Tutte Le Note (Chorus Angelus)

školní dětský sbor • Černošice


založen v roce 1984

42 členů

školní sbor

zřizovatel Tutte Le Note, z.s.

ZUŠ Černošice
Střední 403
25228 ČernošiceUmělecké vedení

Martin Vydra

umělecký vedoucí

Ludmila Plzáková

sbormistr přípravného oddělení

Kronika sboru


2024

duben

Dětská opera Brundibár
ClubKino Černošice, CZ2024

leden

Zpráva o činnosti 2023

Soubor pracoval v roce 2023 nadále pod uměleckým vedením sbormistra Martina Vydry, který vede koncertní oddělení, přípravka TuLeŇata, působící v Základní škole Černošice, vede Ludmila Plzáková. V současné době máme celkem 42 dětí ve věku od 6 do 17 let.
Od ledna 2023 spadá koncertní oddělení organizačně pod místní Základní uměleckou školu, jeho činnost je i nadále finančně i organizačně významně podporována spolkem, přípravné oddělení TuLeŇata je organizováno i financováno pouze spolkem.
V tomto roce nazkoušel sbor ve své režii a ve spolupráci se ZUŠ Černošice inscenaci dětské opery Brundibár. Poprvé ji uvedl koncem května v amfiteátru pod Halou Věry Čáslavské v Černošicích (premiéra), v listopadu v pražském Divadle Na prádle. V dubnu koncertní oddělení hostovalo na koncertu japonské operní pěvkyně Natsumi Matsuzaki, v říjnu na Festivalu Smíření v Nové libeňské synagoze na Palmovce a v listopadu v kostele sv. Jana Nepomuckého v pražských Košířích. Byli jsme na první advent u rozsvícení vánočního stromu u černošické radnice. V červnu vystoupila TuLeŇata v Mokropeské kapličce, v prosinci na černošickém Mikulášském trhu na Vráži. Celý sbor představil vánoční repertoár spolu se ZUŠ Bandou v Kulturním domě Všenory. Srpnové letní soustředění (10 dnů) proběhlo opět v Jizerských horách, Lázních Libverda.2023

prosinec

Vánoční koncert
Kulturní dům Všenory, CZ2023

listopad

Festival Smíření
Kostel sv. Jana Nepomuckého, Praha 5, CZ2023

listopad

Dětská opera Brundibár
Divadlo Na prádle, Praha 1, CZ2023

říjen

Festival Smíření
Nová libeňská synagoga, Praha 8, CZ2023

duben

Premiéra skladby Brundibár, dětská opera (Hans Krása, Adolf Hoffmeister)
Amfiteátr pod Halou Věry Čáslavské, Černošice, CZ2023

duben

Jarní koncert Natsumi Matsuzaki
Koncertní sál GMHS, Praha 3, CZ
2023

leden

Zpráva o činnosti 2022

Soubor pracoval v roce 2022 nadále pod uměleckým vedením sbormistra Martina Vydry, který vede koncertní oddělení. Pokračovala také přípravka pod novým názvem TuLeŇata, působící v Základní škole Černošice, pod vedení Ludmily Plzákové, ředitelky ZUŠ Černošice. Hlasová poradkyně Veronika Vršecká s koncem školního roku 2021/22 ukončila spolupráci se sborem kvůli pracovnímu vytížení.
V současné době máme 41 dětí ve věku od 6 do 16 let, i přes celosvětovou pandemii nemoci covid-19 počet členů sboru nepoklesl. Přípravné oddělení působí na základní škole v Černošicích, hlavní sbor úzce spolupracuje se Základní uměleckou školou Černošice, kde působí.
Srpnové letní soustředění (10 dnů) proběhlo v Jizerských horách, Lázních Libverda. Uskutečnilo se pět veřejných vystoupení - v květnu zazpívala obě oddělení v amfiteátru pod Halou Věry Čáslavské, Černošice, na akci ZUŠ nevážně v rámci celostátního ZUŠ OPEN, v červnu v Městském sále na Vráži, Černošice, pod názvem Vítáme prázdniny. V září hostovalo koncertní oddělení na 3. koncertu Festivalu Smíření v Libeňském zámku, Praha 8. V prosinci vystoupila TuLeŇata na černošickém Mikulášském trhu na Vráži a celý sbor představil vánoční repertoár v Kulturním domě Všenory.2023

leden

Ludmila Plzáková zahájila činnost jako sbormistr přípravného oddělení2023

leden

Ludmila Plzáková ukončila činnost jako sbormistr a hlasový poradce2022

prosinec

Vánoční koncert
Kulturní dům Všenory, CZ2022

září

Festival Smíření
Libeňský zámek, Praha 8, CZ2022

červen

Vítáme prázniny
Městský sál na Vráži, Černošice, CZ2022

červen

Veronika Vršecká ukončila činnost jako hlasový poradce2022

únor

Zpráva o činnosti 2021

Soubor pracoval v roce 2021 i nadále pod uměleckým vedením sbormistra Martina Vydry, který vede koncertní oddělení. Pokračovala také přípravka v Černošicích Ludmily Plzákové, ředitelky ZUŠ Černošice. Přípravka v Řevnicích se kvůli covidové pandemii se už neotevřela. Hlasovou výchovu koncertního oddělení zajišťovala Veronika Vršecká.
V současné době máme 40 dětí ve věku od 6 do 15 let. Přípravné oddělení působí na základní škole v Černošicích, hlavní sbor úzce spolupracuje se Základní uměleckou školou Černošice, kde působí. Děti absolvují pravidelně hlasovou výuku.
Také v roce 2021 z důvodu celosvětové pandemie nemoci covid-19 byly zkoušky i část plánovaných vystoupení všech oddělení od ledna do května zrušeny. Děti se sbormistrem se setkávali online. Letní soustředění v Krkonoších proběhlo. V září byla činnost obou oddělení obnovena. Uskutečnila se tři veřejná vystoupení - v říjnu zazpívalo koncertní oddělení na akci Ohlédnutí za letní tvorbou žáků ZUŠ Černošice, v listopadu měly premiéru děti z přípravky na Vítání občánků města Černošic a 17. prosince se konal vánoční koncert v Dobřichovickém zámku.
2021

prosinec

Vánoční Tutte Le Note
Dobřichovický zámek, CZ2021

listopad

Vítání občánků (města Černošice)
Městský sál na Vráži, Černošice, CZ2021

říjen

Ohlédnutí za letní tvorbou žáků ZUŠ Černošice
Městský sál na Vráži, Černošice, CZ2021

leden

Zpráva o činnosti 2020

Soubor pokračoval v roce 2020 pod uměleckým vedením sbormistra Martina Vydry a vedoucích přípravek, v Černošicích ji vede Ludmila Plzáková, ředitelka ZUŠ Černošice, v Řevnicích Zora Strnadová. V Dobřichovicích se přípravka pro malý zájem přechodně uzavřela. Hlasovou výchovu koncertního oddělení zajišťovala Veronika Vršecká.
V současné době máme 40 dětí ve věku od 6 do 15 let. Dvě přípravná oddělení působí na základních školách v Černošicích a Řevnicích, hlavní sbor úzce spolupracuje se Základní uměleckou školou Černošice, kde působí.
V roce 2020 z důvodu celosvětové pandemie nemoci covid 19 byly zkoušky i veškerá plánovaná vystoupení všech oddělení od března do června zrušena, podařilo se odjet na letní soustředění do Krkonoš. V září byla činnost obnovena, ale opět kvůli vládním opatřením byly zkoušky přípravek zcela pozastaveny, koncertní oddělení se setkávalo online. K vystoupením již bohužel nedošlo.2020

