Pěvecký sbor Gaudeamus Brno oslaví 20. narozeniny

Pěvecký sbor Gaudeamus Brno si připomíná 20. výročí svého založení slavnostním koncertem, na němž uvede výběr největších "hitů" ze své historie. Vedle skladeb známých skladatelů se diváci mohou těšit na efektní úpravy moravských lidových písní i známých filmových melodií. Představí se plejáda všech dosavadních sbormistrů. Speciálním hostem večera bude zakladatel Gaudeamu, mezinárodně uznávaný ukrajinský sbormistr Alexander Vacek.Ondřej Pivoda, úterý 11. října 2016
Magazín > Sborový život

Pěvecký sbor Gaudeamus Brno

archiv sboru / Pěvecký sbor Gaudeamus Brno

Již 20 let je Pěvecký sbor Gaudeamus stabilní součástí brněnského hudebního života. Z původně univerzitního sboru se v průběhu let vyvinulo samostatné těleso, jehož členy jsou v současnosti jak studenti, tak absolventi vysokých škol. Gaudeamus je otevřený také talentovaným zpěvákům ze zahraniční, kteří žijí, pracují či studují v Brně. Jen v letech 2012–2016 prošli sborem zpěváci z celkem 10 různých zemí (mj. z Ghany, Indie, Mexika, Kazachstánu či USA).

Pod vedením sbormistryň Daši Karasové a Martiny Kirové si sbor drží postavení jednoho z předních českých amatérských sborových těles. V posledních letech se sbor snaží uvádět dramaturgicky neotřelé projekty a jejich prostřednictvím posluchačům přibližovat více i méně známá sborová díla minulosti, především pak propagovat soudobou českou a zahraniční sborovou tvorbu.

Mezi významnými projekty Gaudeamu v posledních letech je nutno jmenovat světovou premiéru dosud neprovedeného znění kantáty Hospodine! Leoše Janáčka v roce 2013 a v témže roce spoluúčast při premiéře komorního oratoria soudobého českého skladatele Františka Emmerta Tvé jméno květná dlaň v rámci abonentního cyklu Filharmonie Brno. V květnu 2014 byl Gaudeamus přizván k projektu European Opera Days v Krakowě a Nowem Sączu (Polsko), kde vystoupil na závěrečném galakoncertu společně se zahraničními operními sólisty a se sborem a orchestrem Krakowské opery pod taktovkou dirigenta Tomasze Tokarczyka.

V roce 2015 vystoupil Pěvecký sbor Gaudeamus Brno jako čestný host na Slavnostním koncertě 58. Festivalu sborového umění v Jihlavě a na podzim ve spolupráci s dirigentem brněnské Janáčkovy opery Robertem Kružíkem provedl Requiem Gabriela Faurého. V únoru tohoto roku sbor uspořádal Koncert z děl brněnských soudobých skladatelů, kde vedle kompozic Evžena Zámečníka, Františka Emmerta, Pavla Řezníčka a Pavla Sýkory zaznělo několik premiér představitelů mladé brněnské skladatelské generace (Jiří Najvar, Jan Valušek). V červnu 2016 sbor spoluúčinkoval na slavnostním závěrečném festivalu Mozartovy děti v Borodinových Poloveckých tancích a v programu Jiřího Pavlici a skupiny Hradišťan.

Za dobu své existence se Pěvecký sbor Gaudeamus s úspěchem prezentoval na mnohých tuzemských i zahraničních soutěžích a festivalech. Pod vedením Alexandra Vacka sbor získal zlatý diplom na soutěži v Lindenholzhausenu (2001) a vybojoval Grand Prix na 17. Mezinárodním festivalu akademických sborů v Pardubicích IFAS 2002. Pod vedením Štěpána Policera získal Gaudeamus roku 2004 zlatá pásma a zvláštní ocenění na festivalu Jaro se otvírá 2004 v Ostravě a na 14. Mezinárodním festivalu adventní a vánoční hudby s Cenou Petra Ebena v Praze. Pod vedením současné sbormistryně Daši Karasové uspěl Gaudeamus roku 2009 na 39. Mezinárodním festivalu Svátky písní v Olomouci (zlaté pásmo a vítězství ve dvou kategoriích ) a roku 2014 na 57. Festivalu sborového umění v Jihlavě (zlaté pásmo).

Slavnostní koncert se uskuteční v neděli 16. října od 18 hodin v Evangelickém chrámu Jana Amose Komenského v Brně. Vstupné je dobrovolné.

Speciální host koncertu – Alexander Vacek

Alexander Vacek je mezinárodně uznávanou osobností na poli sborového zpěvu. V ukrajinském Žytomyru založil a dlouhá léta umělecky vede pěvecký sbor OREYA, s nímž dosáhl řady významných úspěchů. Je držitelem celkem 9 Grand Prix z mezinárodních sborových soutěží (Meinhausen, Tours, Lindenholzhausen, Montreux, Maribor, Tolosa, Arezzo aj.). Reprezentoval Ukrajinu na mezinárodním festivalu Bridges of Songs, na pozvání prezidenta Asociace amerických sborů Johna Williamse se účasnil sborového sympozia ve městě Phoenix (USA) a v Edmontonu (Kanada) vedl tvůrčí laboratoř sborového zpěvu.

V letech 1996–2003 žil se svou rodinou v České republice. Zde působil jako odborný asistent na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kde vyučoval sborové dirigování. V roce 1996 založil Pěvecký sbor Gaudeamus Brno, který byl v letech 2000‒2003 oficiálním sborem Masarykovy univerzity. V říjnu 2002 reprezentoval Alexander Vacek Českou republiku jako její jediný zástupce v 40členné mezinárodní porotě na 2. světové sborové olympiádě, která se konala ve městě Pusan v Jižní Koreji.

Alexander Vacek působil jako člen výboru mezinárodní sborové organizace Europa Cantat (2006–2009), v současnosti je členem International Federation for Choral Music a Interkultur. Je pravidelně zván do mezinárodních porot světových sborových soutěží. Jako sbormistr a vokální pedagog se aktivně účastní mezinárodních sborových sympozií, kde přednáší a vede workshopy. V domovské zemi byl za svou dlouholetou sbormistrovskou činnost oceněn titulem zasloužilého umělce Ukrajiny. Rozhodnutím redakční rady byl roku 2003 uveden jako významná osobnost hudebního světa v encyklopedii "Who is who" vydávané ve Velké Británii.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)