborům a na závěr celého koncertu společně přednesou jako poctu české hudbě skladbu Josefa Bohuslava Foerstera Česká píseň.
2010

J. Brahms: Německé requiem
Karlsruhe, DE
2009

říjen

VUS UK PRAHA PŘIJME ZPĚVÁKY DO MUŽSKÝCH HLASŮ!!!

Pro další sezónu přijmeme mužské hlasy. Nabízíme systematickou práci, vysokou uměleckou úroveň, rozvoj hlasových dovedností, skvělý kolektiv, široký repertoár, koncerty na prestižních scénách, atraktivní zájezdy. Máte-li zdravý hlas, chuť zpívat a ochotu účastnit se zkoušek a koncertů, přijďte se podívat na naši zkoušku v pondělí nebo ve středu od 19:15. Těšíme se na vás!

Více informací na www.vus-uk.cz nebo vus@vus-uk.cz.2009

červenec

POCTA TVŮRCŮM na VLTAVĚ

Ve středu 5. srpna od 20:00 si na stanici Vltava - Český rozhlas 3 můžete v pořadu AKADEMIE poslechnout relaci Aleny Daňkové a Wandy Dobrovské o koncertním sborovém cyklu České filharmonie POCTA TVŮRCŮM. Jednotlivé koncerty byly věnovány tvorbě Zdeňka Lukáše, Antonína Tučapského, Petra Ebena, Josefa Bohuslava Foerstera a Bohuslava Martinů.
Na této svým rozsahem i významem jedinečné akci se podílela přední česká sborová tělesa: Kühnův dětský sbor, Pražský smíšený sbor, Vysokoškolský umělecký soubor Univerzity Karlovy v Praze, Foersterovo komorní pěvecké sdružení, ženský pěvecký sbor Iuventus paedagogica, Nová Česká píseň, Motýli Šumperk, Dětský pěvecký sbor Radost, Dívčí sbor Cesmina, Dívčí sbor Puellae, Cum decore, Liberecký smíšený pěvecký sbor Ještěd, Pražská kantiléna, dětský pěvecký sbor Svítání, Dívčí komorní sbor Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně, Schola Gregoriana Pragensis, Canticorum iubilo, Canti di Praga, Pěvecké sdružení moravských učitelů, Bonifantes, Pueri gaudentes.2009

červenec

POVÍDÁNÍ O SBOROVÉM ZPĚVU NA ČRO 2 - stanice Praha

V pořadu "Setkání s..." si s redaktorem Vladimírem Krocem bude povídat umělecký vedoucí VUS UK Praha Jakub Zicha
Všechny příznivce sborového zpěvu si dovolujeme informovat, že 20. července od 11:00 budou mít na Českém rozhlase 2 - stanici Praha možnost vyslechnout si povídání o tomto krásném oboru lidské činnosti. Redaktor Vladimír Kroc si do pořadu "Setkání s..." pozval sbormistra Vysokoškolského uměleckého souboru Univerzity Karlovy v Praze Jakuba Zichu.
Náš nejstarší akademický sbor má za sebou pernou sezónu, na jejímž konci se třpytí vítězství na soutěži pěveckých sborů v rámci Festivalu sborového umění v Jihlavě. Nejen o tom bude řeč v hodinovém pořadu, v jehož rámci budete mít možnost vyslechnout i některé zvukové ukázky z nejnovější práce sboru.