říjen

Zora Strnadová ukončila činnost jako sbormistr přípravného oddělení2020

leden

Zpráva o činnosti 2019

Soubor pracoval od ledna 2019 nově pod uměleckým vedením mladého sbormistra Martina Vydry a vedoucích přípravek, v Černošicích ji vede Ludmila Plzáková, ředitelka ZUŠ Černošice, v Řevnicích a Dobřichovicích Zora Strnadová. Od října se ujala hlasové výchovy koncertního oddělení mladá sopranistka Veronika Vršecká.
Sbor má svůj instagramový účet.
V současné době máme 43 dětí ve věku od 6 do 14 let. Tři přípravná oddělení působí na základních školách v Černošicích a Řevnicích, v Dobřichovicích do 6/2019, hlavní sbor úzce spolupracuje se Základní uměleckou školou Černošice, kde působí.
V roce 2019 jsme se zúčastnili v Černošicích a okolí několika akcí: na Velikonočních trzích na Dobřichovickém zámku, v květnu na ZUŠ OPEN v novém amfiteátru pod Halou Věry Čáslavské, v červnu a prosinci pak na samostatných koncertech v kostele sv. Martina a Prokopa v Karlíku, před Vánoci u Vánočního domu (bývalé radnice) a na Mikulášském trhu na Vráži.
Reprezentovali jsme Černošice v květnu na regionální akci ZUŠ OPEN v Litni (zámecké zahradě), v září jsme zazpívali při vyhlašování výsledků charitativní akce TERIBEAR na pražském Vítkově a v říjnu jsme v pražském prostoru NoD pokřtili audioknihu Děti světla Lucie Biedermann Doležalové s hudbou skladatelky Darii Moiseevy (obsahuje originální písně-modlitby).2019

prosinec

Vánoční koncert
Kostel sv. Prokopa a Martina Karlík, CZ2019

říjen2019

říjen

Veronika Vršecká zahájila činnost jako hlasový poradce2019

září

Ludmila Plzáková zahájila činnost jako sbormistr a hlasový poradce2019

září

Ludmila Plzáková ukončila činnost jako sbormistr přípravného oddělení2019

červen

Závěrečný koncert
Kostel sv. Prokopa a Martina Karlík, CZ2019

červen

ZUŠ OPEN
Liteň, zámecká zahrada, CZ2019

únor

Zpráva o činnosti 2018

Soubor pracoval do prosince 2018 pod uměleckým vedením Jany Egemové, od ledna 2019 pod uměleckým vedením mladého sbormistra Martina Vydry a vedoucích přípravek, v Černošicích ji vede Ludmila Plzáková, ředitelka ZUŠ Černošice.
Sbor má nové webové stránky www.tuttelenote.cz.
V současné době máme 34 dětí ve věku od 6ti do 13ti let. Tři přípravná oddělení působí na základních školách v Černošicích, Dobřichovicích a Řevnicích, hlavní sbor úzce spolupracuje se Základní uměleckou školou Černošice, kde působí.
V roce 2018 jsme se zúčastnili v Černošicích několika akcí: v květnu na ZUŠ OPEN v Černošicích (u Mokropeské kapličky zazpívali naši nejmenší, koncertní oddělení odpoledne u Bollety), na Velikonočních i Adventních trzích na Dobřichovickém zámku, v červnu pak na samostatném koncertě v kostele sv. Martina a Prokopa v Karlíku, dále jsme se v září zapojili u sázení Lípy republiky a odhalení nápisu pod Halou Věry Čáslavské v Černošicích, v říjnu na Slavnostním koncertě ZUŠ Černošice v Městském sále na Vráži, před Vánoci pak na Mikulášském trhu na Vráži.
Reprezentovali jsme Černošice na celorepublikové pěvecké soutěži Zahrada písní v Praze (v dubnu), v říjnu jsme se zapojili do akce Společné století 1918-2018 na Václavském náměstí, v listopadu jsme pomohli Tamaře Klusové pokřtít její Knihu života v pražském Vnitroblocku a v prosinci vystoupili v Betlémské kapli na Gospel Night spolu s Leonou Gyöngyösy.
Zároveň jsme pracovali na nahrávání originálních písní-modliteb mimořádné audioknihy Děti světla Lucie Biedermann Doležalové s hudbou skladatelky Darii Moiseevy. Slavnostní křest se připravuje na jaro 2019.2019

leden

Martin Vydra zahájil činnost jako umělecký vedoucí2018

prosinec

Mgr. Jana Egemová ukončila činnost jako umělecký vedoucí2018

říjen

Společné století 1918-2018
Václavské náměstí, Praha, CZ2018

říjen

sázení Lípy republiky a odhalení nápisu pod Halou Věry Čáslavské
prostranství u Základní školy Černošice, Pod školou 447, Černošice, CZ2018

květen

ZUŠ OPEN
Černošice, CZ2018

duben

Zahrada písní
Kulturní dům Zahrada, Praha - Chodov, CZ2018

duben

Premiéra skladby Žirafa v opravě (Daria Moiseeva, Jiří Žáček)
Zahrada písní, Kulturní dům Zahrada, Praha - Chodov, CZ2018

duben

Premiéra skladby Maškarní ples (Daria Moiseeva, Jiří Žáček)
Velikonoční trhy, Dobřichovický zámek, Dobřichovice, CZ2017

prosinec

Karolinum, Praha 1, Advent na UK2017

prosinec

Ledce u Nespek, adventní koncert2017

září

Hravě a zdravě, Řevnice
Řevnice, CZ2017

červen

Kostel sv. Martina ve zdi, Praha 12017

červen

Oldřiška Richter Musilová ukončila činnost jako hlasový poradce2017

květen

Jazz Černošice
Černošice, CZ2017

únor

Mgr. Jana Egemová zahájila činnost jako umělecký vedoucí2017

leden

Mgr. Roman Michálek, Ph.D. ukončil činnost jako umělecký vedoucí2016

červen

Ivana Kylarová ukončila činnost jako sbormistr přípravného oddělení2016

duben

Kvítkování
Kostelec nad Orlicí, CZ2015

srpen

Mezinárodní festival VLTAVA 2015
Kostel sv. Šimona a Judy, CZ

stříbrné v kategorii malé sbory
stříbrné v kategorii Lidová píseň
stříbrné v kategorii Smíšené sbory2015

květen

Brdský kos 2015

účast na pěvecké soutěži v Mníšku pod Brdy

www.facebook.com/1385821965081199/photos/p.1401364386860290/1401364386860290/?type=1&theater
2015

