CANTI VERIS PRAGA 2008

Music Travel Agency Praha (ve spolupráci s Unií českých pěveckých sborů) navázala na deset úspěšných ročníků sborového festivalu „Jaro se otvírá“ a uspořádala v Praze ve dnech 22. – 23. února 2008 Mezinárodní festival soudobé sborové hudby s cenou Zdeňka Lukáše „Canti veris Praga“. Identická s předchozím festivalem byla pouze povinnost zařadit skladbu loni zesnulého skladatele Z.Lukáše, novinkou pak bylo dramaturgické zaměření výhradně na hudbu vzniklou po roce 1950. Sbory tak musely povinně zařadit alespoň jednu duchovní a jednu světskou skladbu a cappella vzniklou v posledních padesáti letech (jedna z nich od domácího, druhá od zahraničního autora), dále jednu skladbu a cappella domácího autora ještě novější – vzniklou až po roce 1975 (možnost uvést např. skladbu věnovanou sboru) a na případné doplnění soutěžního programu do požadované délky 13-15 minut čistého času další skladbu vzniklou po roce 1975 (u této skladby a u kompozice Z.Lukáše byl povolen případný instrumentální doprovod jednoho až dvou hudebních nástrojů).Zdeněk Vimr, sobota 15. března 2008
Magazín > Sborový život

Festival byl zahájen pátečním koncertem ženského sboru Iuventus paedagogica v Kostele sv.Martina ve zdi (v těsné blízkosti Václavského náměstí). Pod vedením nové sbormistryně Kamily Tůmové, odchovankyně bývalého úspěšného sbormistra a zakladatele sboru prof. Jiřího Koláře, se sbor snaží navázat na dlouholetou úspěšnou činnost, což dokumentoval muzikálním výkonem při více než hodinovém programu ze soudobé české hudby.

Sobotní vlastní soutěž probíhala ve stejném akustickém prostředí chrámového prostoru. Zúčastnilo se jí 13 sborů, kromě domácích po jednom z Kazachstánu a Slovenska. Náročnost dramaturgického výběru se bohužel projevila neobsazením kategorie dětských sborů do 16 let (pro další ročník soutěže by mělo dojít u této kategorie k povolení použít doprovodný nástroj, ukázalo se totiž, že tvorba „a cappella“ není v posledních 50 letech pro dětské sbory příliš početná !). Mezinárodní pětičlenná odborná porota pracovala ve složení : Prof. PaedDr. Jiří Kolář (předseda), Dr. Ivana Štíbrová, Prof. Krzysztof Szydzisz (Polsko), Dr. Milan Kolena (Slovensko) a Doc.PaedDr. Zdeněk Vimr. Hodnotila jednak technické provedení (hlasová kultura a pěvecká technika, intonace, rytmus), dále interpretační kritéria (využití hudebně výrazových prostředků, výstavba a frázování, dramaturgie soutěžního vystoupení , interpretační obtížnost programu) a celkový umělecký dojem (včetně kontaktu sboru se sbormistrem či zpěvu zpaměti). Každý sbor obdržel písemné hodnocení od každého z porotců a byl seznámen s průměrným bodovým ohodnocením, dle něhož byl zařazen do příslušného pásma (maximální počet 30 bodů). O velmi dobré úrovni celého festivalu svědčí fakt, že do bronzového pásma (pod 20 bodů) byl zařazen pouze jediný sbor !

V kategorii B (dívčí, ženské a mužské sbory nad 25 zpěváků) mezi sebou soupeřily Dívčí pěvecký sbor SPgŠ Kroměříž (Jan Štěpánek) a Kvítek Dačice (V.Hergesel). Oba sbory předvedly výborné výkony. Kroměřížské dívky zaujaly nejen výbornou dramaturgií svého vystoupení (Raichl, Eben, Miškinis, Lukáš), ale zejména provedením Lukášovy kompozice Quot sunt apes. Po zásluze získaly zlaté pásmo. Dačický Kvítek „rozkvetl“ na naší sborové scéně v posledních několika letech. Zaujal vyspělou hlasovou kulturou, soustředěným muzikálním výkonem a kromě vítězství v této kategorii si odnesl zvláštní cenu za provedení Lukášova cyklu Písně letních dnů a nocí.

