Naši partneři

Státní správa a samospráva



http://www.mkcr.cz/

Ministerstvo kultury České republiky




http://www.praha-mesto.cz/

Hlavní město Praha


Odborné a střešní organizace



http://www.ceskafilharmonie.cz/

Česká filharmonie




http://www.nipos-mk.cz

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu




http://kkpce.cz/cs/sluzby/kulturni-sluzby/komunitni-cinnost/

Oddělení kulturních služeb Krajské knihovny v Pardubicích




http://www.musica.cz/

Hudební informační středisko




http://www.osa.cz/

Ochranný svaz autorský




http://www.sdh.cz/

Společnost pro duchovní hudbu




http://www.ankst.cz/

Asociace neprofesionálních komorních a symfonických těles


Nadace



http://www.nchf.cz/

Nadace Český hudební fond




http://nadacefaurbanka.com/

Nadace Františka Augustina Urbánka


Vzdělávací instituce



http://www.vse.cz

Vysoká škola ekonomická v Praze




http://www.gjk.cz

Gymnázium Jana Keplera Praha




http://www.zatlanka.cz

Gymnázium Na Zatlance Praha




http://www.mgo.opava.cz

Mendelovo gymnázium Opava




http://www.zus-hostivar.cz

Základní umělecká škola Praha 10-Hostivař




http://pages.pedf.cuni.cz/khv/

Katedra hudební výchovy Pedagogické fakulty UK


Mediální partneři



http://www.radio1.cz

Radio 1


Spolky a sdružení



http://www.hlahol.cz

Zpěvácký spolek Hlahol v Praze




http://www.bohemiacantat.cz

Zazpívejme si z. s.


Další partneři


http://www.jirikolar.cz/

Webový portál Jiřího Koláře




http://www.kdm.cz

Křesťanský domov mládeže u sv. Ludmily




http://www.wpcf.at/

World Peace Choir Festival


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)