2009

Premiéra skladby GUFO - Vejr (Jan Vičar)2009

Mezinárodní festival Bohuslava Martinů
Pardubice, CZ

zlaté pásmo v kategorii 4. místo) v kategorii sborů s povinnou skladbo2009

Mezinárodní festival Bohuslava Martinů
Pardubice, CZ

zlaté pásmo v kategorii 2. místo) v kategorii duchovní hudb2009

Festival sborového umění
Jihlava, CZ

1. místo, absolutní vítěz2009

Festival sborového umění
Jihlava, CZ

zvláštní cena za interpretaci skladby Bohuslava Martinů2008

listopad

VUS UK UVEDE REQUIEM ZDEŇKA LUKÁŠE

Zítra, ve čtvrtek 6. 11. 2008, uvede Vysokoškolský umělecký soubor na koncertu ze svého cyklu "Česká a světová duchovní hudba" Requiem vloni zesnulého českého skladatele Zdeňka Lukáše. V úvodu večera vstoupí jako host Sbor Arcibiskupského gymnázia, na jehož půdě se koncert koná.
Večer se totiž uskuteční v krásné a akusticky inspirativní Aule Arcibiskupského gymnázia, jež se nachází na rohu ulice Korunní a Náměstí Míru v Praze 2. Místo, které je pro Pražany ideálně dopravně dostupné, se stává v poslední době častým hostitelem hudebních večerů zejména vážné hudby. Nejinak tomu bude i zítra, kdy se zde setkají dva pražské pěvecké sbory, aby posluchačům společně poodhalily roušku duchovní hudby od nás i ze světa.
V úvodu večera vystoupí Sbor Arcibiskupského gymnázia, jenž je koncipován jako výběrové hudební těleso pod záštitou Pražského arcibiskupství. Jeho činností má být především umělecká reprezentace na tuzemské i mezinárodní úrovni. Obsahem a smyslem sboru je obohacovat vědomí kulturních a duchovních tradic, otevírat vnímání souvislostí mezi minulostí a současností a vytvářet soulad mezi lidmi. Ze svého bohatého repertoáru sbor připravil výběr z díla, které je pro českého posluchače velmi atraktivní - jihoamerické mše Missa criolla s liturgickým textem ve španělštině za doprovodu etnických nástrojů. Jako malý bonbónek zazpívá Sbor AG rovněž část oratoria Mesiáš G. F. Händela – slavné Hallelujah.
V druhé části večera vystoupí pořádající Vysokoškolský umělecký soubor Univerzity Karlovy s programem neméně atraktivním. Svým posluchačům představí Requiem pro smíšený sbor op. 252 Zdeňka Lukáše. Tato téměř 25-ti minutová a capellová skladba je prubířským kamenem smíšených sborů a VUS UK Praha ji zde uvede v osobní premiéře. Requiem pro smíšený sbor napsal Zdeněk Lukáš v roce 1992 na objednávku sbormistra Miroslava Košlera a Pěveckého sboru ČKD Praha (dnes Pražský smíšený sbor). Stejní interpreti mají na svědomí i premiéru, která proběhla 26.4.1995 v kostele Šimona a Judy v Praze, když jednotlivé části byly předtím již několikrát provedeny na koncertech v Praze a na zájezdu v japonském Tokiu.
Vstupné na koncert je dobrovolné.
2008

říjen

Pocta tvůrcům: Zdeněk Lukáš - VYPRODÁNO!!!

V neděli 19. října v 17,00 hodin začne ve Dvořákově síni pražského Rudolfina první z koncertů abonentního cyklu České filharmonie „Pocta tvůrcům“ věnovaný nedožitým 80. narozeninám skladatele Zdeňka Lukáše. Přestože se jedná o koncert pěveckých sborů, byl již dva týdny dopředu vyprodán, což je věc v Čechách zcela ojedinělá.
Letošní sborový abonentní cyklus České filharmonie „Pocta tvůrcům\" je věnován významným českým sborovým skladatelům 19. a 20. století – jednotlivé koncerty budou věnovány Zdeňku Lukášovi (19. 10. 2008), Antonínu Tučapskému (14. 12. 2008), Petru Ebenovi (8. 2. 2009) a společně Bohuslavu Martinů a Josefu Bohuslavu Foersterovi (19. 4. 2009). První koncert tohoto cyklu bude uveden u příležitosti nedožitých 80. narozenin Zdeňka Lukáše. O veskrze nedoceněné popularitě tohoto skladatele svědčí i fakt, že koncert byl již dva týdny dopředu vyprodán. Duchovním otcem cyklu „Pocta tvůrcům“ je známý český sbormistr Miroslav Košler, který jej připravil také jako přehlídku české amatérské sborové scény. Kromě Vysokoškolského uměleckého souboru Univerzity Karlovy vystoupí na prvním koncertu cyklu například Pražský smíšený sbor, Kühnův dětský sbor, Foersterovo komorní pěvecké sdružení, Nová Česká píseň Plzeň a další. Za dirigentským pultem se vystřídají sbormistři jednotlivých těles, mezi doprovázejícími je například žesťový kvintet posluchačů AMU nebo známý houslista Jaroslav Svěcený. Z programu vyberme například cyklus pěti mužských sborů s doprovodem houslí v podání právě Jaroslava Svěceného „Jaro se otvírá“ (op. 110), dále „Lacrymosa“ a „Dies irae“ z Requiem (op. 252) pro smíšený sbor, cyklus tří sborových skladeb „Pocta tvůrcům“ (op. 147), který dal jméno i celému koncertnímu cyklu, nebo kantátu pro smíšený sbor, žesťové kvinteto a klavír „Jsem této země zpěv“ (op. 149). Na své si přijdou i milovníci zvuku dětských (Svítá, Věneček, Čepení) a ženských sborů (Lucerna Domini, Poselství hudby).
Cyklus, nad nímž převzal záštitu ministr kultury Mgr.Václav Jehlička, pořádá Česká filharmonie ve spolupráci s agenturou BTI. Mediálním partnerem je také UČPS.2008