květen

Roman Michálek: práce s dětmi má rozhodně smysl

On je z Prahy, jeho žena z Černošic, kam často jezdil. Společně dnes žijí v Mořince. K Poberouní má tedy velmi úzký vztah. Jeho maminka byla zpěvačka, on sám začal již ve čtyřech letech hrát na housle a o něco později zpívat v dětském sboru. Hudbě zasvětil i svá studia. Dnes je Roman Michálek učitelem hudby, mimo jiné i v černošické ZUŠce. A také dirigentem a sbormistrem černošického sboru Chorus Angelus, který právě slaví 30. výročí své existence. Říká, že tenhle sbor je tak trochu jeho „osudová záležitost“.
Jak to všechno začalo?
Poprvé jsem dostal nabídku spojenou s Chorus Angelus před čtyřmi lety. To jsem ještě více působil v Praze, a tak jsem ji nakonec nepřijal. Podruhé přišla před třemi lety a potřetí před dvěma. To už jsem si řekl, že by to mohl být tak trochu osud.
Proč vlastně?
Učitelstvím jsem prošel snad na všech druzích škol, tedy kromě těch mateřských. S dětským sborem jsem ale nikdy před tím nepracoval, jen s dospělými či dospívajícími. Byla to tedy pro mě určitá výzva. A dnes jsem velmi rád, že jsem ji přijal. Je to důležitá a zajímavá práce. V začátcích tedy spíš pedagogická, než umělecká. Ta je takovou třešničkou na dortu.
Jak tedy sbor vlastně vedete?
Chorus Angelus má skvělou historii. A já se ho snažím znovu vrátit k těmto základům. Postupně tak například obnovujeme síť přípravných oddělení. Děti s námi
zpívají už od mateřské školky. Sbor totiž nevnímáme jen jako kroužek. V kroužcích se plánuje činnost na rok a počítá se s tím, že ten další přijdou zase jiné děti. My plánujeme i na deset let dopředu.
Jak taková dlouhodobě plánovaná práce s dětmi funguje?
Snažíme se děti formovat komplexně, postupně je rozvíjet. Přirovnal bych to ke sportu. Tam se také děti rozvíjí jednak jako součást kolektivu, ale i individuálně. A stejné to je u nás. Jsou nějaká pravidla, kterým se někdy musí podřídit a někdy se
mohou projevit individuálně. Ne vždy je to lehké, zvláště když je nějaké dítě tak říkajíc akčnější. Ale je to prostě týmová práce, kde záleží na každém jednotlivci. Když děti pochopí, že každé z nich má ve sboru své místo, bez ohledu na to, jestli teprve
začíná nebo už toho umí více, moc mě to těší. Tak to přece funguje i v běžném životě.
Říkáte, že pracujete s dětmi již od předškolního věku. Může zpívat každé dítě?
Na začátku se skutečně snažíme pracovat se všemi dětmi. Pokud tam tedy není vysloveně nějaká vada hlasu. Určitá míra talentu je totiž u každého. A pak už záleží na tom, zda jsou ochotné na sobě dál pracovat a my je tím pádem můžeme dále rozvíjet. Hodně záleží také na podpoře rodičů, a to nejen u těch nejmenších, ale třeba i později v pubertě. Samozřejmě, že nějaké děti „odpadnou“, ale velká část jich s námi zpívá pořád dál. Sbor se tak posunuje dopředu, získává dobré jméno, začínáme obsazovat medailové pozice na soutěžích sborů, kde je veliká konkurence.
Co s dětmi zpíváte?
S těmi nejmenšími především české lidové písně, s těmi jde hlavně o přirozené zpívání. Děti v koncertním sboru pak zpívají klasiku, třeba Dvořákovy Moravské dvojzpěvy. A vedle toho i starou hudbu, spirituály a samozřejmě i modernější věci. Ty
děti pochopitelně chtějí zpívat. Ale těší mě, že mají rády i klasiku.
To je zajímavé…
Ano, ale je to i docela logické. Ony sice mají rády moderní hudbu, ale většinou vlastně nerozumí obsahu jejich textů, i když si to někdy samy ani neuvědomují. Víc jim prospěje, když zpívají něco, co je blíže k jejich věku, čemu rozumí a co mohou prožít. Ač se to nemusí zdát, s emocemi je to opravdu spojené, a někdy dokonce hodně silně.
Jaké plány máte s Chorus Angelus do budoucna?
Chceme spolupracovat s dalšími sbory nebo i orchestry. Letos na podzim například připravujeme společný projekt se sborem Kvítek z Kostelce nad Orlicí. A také bychom v budoucnu chtěli s dětmi jezdit na zahraniční zájezdy či si zazpívat nějakou filmovou hudbu. Ale to bude možné, až budeme mít více dětí. Jednotlivá oddělení sboru sice navštěvuje celkem kolem osmdesáti dětí, ale v koncertním oddělení jich je zatím jen přibližně patnáct. A pro uskutečnění takových plánů bude potřeba alespoň čtyřicetičlenný koncertní sbor. Jenže jsme si ověřili, že u sborů celkem stoprocentně platí pravidlo, že děti si musíte postupně vychovat. Stále tedy přijímáme nové členy. Nejbližší konkurz budeme mít teď třetí týden v červnu, a pak další v září.
A plány na nejbližší týdny či měsíce?
Teď žijeme 30. výročím sboru, jsme zaměřeni na dokončení této sezóny. Máme za sebou koncert v Letech, kde je velký sál (kde se na podium vejde 80 dětí), dvě oddělení sboru se zúčastnila v Mníšku pod Brdy pěvecké soutěže Brdský kos. Největší a pro nás nejvýznamnější akce je ale teprve před námi – a sice velký slavnostní koncert, který se uskuteční ve čtvrtek 11. června a kde se k nám přidají i bývalí členové sboru. Mnoho z nich se hudbě věnuje dodnes a mnozí k nám vodí zpívat své děti. Místo, kde se uskuteční, je velmi symbolické. Koncert totiž proběhne v sále pražského Hlaholu, v budově úzce spojené s nejslavnějšími kapitolami dějin české hudby a sborového zpěvu.
ptala se Dana Jakešová pro Informační list Černošice, květen 2015

www.mestocernosice.cz/e_download.php?file=data%2Feditor%2F121cs_156.pdf&original=0615_Cernosicke_listy_www.pdf2015

duben

Zahrada písní - opět stříbrný úspěch!

V sobotu 11. dubna ráno byly děti z přípravných oddělení dětského pěveckého sboru Chorus Angelus již na cestě do Prahy, zatímco jejich kamarádi a sourozenci ještě spali. Třicet jedna malých zpěváčků se chystala na společné soutěžní vystoupení na festivalu dětských pěveckých sborů Zahrada písní 2015, který se už po desáté konal v Kulturním centru Zahrada v Praze na Chodově. Chorus Angelus se této celorepublikové prestižní soutěže účastnil již minulý rok.
Letos se na Zahradě představily spojené sborové přípravky ze základních škol Černošice, Dobřichovice a Řevnice, pod vedením sbormistryně Ludmily Plzákové a za klavírního doprovodu druhé sbormistryně a klavíristky sboru Ivany Kylarové. Na zobcové flétny zahrály Alexandra Barkerová a Tereza Mráčková ze Základní umělecké školy v Černošicích. Před zcela zaplněným sálem a odbornou i dětskou porotou zaznělo sedm sborových skladeb, mj. od Petra Ebena či Václava Trojana. Naše děti navázaly na úspěch svých starších kamarádů a opět si vyzpívaly v 1. kategorii stříbrné pásmo. Gratulujeme!
Velké poděkování jim patří nejen za krásné zpívání, ale především za vzorné chování a disciplínu po celou dobu konání akce. Velký dík náleží též rodičům, kteří děti povzbuzovali, vozili je na společné zkoušky a byli včas připraveni u autobusu.2015

duben

Zahrada písní
Kulturní centrum Zahrada. Malenická 1784, Praha 4, CZ

stříbrná stuha v kategorii 1. kategorie
2015

březen

Chorus Angelus (dříve DPS Mladost) hledá bývalé členy

Dětský pěvecký sbor Chorus Angelus (dříve DPS Mladost)
slaví v této sezóně 30 let své činnosti.
V červnu chystáme velký koncert sboru a jeho hostů.

Hledáme bývalé členy a přátele sboru.

Přijďte si s námi zazpívat!

Kontakt: chorus.angelus@centrum.cz
ZUŠ /Chorus Angelus/ Střední 403, 252 28 Černošice, tel.: 251 641 480 nebo 602 302 5612015

březen

Tři desetiletí dětského sborového zpěvu v Poberouní. Chorus Angelus jubilující

Existuje-li nějaký hudební obor, v němž stále patříme k těm nejlepším, je jím sborový zpěv a zejména sborový zpěv dětský. Ani region Poberouní není výjimkou, i když si na vznik velkého dětského sborového tělesa musel poměrně dlouho počkat, paradoxně až do období tzv. normalizace.
V té době začíná v Dobřichovicích působit sbormistr a skladatel dr. Jaroslav Dostalík, který byl z politických důvodů donucen odejít z Brna. Tak jako na každém místě, kde tento vynikající muzikant ve svém životě působil, zakládá i tady v roce 1984 dětský sbor. Jako symbolický vzkaz tehdejší státní moci mu dává název Mladost (stejné jméno nesl jeho první brněnský sbor, od kterého musel nuceně odejít). Pod jeho vedením se sbor záhy vyrostl v uznávané hudební tělesu, které se prosadilo nejen u nás, ale i v zahraničí.
V roce 1991 odchází Jaroslav Dostalík zpět do Brna a vedení sboru se ujímá sbormistr a varhaník Karel Loula. Na jeho práci navázal v roce 1993 Igor Angelov a pod názvem Chorus Angelus se sbor začal orientovat zejména na středověkou, renesanční a barokní hudbu.
Další výraznou osobností, která se zasloužila o rozvoj sboru, byl Lukáš Prchal. Za jeho vedení v letech 2004-2010 se sbor věnoval i náročným kompozicím současných autorů a zúčastnil se několika významných multižánrových hudebních projektů. Po jeho odchodu se v období tří let za dirigentským pultem vystřídali dva sbormistři, Jiří Polívka a Martina Klimtová.
Od srpna 2013 je uměleckým vedoucím dr. Roman Michálek, který je také sbormistrem koncertního sboru. Spolu s ním se o hudební rozvoj dětí starají sbormistryně Ivana Kylarová, Ludmila Plzáková a Zora Strnadová, hlasovou poradkyní souboru je Oldřiška Richter Musilová. Současný repertoár sboru tvoří dětské písně, skladby klasiků naší i světové hudby, černošské spirituály i úpravy populární hudby a jazzu. Za dobu působení sboru se z odrostlých členek sboru vytvořila dvě menší pěvecká tělesa: dívčí komorní sbor Brécy a vokální skupina E.I.T. Voices.
V současnosti je Chorus Angelus spolkem vedeným volenou radou rodičů a navštěvuje ho celkem 85 dětí ve věku od 4 do 16 let. Přípravná oddělení sboru působí při ZŠ a MŠ v Černošicích, Dobřichovicích a Řevnicích. Koncertní oddělení pracuje od loňského školního roku pod záštitou Základní umělecké školy Černošice.
Kromě koncertů v regionu vystupuje Chorus Angelus na různých akcích a festivalech v ČR i zahraničí. Spolupracuje též s dalšími profesionálními a amatérskými tělesy a sólisty napříč hudebními styly a žánry. Mezi nejvýznamnější umělecké úspěchy posledních let patří ocenění ze soutěžních klání, a to z mezinárodního festivalu Svátky písní Olomouc (koncertní sbor) či celostátní přehlídky dětských pěveckých sborů Zahrada písní (přípravná oddělení ZŠ).
U příležitosti letošní jubilejní sezóny pořádá sbor řadu tematicky zaměřených koncertů a vystoupení. Oslavy vyvrcholí Slavnostním koncertem v červnu tohoto roku, kde se představí všechna oddělení sboru. Věříme, že se zde také setkáme s bývalými členy sborů Mladost a Chorus Angelus a sborové třicetiny oslavíme společným zpěvem.2014

