Jiří Kolář 90, kulaté narozeniny sbormistra a pedagoga

Dnes se dožívá požehnaného věku nestor českých sbormistrů sborový dirigent a hudební pedagog Jiří Kolář. Za českou sborovou obec přejeme panu profesorovi hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let. Ať je Váš život i nadále naplněn hudbou - VIVA LA MUSICA!-cs-, středa 16. listopadu 2022
Magazín > Sborový život

prof. Jiří Kolář

Iva Fialová / ucps

Prof. PaedDr. Jiří Kolář

narozen: 16. listopadu 1932 v Hradci Králové, je absolventem Pedagogické fakulty UK v Praze (1953) a Vysoké školy pedagogické v Praze (1962). V letech 1964 – 2001 se věnoval výuce sborového dirigování a intonační a sluchové výchově na Pedagogické fakultě UK v Praze, v letech 2001 – 2005 pak externí výuce těchto disciplín v oboru Sbormistrovství chrámové hudby.

V roce 1981 získal titul PaedDr., v roce 1991 se habilitoval a byl jmenován docentem pro obor Sbormistrovství a v roce 2000 byl jmenován profesorem pro obor Hudební výchova – Sbormistrovství.

Jeho umělecká činnost je spjatá především s činností sbormistrovskou. V roce 1967 založil ženský pěvecký sbor Iuventus paedagogica, s nímž do roku 1999 absolvoval více než 800 koncertů doma a v 17 dalších evropských zemích. Sbor se pod jeho vedením stal desetinásobným laureátem prestižních evropských sborových soutěží a nahrával v domácích i zahraničních rozhlasových a televizních studiích, jeho výkony jsou zachyceny na 9 LP a 16 CD.

Umělecká činnost Jiřího Koláře byla oceněna národními sbormistrovskými cenami – Cenou Ferdinanda Vacha (1999) a Bedřicha Smetany (2007), Cenou Ministerstva kultury ČR (2004), cenou Nadace Život umělce „Senior Prix2007“, v roce 2012 stříbrnou medailí Senátu Parlamentu ČR a zlatou medailí Univerzity Karlovy za zásluhy o rozvoj českého sborového zpěvu. V roce 2022 obdržel Čestné ocenění České hudební rady za celoživotní uměleckou a pedagogickou práci.

Jmenovaný je čestným předsedou Unie českých pěveckých sborů, byl předsedou Sdružení sborových dirigentů při AHUV (1990 - 2010), je členem přípravných výborů a uměleckých rad řady mezinárodních sborových festivalů a stálým členem odborných porot mezinárodních domácích i zahraničních sborových soutěží.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)