Zdeněk Stárek

Základní údaje

Zdeněk Stárek

1923, Suché Vrbné

Hudební vzdělání, sbormistrovská průprava

soukromé hudební studium (klavír u A. Liebla, skladba a dirigování u F. Spilky, O. Jeremiáše a V. B. Aima, hudební pedagogika u A. Cmírala, intonace u M. Doležila, gregoriánský chorál a varhany u O. A. Tichého, zpěv u Z. Otavy)

Nejvýznamnější sbormistrovská praxe

1957—1961umělecký vedoucí Souboru Julia Fučíka

1953—1957nejprve 2., později 1. dirigent MPS Typografia Praha

1941—1961zpěvák a korepetitor PS Čs. rozhlasu v Praze a korepetitor Kühnova DS

1945 založil DS Čs. rozhlasu a 1950 Pražský komorní ženský sbor

Úspěchy

úspěšná umístění MPS Typografia a Souboru J. Fučíka na národních i mezinárodních sborových soutěžích a přehlídkách

nahrávky pro Čs. rozhlas, gramofonová vydavatelství

řízení spojených sborů na sborových slavnostech, MHF Pražské jaro

Další činnost

autor Slovníku českých sbormistrů z r. 1982

iniciátor a redaktor časopisu pro sborové umění Cantus (1990–93)

bohatá publikační činnost (např. Metodika sborového zpěvu, Zakládáme pěvecký sbor, Pěvecké sbory mládeže a dospělých aj.)

účast v porotách sborových soutěží

lektor sbormistrovských kurzů a seminářů

dlouholetý pracovník HV UČPS, ÚDLT, hudebního odboru Divadelního ústavu Praha
Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)