září

Ludmila Plzáková zahájila činnost jako sbormistr přípravného oddělení
2014

duben

Zahrada písní
Kulturní centrum Zahrada. Malenická 1784, Praha 4, CZ

stříbrná stuha v kategorii 1.kategorie2014

Zora Strnadová zahájila činnost jako sbormistr přípravného oddělení2014

Oldřiška Richter Musilová zahájila činnost jako hlasový poradce2013

srpen

Mgr. Roman Michálek, Ph.D. zahájil činnost jako umělecký vedoucí2013

srpen

Ivana Kylarová zahájila činnost jako sbormistr přípravného oddělení2013

Martina Klimtová ukončila činnost jako umělecký vedoucí2011

Martina Klimtová zahájila činnost jako umělecký vedoucí2011

Jiří Polívka ukončil činnost jako umělecký vedoucí2010

CD Vánoční zpívání ()2010

Jiří Polívka zahájil činnost jako umělecký vedoucí2010

Lukáš Prchal ukončil činnost jako umělecký vedoucí

2009

červen

Závěrečný koncert

Ve středu 17. června 2009 vyvrcholila letošní úspěšná sezona slavnostním koncertem v kostele Sv. Martina a Sv. Prokopa v Karlíku. Přestože se sborové koncerty u nás v současné době potýkají s nízkou návštěvností, do kostela si ve středu našel cestu velmi slušný počet posluchačů a to nejen z řad rodičů a prarodičů.
Koncert byl rozdělen do 3 částí. V první části vystoupily mladší děti z koncertního sboru, po nich děti z přípravného oddělení a nakonec starší děti z koncertního sboru.
Koncert zahájily mladší děti, které předvedly ukázku vystoupení, s kterým se prezentovaly na festivalu Svátky písní 2009 v Olomouci v kategorii B2 Mundi Cantat do 12 let, kde získaly nádhernou bronzovou medaili. Po nich se k oltáři kostela dostaly děti z přípravného oddělení, které všem zúčastněným divákům předvedly své umění, co se za rok naučily. Vystoupily jak s lidovými písněmi tak i s písničkami z pohádek. Pro některé děti to bylo vůbec první větší vystoupení před veřejností. Jejich část koncertu vyvrcholila americkou zpívánkou s body-drummingem - „Hambone“, do které děti daly vše co v nich bylo. Malí zpěváčci sklidili za své vystoupení zasloužený potlesk. Na závěr jejich vystoupení dostaly děti DVD se záznamem závěrečného koncertu festivalu v Polské Varšavě, aby viděly a i slyšely, jak sbor v minulé sezoně vzorně reprezentoval region v zahraničí. Všechny děti z přípravného oddělení, které se tohoto koncertu zúčastnily, přecházejí dle slov pana sbormistra Lukáše Prchala počínaje letním soustředěním do koncertního sboru.
Na závěr koncertu se publiku předvedli zpěváci koncertního sboru. Zazněl zde celý program, se kterým sbor vystoupil na soutěži Svátky písní Olomouc 2009 v kategorii A1 Mundi Cantat Superior do 16 let s povinou skladbou, kde se ziskem 85 bodů obdržel stříbrnou medaili (zlatá udělena nebyla), a stal se tak vítězem této kategorie. Pouhých 8 zpěvaček, nejzkušenějších členek sboru, perfektně interpretovalo jak 4hlasou polyfonii, tak i náročnou soudobou hudbu (J.Gallus: Pueri Concinite, M.Kocsár: Sanctus, Z.Lukáš: Věneček, P.Eben: De Angelis). Po poslední skladbě poděkoval pan sbormistr všem dětem za vzornou reprezentaci sboru i celého regionu a popřál jim krásné prožití zasloužených prázdnin.
Chorus Angelus tímto koncertem završil další zdařilou sezónu, ve které mimo řady koncertů na domácí půdě (Kvilda, Bečov nad Teplou, Karlštejn, Studenec u Staré Paky, Libčice nad Vltavou, Olomouc, Řevnice, Karlík, Praha, Černošice) a koncertů v německém Frankfurtu nad Mohanem také natáčel se skupinou Fourth Face, vystoupil v pořadu Noc s Andělem, zpíval v projektu Mandelbrotovy Kostičky, ale také vydal další své CD – tentokrát taneční, remixovou desku s názvem Radiový zázrak (http://www.radiovyzazrak.cz ).2009

červen

Chorus Angelus opět bodoval a tentokrát dokonce dvakrát !!!

Loňský úspěch překonán !!! Po loňském bronzovém úspěchu se dětský pěvecký sbor Chorus Angelus opět zúčastnil mezinárodního pěveckého festivalu Svátky písní Olomouc a skvěle zabodoval. Menší děti soutěžily v kategorii B2 (dětské sbory do 12 let) a hned při své premiéře získaly v solidní konkurenci bronzovou medaili, větší holky soutěžily v kategorii A1 (s povinnou skladbou). Pouhých 8 zpěvaček, nejzkušenějších členek sboru, perfektně interpretovalo jak 4hlasou polyfonii, tak i náročnou soudobou hudbu (J.Gallus: Pueri Concinite, M.Kocsár: Sanctus, Z.Lukáš: Věneček, P.Eben: De Angelis) a poskočily oproti loňskému roku o stupínek výš a získaly medaili stříbrnou se ziskem 85 bodů (zlatá udělena nebyla), a tím se staly vítězem této kategorie. Celková výsledková listina je k dispozici na www.festamusicale.cz.
Děkujeme tímto našemu sbormistrovi Lukáši Prchalovi za výbornou přípravu, Anežce Missauerové za klavírní doprovod a všem dětem blahopřejeme, protože skvělá umístění rozhodně nebyla „zadarmo“.
Rovněž děkujeme Městu Černošice a Středočeskému kraji, který projekt účasti na tomto festivalu přislíbil finančně podpořit, a všem rodičům, přátelům a příznivcům sboru, kteří nás pravidelně podporují a drželi nám palce.
Při této příležitosti si Vás dovolujeme pozvat na závěrečný koncert sezóny i s naší přípravkou, který se uskuteční ve středu 17. 6. 2009 od 17:00 hodin v kostele v Karlíku, přijďte si nás poslechnout. Na programu bude převážně olomoucký soutěžní repertoár, abyste i Vy mohli ocenit, jak výborně naše děti zpívají.
Současně Vás srdečně zveme na návštěvu našich internetových stránek www.chorusangelus.cz, kde se dozvíte vše o aktuálním dění ve sboru i o plánovaných akcích.2009