srpen

VUS UK na Vltavě

Hodinový pořad o Vysokoškolském uměleckém souboru Univerzity Karlovy odvysílá Český rozhlas 3 - stanice Vltava tuto sobotu krátce po poledni.
Všechny příznivce sborového zpěvu si dovolujeme informovat, že v sobotu 23. srpna od 13:00 bude Český rozhlas 3 - stanice Vltava vysílat zhruba hodinový pořad o Vysokoškolském uměleckém souboru Univerzity Karlovy.
Po nedávném úspěšném rozhlasovém hodnocení nového CD Píseň česká, které VUS UK natočil a vydal v letošním roce, se tak soubor představí v rozsáhlejším průřezu své činnosti. V pořadu, jehož těžištěm budou zvukové ukázky vykreslující historický vývoj sboru za šedesát let nepřetržité činnosti, hovoří pamětníci z minulosti té nejdávnější i té novější, stejně jako současní členové VUS UK. Vážně i nevážně se zde dozvíte, či si připomenete, něco z historie, současnosti i budoucnosti našeho sboru. Pořad připravila redaktorka Alena Daňková.
Srdečně zveme k poslechu!!!
www.vus-uk.cz2008

srpen

CD VUS UK PÍSEŇ ČESKÁ HODNOCENO NA VLTAVĚ

Nové CD Vysokoškolského uměleckého souboru Univerzity Karlovy v Praze PÍSEŇ ČESKÁ se objevilo v hodnocení populárního pořadu RONDO, vysílaného stanicí Vltava, Český rozhlas 3. Nejnovější počin VUS UK vyšel z "kritické sondy do světa kompaktních disků", jak zní podtitul zmíněného pořadu, nadmíru příznivě. Pomineme-li fakt, že velkým úspěchem je samo zařazení neprofesionální nahrávky do pořadu, v němž se jinak hodnotí v drtivé většině snímky renomovaných profesionálních sólistů, komorních souborů i orchestrů od nás i ze zahraničí, i samotné hodnocení bylo velmi pozitivní. PhDr. Petr Veber, který si CD PÍSEŇ ČESKÁ k recenzi vybral, hovořil pochvalně zejména o celkovém dojmu CD, o výběru skladeb i o hudebních úpravách, které CD přináší. Ze sféry interpretace pak vyzdvihl zejména fakt, že těleso "zpívá čistě, s chutí a prostým způsobem, který se k převažující lidové notě hodí ideálně". V závěrečném "bodovaném" hodnocení obdržela nahrávka VUS UK 4 houslové klíče z pěti maximálně možných.
Celý pořad si můžete vyslechnout na www.vus-uk.cz.
Všechny příznivce sborového zpěvu (a VUS UK zvláště) pak upozorňujeme, že v sobotu 23. srpna od 13:00 vysílá Český rozhlas 3, stanice Vltava, cca hodinový pořad věnovaný minulosti, současnosti a budoucnosti Vysokoškolského uměleckého souboru Univerzity Karlovy v Praze.
2008

