Pěvectvo sobě!

Hudební nakladatelství POČ

Naléhavý článek Jaroslava Turečka vyšel v roce 1928 ve Slavnostním listu na paměť Jubilejního sjezdu, výstavy a festivalu Pěvecké obce československé ve dnech 7., 8., 9., a 15. dubna 1928 v Praze.Jaroslav Tureček, středa 3. listopadu 2004
Magazín > Historie

Budovatel pěvecké organisace univerzitní profesor Dr. Emilián Kaufmann, muž osvícený a na učence mimořádně praktický, sledoval po celou dobu svého starostenského působení v Ústřední Jednotě zpěváckých spolků českoslovanských“ myšlenku, aby ústředí pěvectva zřídilo vlastní nakladatelství. Víme z jeho slov, že pokládal svépomocný podnik takový za zdravý, neboť mohl počítati s organisovaným odběratelstvem. Spolková roční vydání ukazují v účtu notového materiálu velké položky a proto nemůže býti pěvectvu lhostejno, kupuje-li za drahý nebo levný peníz. Také nemůže býti pěvectvu jedno, určuje-li výběr vydávaných skladeb samo, nebo je-li odkázáno na vkus jiných. Proto Dr. Kaufmann neměl nikdy daleko od myšlenky ke skutku. Proto jeho péčí vydala již před léty Ústřední Jednota zpěv. spolků čsl. 4 sešity „Národních písní českoslovanských“, věnovaných „Památce mistra Karla Bendla“ a obsahující přes 100 národních písní z Čech, Moravy a Slovenska, mistrně harmonisovaných Janem Malátem. Tato sbírka dočkala se řady nových vydání, neschází snad v žádném archivu spolkovém a zavedena jest ve školách středních i ústavech učitelských. Pro nakladatelství POČ jest stále ještě „denním chlebem“. Na myšlence prof. Dra. Kaufmanna pracuje „Pěvecká Obec Ćeskoslovenská“ dále. Její koncesované nakladatelství v Praze II., Lützowova ul. 9 spravováno jest zvláštním nakladatelským odborem POČ. Finanční prostředky sestávají z podílů, jsoucích z největší části v majetku POČ a spolků zpěváckých. Jest si přáti, aby pěvectvo pochopilo význam vlastního nakladatelství a zakupováním podílů zabezpečilo rozvoj svépomocného podniku. Ale jest také třeba, aby pěvectvo i svůj nákup hudebnin jiných nákladů obstarávalo v POČ. Členové pěvecké organisace požívají v nakladatelství POČ podle stanov zvláštních výhod, jichž třeba plně využíti. A každý zisk z tohoto podnikání připadá zase účelům pěveckým.

Bude-li si naše pěvectvo toho vědomo, může vyrůsti Hudební nakladatelství POČ v podnik, který bude sborové tvorbě udávati tón a i hospodářsky posílí jak ústředí, tak i všecky složky organisace.

Chápejme proto dobře smysl a význam hesla „Pěvectvo sobě“!


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)