květen

Nábor nových členů 22.6.2009

KONKURZ do DĚTSKÉHO PĚVECKÉHO SBORU CHORUS ANGELUS na přijetí nových členů
Vážení rodiče a přátelé hudby,
máte doma dítě, které rádo zpívá? Chcete najít pro své dítě kvalitní a přitom zajímavé využití volného času? Oceníte mnohobarevnost projektů a různorodost v hudebních žánrech? Letní i zimní soustředění, koncerty, společné akce
Přiveďte své děti na konkurz na přijetí nových členů do přípravných oddělení, který každoročně pořádá Dětský pěvecký sbor Chorus Angelus
Čas a místo konkurzu: PONDĚLÍ 22. června 2009
od 13:40 do 14:25 hodin ve třídě nové budovy ZŠ Černošice - Mokropsy
a od 15:20 do 18:00 hodin v aule nové budovy ZŠ Dobřichovice
Přípravná oddělení Chorus Angelus jsou vedena stejným sbormistrem jako koncertní sbor a děti se v nich zábavnou formou učí různé lidové písně, koledy, ale též základy teorie a zpěvu z not. Jsou určena pro hudebně nadané děti ve věku od 5 do 8 let. Výsledky své práce děti v přípravkách prezentují na koncertech, které jsou pro ně pořádány již tradičně o Vánocích a v závěru školního roku.
Pravidelné zkoušky přípravných oddělení probíhají v současné době vždy v pondělí odpoledne v budově ZŠ Černošice - Mokropsy i v budově I. stupně ZŠ Dobřichovice.
Konkurz je otevřen i pro starší nadané děti se zájmem o činnost v koncertním sboru
Při této příležitosti Vás srdečně zveme na závěrečný koncert sezony, který se koná ve středu 17. června 2009 od 17:00 hodin v kostele Sv. Martina a Sv. Prokopa v Karlíce.
2009

CD Radiový zázrak - Vokál Univerzál ()2009

Svátky písní
Olomouc, CZ

stříbrná medaile v kategorii A1 - superior pro dětské sbory do 16 let s povinnou skladbou2009

Svátky písní
Olomouc, CZ

bronzová medaile v kategorii B21 - pro dětské sbory do 12 let2008

listopad

Chorus Angelus na návštěvě ve Frankfurtu nad Mohanem

V pátek 31. října v brzkých ranních hodinách se dětský pěvecký sbor Chorus Angelus vypravil do Frankfurtu nad Mohanem oplatit návštěvu svému partnerskému sboru Maria Rosenkranz.
A hned na začátku musím napsat, že jsme se měli jedním slovem báječně. Celý sbor se už do Frankfurtu velmi těšil, a to nejen na koncerty, ale také na své nové kamarády, se kterými absolvoval v polovině října malé koncertní turné v České Republice. Konečně, kdo navštívil některý z našich koncertů v Česku, viděl to na vlastní oči.
Ale zpět do Frankfurtu. Cesta autobusem skvěle uběhla a na místo jsme přijeli o 2 hodiny dříve než jsme očekávali. Nejprve jsme se všichni bouřlivě přivítali, ale hned nato se děti daly do práce – zkoušelo se. Odměnou nám však bylo poté královské pohoštění, které připravili rodiče a děti z farnosti u kostela Maria Rosenkranz. Po tomto pohoštění nastal čas rozejít se do rodin a po náročném dni se jít pořádně vyspat a nabrat sílu na další náročný den.
V sobotu ráno nám němečtí přátelé připravili pěknou prohlídku centrem města. Aby to vše bylo dokonalé tak včetně české průvodkyně. Frankfurt nad Mohanem je moderní město plné mrakodrapů a i my jsme měli možnost si prohlédnout celé panorama ze střechy jednoho z nich. Naštěstí počasí celkem ušlo a proto jsme viděli opravdu celé panorama města. Po této procházce nás čekal oběd včetně tradiční frankfurtské klobásy, chvilka volna na nákup dárečků pro své nejbližší a už tu byla generálka před koncertem. Koncert se konal v kostele sv. Josefa, který se nachází v centru města a musíme říci nepatří k nejmenším. Proto pro nás bylo milým překvapením, že byl kostel zaplněn do posledního místečka a dokonce řada lidí i stála. Program koncertu byl podobný jako v Čechách a vše se vydařilo opět skvěle. Jen děti z našeho sboru to měly trochu těžší, protože s nimi tentokrát nejel pan sbormistr Lukáš Prchal, protože doma každým okamžikem očekával svůj první přírůstek do rodiny. Přesto naše děti obstály výborně, samy zvládly celý koncert, v nejtěžších místech vypomohla německá sbormistryně Karin Mayle a Jan Polívka, který i tentokrát doprovázel děti na klavír. Závěrečný potlesk ve stoje nepotřebuje další komentář. Poté opět následovala „královská hostina“, která byla zakončena šťastnou SMS zprávou z Čech, že náš pan sbormistr má Toníčka.
V neděli zazpívaly naše děti na mši v domovském kostele Maria Rosenkranz a pak už došlo jen na vzájemná poděkování, rozdávání drobných dárečků, oběd a rozloučení. Všem bylo líto, že už musíme domů, rádi bychom ještě zůstali.
Všem se výměnný zájezd líbil a jsme rádi, že se premiéra vydařila. Už ale přemýšlíme, jaký společný projekt připravíme pro příští rok. Nějaké nápady již jsou, ale je potřeba dát jim konkrétnější podobu.
Ještě jednou děkujeme všem, kteří nám pomohli – Městu Černošice, Česko-německému fondu budoucnosti, Středočeskému kraji, Unii pěveckých sborů a samozřejmě dětem, rodičům a všem našim příznivcům a přátelům, kteří nás podporují.
Našemu panu sbormistrovi upřímně gratulujeme k narození prvního syna!
Na závěr všechny srdečně zveme na náš slavnostní koncert k 15. výročí úspěšné existence sboru Chorus Angelus, který se uskuteční v sobotu 13. prosince od 17:00 hodin v černošickém Club Kině. Bude Vás bavit nejen přípravka a koncertní sbor Chorus Angelus, ale i řada milých hostů. Doufáme, že to bude i taková hezká tečka za letošním pro sbor velmi úspěšným rokem.2008

