young2009prague

V atmosféře naplněné radostí, neunavitelným mladistvým elánem, láskou k muzicírování a upřímným fanděním se uskutečnilo v Praze ve dnech 26.– 29. března 2009 již sedmé mezinárodní setkání mladých pěveckých sborů a orchestrů young2009Prague. Předvést současnou úroveň svých hudebních dovedností, případně je vzájemně porovnat v některé ze soutěžních festivalových kategorií přijelo na 1200 mladých muzikantů z 11 zemí – Dánska, Irska, Kypru, Lotyšska, Ruska, Řecka, Švédska, Švýcarska, Velké Británie, USA a České republiky. Hlavní program festivalu umístily pořádající agentury IFB Bohemia a MTA Praha jako obvykle do Národního domu na Vinohradech.Jiří Kolář, středa 15. dubna 2009
Magazín > Sborový život

Vokální části festivalu se zúčastnilo celkem 15 pěveckých sborů, z nichž 12 se představilo porotě ve složení prof. PaedDr. J. Kolář, prof. A. Angelini (I), prof. H. Drewes (A), M. Ivanovič a Mgr. M. Kolena, ArtD. (SK) i v některé ze čtyř soutěžních kategorií (dětské, dívčí, chlapecké a smíšené sbory).

Oba čeští zástupci si vedli v soutěži velice úspěšně a potvrdili význam impulzu, který dala rozvoji gymnaziálního smíšeného sborového zpěvu myšlenka systematicky řízeného festivalu Gymnasia cantant. Chlapecký ansámbl Sextet + (Karel Dostál), který vznikl na jaře 2006 z chlapecké části pěveckého sboru Puellae et Pueri při Gymnáziu a SOŠ v Novém Jičíně, získal ve své kategorii přesvědčivě zlaté pásmo. Jeho zvuk je i přes mládí zpěváků barevně bohatý a jejich výrazné hlasy se dobře pojí. Ansámbl nemá problémy s intonací, dovede přirozeně prožívat rytmický půvab spirituálové a populární hudby a při její interpretaci navázat okamžitý kontakt s posluchači. Jejich další umělecký růst by mohl směřovat k ještě komornějšímu charakteru zvuku a stálé snaze po co nejdokonalejší dynamické vyváženosti hlasů z hlediska jejich hudebního významu. Soutěžní vystoupení Sextetu + si získalo zaslouženě přízeň odborné poroty a ovace přítomných posluchačů.

Dobře si vedl i druhý z českých účastníků – známý Opavský středoškolský sbor Luscinia (Jiří Slovík), který se v nejpočetněji obsazené kategorii smíšených mládežnických sborů umístil ve stříbrném pásmu. Provedení jejich zajímavého soutěžního programu (mj. Z. Lukáš: Luxuriosa res z cyklu Parabolae Salomonis, nebo cyklus J. Temla Vonička, oceněný ve skladatelské soutěži FSU Jihlava 2007) postrádalo ještě někdy dokonalejší intonaci a rytmickou pregnantnost, bohatší využití celé dynamické škály a snad i více úsměvu, ale reprezentovalo důstojně úroveň našeho gymnaziálního sborového zpěvu..

Nejúspěšnějšími „zlatými“ sbory se v této kategorii staly ruský Komorní sbor Moskevského energetického institutu a britský Lumen Christi College Choir, Derry.

Z dalších úspěšných účastníků vokální části young2009prague je třeba zmínit ještě vítězný britský sbor kategorie dětských sborů – The Musical Originals Singers, St Saviour, Jersey, Channel Islands.

Výrazný úspěch zaznamenali čeští zástupci i v instrumentální části festivalu, v níž se prezentovalo celkem 11 orchestrů dětí a mládeže a jejíž soutěžní blok, rozdělený do čtyř kategorií (dechové, folklorní, jazzové a symfonické a smyčcové orchestry) absolvovalo celkem 9 souborů z 6 zemí. Vítězem kategorie symfonických a smyčcových orchestrů se stala Filharmonie mladých Praha (L. Cigler) a ve zlatém pásmu této kategorie se umístil rovněž Pražský filmový orchestr (D. Wunsch). Zlaté pásmo v kategorii dechových orchestrů získal i vynikající Dechový orchestr ZUŠ Vimperk (P. Staněk).

Dokonale organizačně připravený Mezinárodní festival young2009prague měl jako obvykle své tradiční doprovodné akce – úvodní seznamovací „Get–together party“, Zahajovací koncert „Letem světem s Bambini di Praga“, slavnostní průvod účastníků Starým Městem s působivým společným vystoupením na Staroměstském náměstí a slavnostní Závěrečný večer s vyhlášením výsledků a předáním cen zakončený disco party v Majakovského sále Národního domu na Vinohradech. Za netradiční lze však tentokrát považovat velikost zúčastněných souborů, která nezřídka dosáhla 50 i více členů a která signalizuje neklesající zájem mladých lidí o společné muzicírování, a to navzdory zcela jinak orientovanému, poněkud odlidštěnému současnému přetechnizovanému světu. Ve srovnání s řadou jiných hudebních festivalů překvapil i nebývalý zájem účastníků o soutěžní výkony ostatních „konkurenčních“ souborů. Všechna vystoupení sledoval a upřímným potleskem odměňoval téměř zaplněný koncertní sál.

Young2009prague skončil rozhodně velkým hudebním a společenským úspěchem a prokázal jednoznačně význam podobných akcí věnovaných dětem a mládeži. Příští ročník tohoto festivalu se uskuteční ve dnech 25.– 28. března 2010. Věřím, že se k účasti na něm odhodlá i více domácích pěveckých sborů. Vždyť právě v této sborové oblasti se máme čím chlubit.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)