Pěvecká organizace v letech 1868–1928 (13/14)

V čtrnáctidílném seriálu Vám přinášíme část dějin sborové organizace u nás, jak je v obsáhlém referátu podal František Zeman (1882–1949), dlouholetý člen pěveckého spolku Vítkov a redaktor Věstníku pěveckého a hudebního, v jehož zvláštním vydání u příležitosti Jubilejního sjezdu, výstavy a festivalu Pěvecké obce československé v roce 1928 tento článek vyšel.František Zeman, pátek 10. června 2005
Magazín > Historie

V roce 1925 založen byl při POČ Spolek pro postavení a udržování pěveckého domu POČ, který krásnému úkolu zrealisování vlastního pěveckého domu věnuje úsilovnou snahu a hojně mravenčí píle hlavně v osobě svého starosty Rud. Staňka, aby co možno brzy pěvectvo bylo ve vlastním domě, pod vlastní střechou. Ve dnech 28. a 29. uspořádal tento spolek pěvecké slavnosti v zahradě Lobkovicského paláce v Praze, při němž účinkovaly zpěv. spolky Velké Prahy. Ve prospěch Smetanova domu POČ pořádána dále 9. listopadu první Zlatá hodinka, večer zpěvu, humoru a tance, při které vystoupily některé pražské spolky, a která napoprvé dodělala se krásného úspěchu morálního i finančního.

Ve dnech 24. až 26. října zastoupena byla POČ deputací starosty a jednatele na pěveckých slavnostech v Záhřebu, kde oslavoval Savez Hrvatskih Pjevačkih Društava 50. výročí založení. U příležitosti té promlouváno opět o myšlence Slovanské obce pěvecké, jež nachází dále vždy větších sympatií a propracovává se ke svému uskutečnění.

Dne 13. listopadu 1925 zemřel býv. dlouholetý starosta POČ a její první čestný člen Dr. Kar. Motejl.

Koncem roku 1925 vyvolala POČ akci za povznesení vyučování zpěvu na školách obecných, občanských a středních, jichž osnovy neprávem odstrkují zpěv na poslední místo. Z dnešních škol vychází dorost, který nejeví zájmu o zpěv. Hledíc zabrániti tomuto smutnému úpadku, svolala POČ několik schůzí sbormistrů, kteří jednali o příčinách a nápravě tohoto žalostného upadání zpěvu, jakož i poradu sbormistrů se zástupci Čsl. obce učitelské, Ústř. spolku čes. profesorů, Zem ústř. spolku jednot. učit. a Svazu učit. škol mateřských, v níž usneseno, trvati na požadavku, aby na všech školách zavedena byla řádná hudební výchova. V tom smyslu podáno memorandum zemské školní radě.

Dne 15. února 1926 pořádala POČ ve prospěch Smetanova domu první pěvecký karneval, jehož ráz byl Proč bychom se netěšili a při něm provedena byla půlnoční scéna. Vydán byl k němu humoristický list „Áčko“.

Řádný pěvecký sněm konal se dne 25. dubna. Starostou zvolen Dr. L. Jeřábek, místostarosty Dr. Jos .Theurer (Příbram), Jar. Tureček, Dr. Rud. Matouš (Mor. Ostrava). Ve sněmu tomto dána sankce usnesení širšího výboru ze dne 17. dubna 1926, aby rok 1928 prohlášen byl veřejně rokem našeho jubilejního sjezdu a festivalu. Sněm se jednomyslně usnesl, „aby v roce 1928 uspořádán byl v Praze na 60letou paměť založení pěvecké organisace a na oslavu 10letého trvání republiky za účasti zástupců pěvectva všech slovanských národů, spřátelené ciziny a zvláště našich bratří zaoceánských jubilejní sjezd pěvectva československého a II. hudební festival, spojený s výstavou pěveckých a hudebních památek“.

Po sněmu tom nastaly doby příprav pro uskutečnění pěveckých slavností, doby stupňované práce pro zdar podniku, který veřejnosti cizí i naší ukázati má pěveckou vyspělost československých zpěváckých spolků i našich bratří slovanských a dobýti tak konečně pěveckým naším spolkům uznání, jehož si právem za svou obětavou práci doma v lidu i za hranicemi před fórem světovým zaslouží.

Dne 30. května účinkovalo pražské pěvectvo POČ při oslavách Fr. Palackého.

Před prázdninami přestěhovala se kancelář POČ i Smetanova domu do nových místnotí, jež v býv. škole v Hopfenštokově ulici propůjčila městská rada pražská. Krám v Lützowově ulici ponechán Hudebnímu nakladatelství a obchodu hudebninami.

V září zřízen byl odbor pro pěvecký archiv a museum v čele s Dr. J. Fialou, jehož práce vykazuje již utěšené výsledky.

Dne 13. listopadu uspořádána zdařilá druhá Zlatá hodinka, při níž účinkovalo 6 zpěv. spolků.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)