listopad

Hudba zrcadlem přátelství

Ve dnech 16.–18. 10. 2008 podnikl dětský pěvecký sbor Chorus Angelus z Černošic pod vedením sbormistra Lukáše Prchala a Kinder- und Jugendchor Maria Rosenkranz z Frankfurtu nad Mohanem pod vedením sbormistryně Karin Mayle malé koncertní turné s názvem Zrcadlo přátelství, které se skládalo ze tří koncertů, a to v Bečově nad Teplou v západních Čechách, v Černošicích ve středních Čechách a v Praze. Všechny tři koncerty hudebně doprovodil na varhany a klavír Jan Polívka.
Během těchto 3 dnů se členové obou sborů věnovali nejen hudbě a zpěvu, ale navazovali i nová přátelství a navštívili společně i rozličná místa v regionech. A jak to celé probíhalo? Děti ze sboru Chorus Angelus odjížděly ve čtvrtek brzy ráno za svými novými přáteli ze spřáteleného sboru z Frankfurtu na svůj první koncert, a to do Bečova nad Teplou. Zde proběhlo kratičké soustředění pod taktovkou obou sbormistrů a již v pozdním odpoledni začalo naše koncertní turné. První společný koncert se skládal ze dvou částí - první část koncertu se odehrála v kostele sv. Jiří, druhá část a vyvrcholení celé akce pak proběhlo v místní Základní umělecké škole J. Labitzkého. Celý koncert ještě doplnilo vystoupení místního souboru Bečovské flétny pod vedením Martina Mosátha.
Premiéra dopadla výborně a i přes nepřízeň počasí byla návštěvnost hojná a potlesk veliký.
Druhý den ráno dostaly děti možnost prohlédnout si nádherný bečovský zámek včetně Relikviáře Sv. Maura. Pro děti to byla nejen odměna za předvedený výkon, ale i velký zážitek z toho, co viděly. Paní průvodkyně se dětem velmi věnovala a kromě naučeného textu jim zodpověděla i mnoho otázek, které děti zajímaly, a to nejen o relikviáři , ale i o celém zámku, přilehlém hradu i o Bečově. Po této prohlídce se děti zabalily, nasedly do autobusu a odjížděly už na svůj druhý koncert. Cestou do Černošic si děti udělaly krátkou, asi dvouhodinovou přestávku, v plzeňské ZOO. Kromě dopravního kolapsu v Plzni, který značně zdržel příjezd do Černošic, se již nic zvláštního nepřihodilo.
Po krátkém odpočinku následovala příjemná společná večeře v černošickém Club Kině, krátké rozezpívání a už tu byla 19. hodina - začátek koncertu. Sál černošického Club Kina již praskal ve švech, všechna místa k sezení byla obsazena a dokonce lidé stáli i na všech volných plochách klubu. S úderem 19 hodiny před diváky předstoupily oba sbory včetně sbormistrů a také pan Pavel Blaženín z městského úřadu v Černošicích, který všechny na tomto koncertu přivítal, a to jak v českém, tak německém jazyce. Publikum se totiž skládalo z českých i německých posluchačů. Po první společné skladbě proběhlo ještě krátké slavnostní zahájení obrázkové a fotografické výstavy Klubu nemocných cystickou fibrózou „Obrázky pro život – pomoc slaným dětem“ na podporu a pomoc nemocným dětem touto nevyléčitelnou nemocí. Pak již pokračoval kulturní program. Oba sbory se střídaly se skladbami ze svých kmenových repertoárů a i s několika skladbami společnými. Chorus Angelus mimo jiné přednesl pěvecký blok, se kterým v letošním roce získal bronzovou medaili na festivalu Festa Musicale v Olomouci. Příjemným zpestřením pěveckých bloků bylo vystoupení tanečního souboru Pramínek černošické ZUŠ pod vedením pí. Látalové s pásmem českých lidových tanců, po němž následoval dlouhotrvající potlesk. Po Pramínku se na podium opět vrátily oba sbory a koncert pokračoval dál v rychlém tempu. Po 21 hodině děti přednesly poslední společnou skladbu a pak už zněly jen dlouhotrvající ovace, které děti odměnily za jejich vynikající výkon. Na závěr programu v již uvolněné atmosféře vystoupil náš poslední host - dívčí voiceband Brécy, což jsou mladé dámy, které dříve ve sboru Chorus Angelus zpívaly a i po odchodu ze sboru sborový zpěv neopustily.
V sobotu dopoledne si zvláště německé děti prohlédly historické centrum Prahy. Prohlídka pak skončila u kostela sv. Ducha v Dušní ulici, kde proběhl náš poslední společný koncert. Jako milý host na tomto koncertě vystoupil Dětský pěvecký sbor Svatý Haštal pod vedením pana sbormistra Karla Louly. S potěšením musíme konstatovat, že i tento kostel byl zaplněn do posledního místečka a úspěch byl opět skvělý.
Závěrem tedy - sečteno a podtrženo - miniturné se vydařilo, každý koncert byl jiný a svou atmosférou neopakovatelný. Návštěvnost byla skutečně značná a ukázalo se, že i dětský sborový zpěv si najde své publikum.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem, kteří se na tomto miniturné podíleli, nejen dětem za krásná reprezentativní pěvecká vystoupení, ale i jejich obětavým rodičům, kteří pomohli s ubytováním našich německých hostů. Dále pak Městu Černošice, Středočeskému kraji, Česko-německému fondu budoucnosti a UČPS za finanční i morální podporu, bez které by toto turné nebylo možno realizovat. Velký dík patří také všem přátelům a příznivcům sboru, kteří ve svém volném čase toto miniturné připravovali, ať se to týkalo zajištění dopravy a ubytování, mimokoncertních aktivit, přípravy pozvánek a plakátů. Všem těmto patří náš dík. Bylo nám potěšením pro Vás připravit krásný kulturní zážitek a doufáme, že se i příště potkáme na nějakém našem koncertě či vystoupení.2008

listopad

Zrcadlo přátelství a bouřlivý potlesk v ClubKino

V pátek 17. října v Clubu Kino vystoupily dva dětské pěvecké sbory, a to černošický Chorus Angelus pod vedením sbormistra Lukáše Prachala a Kinder- und Jugendchor Maria Rosenkranz z Frankfurtu nad Mohanem pod vedením sbormistryně Karin Mayle. Oba sbory na klavír doprovázel Jan Polívka. Program pak zpestřil a doplnil taneční soubor Pramínek pod vedením paní Marcely Látalové ze Základní umělecké školy. Na závěr zazpíval dívčí voiceband Brécy, opět pod vedením Lukáše Prchala.
Koncert se vydařil vážně skvěle, a kdo v pátek v Clubu Kino nebyl, tak zkrátka prohloupil. Byl to nevšední zážitek, když pan Prchal rozdělil oba sbory na čtyři části a rozmístil je na čtyři různá místa v kině. Zcela zaplněný Club Kino se dobře bavil a odměnil všechny účinkující bouřlivým potleskem. Ne nadarmo byla tato akce pojmenována Zrcadlo přátelství, protože radost a nadšení bylo vidět v každé tváři.
Všem, kteří se na akci podíleli, děkujeme – Městu Černošice, Česko-německému fondu budoucnosti, Středočeskému kraji, Unii českých pěveckých sborů, ale i všem rodičům, dětem a našim příznivcům a přátelům. Bez jejich pomoci a podpory bychom tuto akci nikdy nemohli realizovat. Všechny, jimž se náš koncert líbil, srdečně zveme k návštěvě našich internetových stránek www.chorusangelus.cz, kde najdete náš aktuální program a také pár fotografií z každé naší akce.
2008

říjen

Podzimní koncertní turné Chorus Angelus s názvem Zrcadlo přátelství

V říjnu a v listopadu letošního roku podnikne Dětský pěvecký sbor Chorus Angelus malé koncertní turné, a to jak v Čechách, tak v Německu. Náš sbor navázal již na podzim loňského roku spolupráci s Kinder und Jugendchor Maria Rosenkranz z Frankfurtu nad Mohanem a myšlenka nějakého společného projektu na sebe nenechala dlouho čekat. V součinnosti obou sborů pak vznikl společný mezinárodní projekt s názvem Zrcadlo přátelství, ve kterém vystoupí děti jako jedno mezinárodní těleso v počtu cca 60 zpěváků.
Nyní nastal čas, abychom na krátkém společném pěveckém turné naši spolupráci zúročili.
Naše koncerty se budou konat ve 3 lokalitách. První vystoupení bude 16.10. v Bečově nad Teplou, kde oba sbory ukončí své krátké společné pěvecké soustředění na koncertě v kostele sv. Jiří a v bečovské ZUŠ J. Labitzkého u příležitosti 10. výročí navrácení statutu města. Po tomto vystoupení se děti druhý den přesunou přes Plzeň do Černošic, kde 17.10. od 19 hodin vystoupí v Club Kině. Jako host na tomto koncertě zazpívá dívčí voiceband Brécy a zatancuje černošický taneční soubor Pramínek. Příjemnou atmosféru doplní vernisáž prodejní výstavy Klubu nemocných cystickou fibrózou „Obrázky pro život – pomoc slaným dětem“ na podporu jejích nemocných členů. Po koncertě se děti rozejdou do rodin, kde budou prohlubovat nově nabytá přátelství. Na sobotu 18.10. je připravena pro děti z obou sborů procházka po významných památkách Prahy. Den bude zakončen posledním koncertem tohoto krátkého turné a to koncertem v kostele Sv. Ducha v Dušní ulici v Praze 1. Na tomto koncertě kromě obou sborů ještě vystoupí dětský pěvecký sbor Sv. Haštal. Neděle bude dnem odpočinkovým i rozlučkovým, v poledne nám němečtí přátelé odjedou zpět domů a končí první poločas našeho společného mezinárodního projektu. Druhý poločas nás čeká 14 dní nato, kdy pojede Chorus Angelus do Frankfurtu nad Mohanem.
Držte nám palce, ať vše dobře dopadne. Tímto Vás zároveň srdečně zveme na všechny naše koncerty a těšíme se na Vaši návštěvu.
Tato spolupráce by nebyla možná bez podpory a pomoci našich sponzorů mezi které patří Město Černošice, Česko-německý fond budoucnosti a Středočeský kraj. Všem za podporu děkujeme.
Na závěr nám dovolte Vás informovat o přípravě slavnostního koncertu k 15. výročí založení sboru, který se bude konat opět v Černošickém Club Kině a to 13.prosince letošního roku. Rádi bychom se zde sešli s bývalými členy i sbormistry sboru a společně zavzpomínali na doby ve sboru společně prožité. Bližší informace získáte na www.chorusangelus.cz .2008