Pěti sbory zastoupená kategorie D (komorní sbory do 24 zpěváků) měla poměrně jasného vítěze. Komorní sbor Ondrášek z Nového Jičína se totiž jako jediný umístil v této kategorii ve zlatém pásmu. Sbormistr Josef Zajíček připravil dramaturgicky velmi zajímavý a pestrý soutěžní program (Eben, Budai, Mácha, Lukáš), který byl proveden velmi koncentrovaně. Budaiova kompozice Les Sirénes byla umocněna scénickým ztvárněním, provedení Lukášova cyklu Máj (na flétnu doprovázela P.Sungová) bylo oceněno zvláštním uznáním. Ve stříbrném pásmu (20-25 bodů) se umístily sbory Svatobor Sušice (J.Baierl) – pro mne velmi příjemné překvapení, neboť celý program byl proveden s velkým nasazením a velmi vyrovnaným hlasovým projevem, kazašský Children Kazach Choir Erkem-ai (B.Nazgul), který zaujal zejména interpretací kompozic vlastní provenience a specifickou hlasovou kulturou, jakož i „domácí“ Besharmonie (L. Sládek). Do pásma bronzového byl zařazen Sbor pro duchovní hudbu z Ústí nad Labem (V.Urban).

Nejpočetněji byla obsazena kategorie C (smíšené sbory od 25 zpěváků). Velký souboj mezi sebou svedly „zlaté“ sbory Bohemiachor (L. Sládek) a brněnský Vox iuvenalis (J. Ocetek). Každý z nich zaujal zvukovou kompaktností a vyrovnaností jednotlivých hlasových skupin (krásná barva mužských hlasů u brněnského sboru, působivá pianissima u Bohemiachoru), možnost srovnání provedení Lukášova Dies irae z Requiem per coro misto vyznělo o něco přesvědčivěji u Bohemiachoru, vynikající provedení kompozice P. Fialy Gratia musa tibi sborem Vox iuvenalis…Nakonec se stal vítězem této kategorie velmi těsným bodovým poměrem Bohemiachor, který navíc za provedení Lukášova Dies irae získal „Cenu Zdeňka Lukáše“ (nejlépe provedená skladba tohoto autora na celém festivalu). Ve stříbrném pásmu se umístily sbory Puellae et Pueri z Nového Jičína (J. Zajíček), Šumavan Klatovy (M. Bláhová), Svatobor Sušice (J. Baierl) a slovenský Concordia Chorus Comaromium (I. Stubendek).

Novinkou tohoto festivalu je soutěž o Grand Prix. Po večerním vyhlášení výsledků v Kostele sv. Šimona a Judy, zpestřeném vřele přijatým vystoupením chlapeckého novojičínského Sextetu+, se o ni ucházely čtyři sbory. Vedle vítězů jednotlivých kategorií zaslouženě i těsně „druhý“ Vox iuvenalis. Všechny čtyři sbory musely provést dvě libovolné kompozice, které nezazněly v soutěžních vystoupeních. Není vůbec jednoduché zkoncentrovat se po únavném dnu a před plným hledištěm podat podruhé stoprocentní výkon. V tomto směru se úskalím nevyhnuly dačický Kvítek ani Bohemiachor (v obou případech navíc nešťastně zvolená 1. skladba). Naopak pozoruhodné výkony podaly jak novojičínský Ondrášek, tak Vox iuvenalis. Tajným hlasováním poroty těsně zvítězil první z nich a užil si zasloužených ovací.

Festival Canti veris Praga se stal nejen důstojnou vzpomínkou na nejvíce prováděného českého sborového skladatele, ale výrazně obohatil svým dramaturgickým zaměřením a výbornou úrovní aktivitu českého sborového hnutí. Lze se jen těšit na jeho další pokračování v únoru 2009!

Prohlédněte si zmíněné sbory

Besharmonie

Praha (Hlavní město Praha) – zal. 2000
gymnaziální smíšený sbor


Bohemiachor

Praha (Hlavní město Praha) – zal. 1993
smíšený sbor


Dívčí pěvecký sbor SPgŠ Kroměříž

Zlínský kraj – zal. 1966
středoškolský dívčí sbor


Iuventus paedagogica

Praha (Hlavní město Praha) – zal. 1967
ženský sbor


Kvítek - Dačický dětský sbor

Dačice (Jihočeský kraj) – zal. 1997
školní dětský sbor


Ondrášek Novojíčínský sbor ZUŠ

Nový Jičín (Moravskoslezský kraj) – zal. 1967
školní dětský sbor


Puellae et Pueri

Nový Jičín (Moravskoslezský kraj) – zal. 2005
středoškolský smíšený sbor populární hudbu a muzikál


Sbor pro duchovní hudbu

Ústí nad Labem (Ústecký kraj) – zal. 2000
smíšený sbor duchovní hudbu


Svatobor

Sušice (Plzeňský kraj) – zal. 1860
smíšený sbor


Šumavan

Klatovy (Plzeňský kraj) – zal. 1861
smíšený sbor


Vox iuvenalis - Pěvecký sbor VUT v Brně

Brno (Jihomoravský kraj) – zal. 1993
akademický smíšený sbor


Slovník sbormistrů


Přečtěte si další článkyPublikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)