červen

VUS UK oslaví šedesátiny v Rudolfinu

Tisková zpráva, 5.6.2008.
Vysokoškolský umělecký soubor Univerzity Karlovy, nejstarší akademický sbor v České
republice, slaví letos 60. jubileum. Oslavy vyvrcholí v pátek 13. června v 19,30 slavnostním koncertem v Rudolfinu, nad kterým převzal záštitu rektor Univerzity Karlovy Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.
Na koncertě budou uvedeny sborové skladby autorů 20. století. Koncert uvede Glagolská mše Josefa Bohuslava Foerstera následovaná cyklem Parabolae Salomonis (Šalamounova přísloví) od Zdeňka Lukáše. První část uzavře slavné Pražské Te Deum 1989 nedávno zesnulého skladatele Petra Ebena, které vzniklo jako vyjádření autorova díku za svobodu, kterou český národ v roce 1989 opět získal.
Ve druhé části koncertu uslyšíme Kytici od Bohuslava Martinů, cyklus skladeb na lidové
texty, který autor poprvé slyšel až z nahrávky ve svém švýcarském exilu.
Kromě Vysokoškolského uměleckého souboru Univerzity Karlovy pod vedením Jakuba Zichy a Jiřího Petrdlíka se představí sólisté Dana Burešová, Stanislava Jirků, Jaroslav Březina a Zdeněk Plech, varhaník Petr Čech, dále Kühnův dětský sbor pod vedením sbormistra profesora Jiřího Chvály a Filharmonie Hradec Králové.
ferkl@vus-uk.cz;
www.vus-uk.cz;
2008

červen

SLAVNOSTNÍ KONCERT K 60. VÝROČÍ VUS UK SE BLÍŽÍ

Pro Vysokoškolský umělecký soubor Univerzity Karlovy se blíží vrchol sezóny - Slavnostní koncert k 60. výročí založení sboru. Uskuteční se v Rudolfinu, v pátek 13. června od 19:30. Na programu J. B. Foerster: Glagolská mše pro sbor a varhany, Z. Lukáš: Parabolae Salomonis, P. Eben: Pražské Te Deum 1989 pro sbor, žestě a bicí a B. Martinů: Kytice. Spoluúčinkují sólisté Národního divadla v Praze, Filharmonie Hradec Králové, provedení řídí Jakub Zicha a Jiří Petrdlík. Vstupenky k dostání v pokladně Rudolfina nebo na mailu vus@vus-uk.cz. Více na www.vus-uk.cz
2008

CD Česká píseň (VUS UK)

2007

Premiéra skladby Moravská krajina (Antonín Tučapský)2007

Premiéra skladby Dona nobis pacem (Zdeněk Lukáš)2007

A. Dvořák: Requiem
Karlsruhe, DE

2006

CD Miloš Bok: Credo fis moll (Snové koledy - spoluúčast)2006

L. van Beethoven: Symfonie č. 9
Aix en Provence, FR
2005

Musica sacra Praga
Praha, CZ

1. místo2004

MUSICATENEO
Bologna, IT2003

CD Záznam koncertu k 55.výročí založení sboru: A.Dvořák: Te Deum a Biblické písně (sborová verze) a Žalm č.149 (interní snímek VUS UK)2003

CD C.Orff: Carmina burana (interní snímek VUS UK)2003

Dny Prahy v Rize
Riga, LV2002

koncertní turné
MX2001

Festival univerzitních sborů
Porto, PT2000

FICU 2000
Valencia, ES1999

září

Jakub Zicha zahájil činnost jako hlavní sbormistr1999

CD A.Dvořák: Requiem - Pražská konzervatoř ()1999

Mgr. Adolf Melichar ukončil činnost jako sbormistr1996

Mgr. Adolf Melichar zahájil činnost jako sbormistr1984

Jan Kasal ukončil činnost jako sbormistr1980

Jan Kasal zahájil činnost jako sbormistr1948

Sbor byl založen roku 1948.


Hledáme nové hlasy!

koho hledáme?

dobré zpěváky a zejména mužské hlasy

jak se stát členem?

stačí se přijít podívat na zkoušku a o dalším se domluvíme osobně


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)