září

Hledáme bývalé členy Chorus Angelus

Dětský pěvecký sbor Chorus Angelus v letošním roce oslaví 15. výročí založení. Vyzýváme všechny bývalé členy i příznivce sboru, aby se přihlásili na chorus.angelus@centrum.cz a oslavili s námi toto výročí na připravovaném koncertě , který budeme pořádat v prosinci 2008 v „Club Kino“ v Černošicích.
Veškeré podrobnosti a aktuality se budou objevovat na našich webových stránkách www.chorusangelus.cz2008

září

Chorus Angelus za hranicemi regionu

Dětský pěvecký sbor Chorus Angelus pořádá každoročně pro své členy i sborové nováčky 14denní pěvecké soustředění. Na tomto soustředění se vždy připravuje podzimní a zimní sezóna sboru, připravuje se nový repertoár a vlastně i celý koncertní program.
V letošním roce jsme pobývali na Šumavě, v malebné obci Horská Kvilda. Jako vždy bylo soustředění plné zpěvu, ale našli jsme si čas i na společné pěší či cyklistické výlety, zahráli jsme si různé hry venku i v chalupě a své místo si v programu našly i soutěže a závody.
Počasí nám v letošním roce přálo, sluníčko nám vydrželo skoro celých 14 dní. Jen ty večery mohly být teplejší, ale vzhledem k poloze Horské Kvildy, která se nachází ve výšce 1070 m. n. m., jsme ani nemohli nic jiného očekávat. Soustředění jsme zakončili tradičním závěrečným koncertem, který se tentokrát konal v pátek 29. 8. 2008 v kostele sv. Štěpána ve Kvildě, a to za laskavé podpory kvildského obecního úřadu. Účast na koncertě byla hojná, kostel byl zaplněn do posledního místečka. Na programu závěrečného koncertu byla Missa brevis in D od B. Brittena - úplná novinka v repertoáru, pak Missa brevis Es dur od M. Boka a několik samostatných sborových skladeb (Verdi, Vodňanský ad.). Koncert se skvěle vydařil a děti byly odměněny dlouhotrvajícím potleskem. A co pak? Pak už nezbývalo nic jiného než dobalit věci a odjezd domů a čekat do zimy, kdy Chorus Angelus pořádá další soustředění.
Děkujeme našim dětem, že na koncertě pěkně zúročily vše, co se na soustředění naučily a vzorně reprezentovaly region dolní Poberouní, děkujeme panu sbormistrovi Lukáši Prchalovi, který s dětmi celých 14 dní pečlivě a trpělivě zkoušel, Alici Bauer za hlasovou přípravu dětí, panu Janu Polívkovi za hudební doprovod na koncertě, obětavým rodičům, kteří se o děti těch 14 dní starali a vytvářeli pro ně volnočasové aktivity. Samozřejmě, že děkujeme také všem našim příznivcům a přátelům, kteří nás podporují a pomáhají nám vytvářet kvalitní zázemí pro naši činnost. Loučíme se tedy s létem a prázdninami, ale rozhodně se neloučíme s našimi aktivitami, ba naopak.
Všechny Vás srdečně zveme na náš nejbližší koncert, který připravuje Chorus Angelus na pátek 17. 10. 2008 od 19,00 hodin v černošickém Club Kině, kde sbor vystoupí spolu s partnerským dětským sborem z Frankfurtu nad Mohanem a jako host také vystoupí taneční soubor Pramínek z černošické ZUŠ. Vstupné dobrovolné.2008

srpen

Chorus Angelus - přijme nové tváře do dětského pěveckého sboru

Vážení rodiče a přátelé hudby,
Máte doma dítě, které rádo zpívá? Chcete najít pro své dítě kvalitní a přitom zajímavé využití volného času? Oceníte mnohobarevnost projektů a různorodost v hudebních žánrech? Letní i zimní soustředění, koncerty, společné akce.
Přiveďte své děti na konkurz na přijetí nových členů do přípravných oddělení, který každoročně pořádá Dětský pěvecký sbor Chorus Angelus
Čas a místo konání konkurzu:
PONDĚLÍ 8. září 2008 od 13:55 do 14:40 hodin ve třídě nové budovy ZŠ Černošice - Mokropsy
a od 15:20 do 16:05 hodin v aule nové budovy ZŠ Dobřichovice
Přípravná oddělení Chorus Angelus jsou vedena stejným sbormistrem jako koncertní sbor a děti se v nich zábavnou formou učí různé lidové písně, koledy, ale též základy teorie a zpěvu z not. Jsou určena pro hudebně nadané děti ve věku od 5 do 8 let a mají zkoušky jednou týdně. Výsledky své práce děti v přípravkách prezentují na koncertech, které jsou pro ně pořádány již tradičně o Vánocích a v závěru školního roku.
Pravidelné zkoušky přípravných oddělení probíhají v současné době vždy v pondělí odpoledne v budově ZŠ Černošice - Mokropsy i v budově I. stupně ZŠ Dobřichovice.
Konkurz je otevřen i pro starší nadané děti se zájmem o činnost v koncertním sboru
Při této příležitosti Vás na srdečně zveme na náš koncert, který se koná v sobotu 16. srpna 2008 od 16:30 hodin u kostela Nanebevzetí Panny Marie v Černošicích. Zde budete mít možnost slyšet děti jak z přípravných oddělení, tak z koncertního sboru.
Kontakt:
Dětský pěvecký sbor Chorus Angelus
e-mail: chorus.angelus@centrum.cz
http://www.chorusangelus.cz2008

červenec

Jak Chorus Angelus přivezl bronzovou medaili z Olomouce

Dětský pěvecký sbor Chorus Angelus působí v našem regionu dolní Poberouní již bezmála patnáct let. V současné době je sbormistrem a uměleckým vedoucím pan Lukáš Prchal, který je zároveň sbormistrem dívčího voicebandu Brécy a pražského smíšeného sboru Mikrochor.
Chorus Angelus kolem sebe sdružuje malé zpěváky od Černošic po Karlštejn i další příznivce a přátele sboru. Sbor se pravidelně účastní kulturního dění v regionu či sám kulturní akce pořádá. Vzhledem k tomu, že Chorus Angelus není hudebně vyhraněn, má ve svém repertoáru zařazeny skladby od středověku až po současnost. Sbor má také své nezastupitelné místo v nabídce volnočasových aktivit pro děti a mládež z regionu.
Sbor pravidelně vystupuje např. na Mariánské pouti v Černošicích, tradičně pořádá vždy na konci školního roku koncert v kostele v Karlíku, vystupovali jsme v kostele v Mníšku pod Brdy i v kostele v Řevnicích atd. Zároveň koncertujeme i v Praze a příležitostně i v dalších místech České republiky a sbor vyjíždí pravidelně i do zahraničí.
V letošním roce však pro nás byla takovou třešničkou na dortu účast našeho sboru na mezinárodním festivalu Svátky písní v Olomouci ve dnech 5. - 7. 6., a to v soutěži MUNDI CANTANT SUPERIOR v kategorii A1 Superior s povinnou písní pro dětské sbory do 16 let. Povinnou skladbou byla G. Verdi: Laudi alla Vergine Maria. Naše vystoupení se skládalo z povinné skladby a dalších pěti skladeb dle vlastního výběru.
Pátek 6. června patřil dětským sborům. Samozřejmě, že jsme všichni věděli, že přípravu jsme skutečně nepodcenili, že děti ze sebe vydají to nejlepší, ale před vystoupením stejně nervíky pracovaly jako před zkouškou. A ...?
Dopadlo do výborně! Sbor se ziskem 73 bodů obsadil 3. místo a získal bronzovou medaili! Úžasný úspěch na naši premiéru. Od stříbrné medaile nás dělily jen dva body a zlatá medaile v této kategorii nebyla udělena. Oslavili jsme tedy úspěch zmrzlinou a už se těšíme na příští rok, kdy bychom chtěli samozřejmě získat medaili zlatou.
Kromě vlastní soutěže jsme zhlédli řadu dalších vystoupení, a to jak dětí, tak dospělých, abychom nahlédli „do kuchyně“ i dalších sborů a také jsme si prohlédli krásné město Olomouc a okolí.
Sobota 7. června patřila dospělým sborům a to jsme drželi palce našim starším kolegyním Brécám, které uspěly také výborně - získaly dvě zlaté medaile.
Domů jsme se všichni vraceli unavení, ale nadmíru spokojení. Ať žijí Svátky písní Olomouc 2009, už se těšíme!
Pro ty, kteří se chtějí o nás dovědět ještě více, pohlédněte na stránky www.chorusangelus.cz, kde se o nás vše dočtete a můžete si prohlédnout velké množství fotografií z našich akcí v naší fotogalerii.
Máte-li doma dítko, které by chtělo v našem sboru zpívat, tak dobrou zprávou je, že každý rok přijímáme do našich přípravek nové děti a předpokládáme, že v průběhu září proběhnou přijímací konkurzy na další pěveckou sezónu.
Na konec bychom také chtěli poděkovat všem, bez kterých by se úspěch nedostavil - především panu sbormistrovi za skvělou přípravu, dětem za vynikající výkon, ale i rodičům a všem našim přátelům a příznivcům, kteří sbor podporují a fandí nám.
Pěkné léto všem čtenářům přeje Chorus Angelus a těšíme se s Vámi na shledanou na Mariánské pouti v Černošicích 16. srpna nebo na některém z našich dalších koncertů.2008

