Slovník českých sborových dirigentů: Předmluva

Sborový zpěv představuje v současné době jednu z nejvýznamnějších oblastí neprofesionální umělecké činnosti nejen u nás, ale na celém světě. Při stále menší finanční dostupnosti elementárního instrumentálního vzdělávání a kvalitě jeho výsledků, které často nevedou k možnosti využití získaných dovedností pro sólovou interpretaci nebo kolektivní muzicírování, představuje sborový zpěv pro populaci všech věkových skupin často jedinou možnost hudebního sebevyjádření. Oblast sborového zpěvu reprezentují u nás stovky pěveckých kolektivů vedených profesionálně připravenými sbormistry, ale i velkou skupinou sbormistrovských nadšenců.Jiří Kolář, středa 1. ledna 2003
Magazín > Zprávičky

Slovník českých sborových dirigentů

UČPS / UČPS

Slovník českých sborových dirigentů je pokusem zmapovat současnou sbormistrovskou generaci, zjistit její věkové složení, odbornou průpravu, bohatost sborových zkušeností, úspěchy a ocenění i společenskou angažovanost v domácím, případně evropském sborovém hnutí.

Hudební oddělení Divadelního ústavu Praha reprezentované Zdeňkem Stárkem vydalo v roce 1982 dvoudílný Slovník českých sbormistrů. Publikace se zaměřuje nejen na tehdejší žijící sbormistry, značnou část tvoří údaje o sbormistrech, jejichž působení spadá do druhé poloviny 19. a prvé poloviny 20. století. Vydání nového slovníku již tyto údaje neopakuje, nerozšiřuje ani neupravuje. Určitým nedostatkem tohoto slovníku je obsahová nevyrovnanost jednotlivých hesel, vyplývající zřejmě z nesourodosti podkladových materiálů. Tento nedostatek se v novém slovníku pokouší řešit jednotná struktura zpracovaných hesel a jejich rozsah podřízený významu jednotlivých žijících dirigentských osobností.

Významným úkolem slovníku je vedle výše uvedených zjištění umožnit a usnadnit vzájemné kontakty mezi sbormistry (k tomu slouží i adresní údaje) bez ohledu na jejich členství ve Sdružení sborových dirigentů AHUV nebo v Unii českých pěveckých sborů, a vytvořit materiál, který by mohlo SSD AHUV poskytnout nejen českým sbormistrům, ale i podobným sbormistrovským organizacím v jiných evropských zemích.

Slovník zachycuje převážně jména sbormistrů, kteří zodpověděli dotazník SSD AHUV. Není tedy samozřejmě úplný a bude po určité době doplňován a upravován.

Slovník uvádí aktuální údaje do r. 2002/03. Údaje, které nejsou ve slovníku uvedeny, nebyly v dotazníku zodpovězeny.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)