červenec

V pondělí 16. června 2008 vyvrcholila letošní sezona slavnostním koncertem v kostele sv. Martina a Prokopa v Karlíce.

Letošní úspěšná sezóna dětského pěveckého sboru Chorus Angelus byla zakončena slavnostním koncertem v kostele sv. Martina a Prokopa v Karlíce. Přestože se sborové koncerty u nás v současné době potýkají s nízkou návštěvností, do kostela si v pondělí našel cestu velmi slušný počet posluchačů a to nejen z řad rodičů a prarodičů.
Koncert zahájily děti z přípravného oddělení, které všem zúčastněným předvedly své umění, co se za rok naučily. Vystoupily se skladbami lidovými tak tradicionály. Pro některé děti to bylo vůbec první větší vystoupení před veřejností. První část koncertu vyvrcholila pohybově-pěveckou hrou Umbaj vari vari + Šutrovaná, do které děti daly vše co v nich bylo. Bylo na nich vidět, že kromě zpěvu jim ani pohyb není neznámý. Po této skladbění každé dítě z přípravky dostalo pamětní diplom. Tyto diplomy malovaly pro své mladší „kolegy“ děti z koncertního sboru. Děti, které byly vybrány p. sbormistrem a bylo jich celkem 9 a přecházejí od září do koncertního sboru, dostaly k těmto pamětním diplomům i oficiální sborová trička s vyšitým logem vlevo na prsou. Malí zpěváčci sklidily za své vystoupení zasloužený potlesk.
Ve druhé půli se předvedly publiku zpěváci koncertního sboru. Zazněl zde celý program, s kterým sbor vystoupil na velmi úspěšném festivalu Svátky písní Olomouc 2008. Mj. se skladbami P.Ebena a G.Verdiho. Jako zlatý hřeb celého koncertu byla podána poslední skladba a to africká lidová píseň Dubula. Při této skladbě děti nejn zpívají, ale předvádí i tradiční africké tance. Po této skladbě poděkovala manažerka sboru všem dětem za vzornou reprezentaci jak sboru tak i celého regionu a popřála jim krásné prožití zasloužených prázdnin. Na úplný závěr celého představení dostaly všechny děti z rukou p. sbormistra DVD se záznamem závěrečného koncertu festivalu v Polské Varšavě.
Chorus Angelus tímto koncertem završil další zdařilou sezónu, ve které mimo řady koncertů na domácí půdě (Kašperské Hory, Sv. Jan pod skalou, Nebušice, Karlík, Praha, Černošice, kratičké koncertní turné po Prachaticku) i koncertů v zahraničí a to na mezinárodním festivalu pořádaného v Mazowieckém vojvodství v Polsku se zúčastnil i dalších akcí ze kterých je potřeba vyzdvihnout spolupráci s Gymnáziem Jaroslava Seiferta v Praze na divadelním představení Tam nahoře a dále spolupráce na projektu Mandelbrotovy kostičky Ester Kočičkové, Petra Weisara a Lukáše Prchala.2008

červen

přijmeme nové tváře do dětského pěveckého sboru CHORUS ANGELUS

Vážení rodiče a přátelé hudby,
Máte doma dítě, které rádo zpívá? Chcete najít pro své dítě kvalitní a přitom zajímavé využití volného času? Oceníte mnohobarevnost projektů a různorodost v hudebních žánrech? Letní i zimní soustředění, koncerty, společné akce ......
Přiveďte své děti na konkurz na přijetí nových členů do přípravných oddělení, který každoročně pořádá
Dětský pěvecký sbor Chorus Angelus
Čas a místo konání konkurzu:
PONDĚLÍ 8. září 2008 od 13:55 do 14:40 hodin ve třídě nové budovy ZŠ Černošice - Mokropsy
a od 15:20 do 16:05 hodin v aule nové budovy ZŠ Dobřichovice
Přípravná oddělení Chorus Angelus jsou vedena stejným sbormistrem jako koncertní sbor a děti se v nich zábavnou formou učí různé lidové písně, koledy, ale též základy teorie a zpěvu z not. Jsou určena pro hudebně nadané děti ve věku od 5 do 8 let a mají zkoušky jednou týdně. Výsledky své práce děti v přípravkách prezentují na koncertech, které jsou pro ně pořádány již tradičně o Vánocích a v závěru školního roku.
Pravidelné zkoušky přípravných oddělení probíhají v současné době vždy v pondělí odpoledne v budově ZŠ Černošice - Mokropsy i v budově I. stupně ZŠ Dobřichovice.
Konkurz je otevřen i pro starší nadané děti se zájmem o činnost v koncertním sboru
Při této příležitosti Vás na srdečně zveme na náš koncert, který se koná v sobotu 16. srpna 2008 od 16:30 hodin u kostela Nanebevzetí Panny Marie v Černošicích. Zde budete mít možnost slyšet děti jak z přípravných oddělení, tak z koncertního sboru.
Kontakt:
Dětský pěvecký sbor Chorus Angelus
e-mail: chorus.angelus@centrum.cz
http://www.chorusangelus.cz2008

Zrcadlo přátelství
Frankfurt nad Mohanem, DE2008

Svátky písní
Olomouc, CZ

bronzová medaile v kategorii A1 - superior pro dětské sbory do 16 let s povinnou skladbou2007

Festival dětských a mládežnických pěveckých sborů zemí Vyšegrádské čtyřky
Varšava, PL2006

Premiéra skladby Missa ecumenica (J. Vogeltanz)
Praha2006

Premiéra skladby Tam nahoře (Karel Loula)
Praha2004

Lukáš Prchal zahájil činnost jako umělecký vedoucí2003

Mgr. Karel Loula zahájil činnost jako umělecký vedoucí2003

Mgr. Karel Loula ukončil činnost jako umělecký vedoucí2003

Igor Angelov ukončil činnost jako umělecký vedoucí1993

Igor Angelov zahájil činnost jako umělecký vedoucí1993

Mgr. Karel Loula ukončil činnost jako umělecký vedoucí1992

Mgr. Karel Loula zahájil činnost jako umělecký vedoucí1991

PhDr. Jaroslav Dostalík ukončil činnost jako umělecký vedoucí1984

Sbor byl založen roku 1984.1984

PhDr. Jaroslav Dostalík zahájil činnost jako umělecký vedoucí


Hledáme nové hlasy!

koho hledáme?

soprán, mezzosoprán, alt, tenor

co požadujeme?

Nábor je otevřen pro úplné začátečníky i starší nadané děti, zejména v oblasti Dolního Poberounčí. Děti se učí základům pěveckých dovedností, hlasové výchovy a hudební nauky.

jak se stát členem?

Přijďte se podívat na zkoušku přípravného oddělení při ZŠ Černošice!


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)