FOERSTEROVY OSENICE

UNIE ČESKÝCH PĚVECKÝCH SBORŮ a OBEC DĚTENICE pořádají pod záštitou starosty obce Dětenice ing. Radomíra Vališky, starosty města Dolní Bousov Josefa Vynikala a starosty města Jičín ing. Martina Puše REGIONÁLNÍ FESTIVAL PĚVECKÝCH SBORŮ UČPS FOERSTROVY OSENICE 2003.Unie českých pěveckých sborů, neděle 1. června 2003
Magazín > Sborový život

Foerstrovy Osenice

Foerstrovy Osenice

Festival se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, uvedených obcí a měst regionu, za spolupráce Dobrovolného sdružení rodáků a přátel Dětenice, Osenic a Brodku, Spolku rodáků a přátel města Dolního Bousova, Českého muzea hudby a Společnosti J. B. Foerstera a příbuzných skladatele v sobotu dne 7. června 2003 v Osenicích, Dětenicích, Dolním Bousově a Jičíně.

Pěvecké sbory účastnící se 3. ročníku FOERSTEROVÝCH OSENIC

České sbory - smíšené

Smíšený sbor FOERSTER při Lepařově gymnáziu, Jičín (sbm. Ivana Hanzlová)

Smíšený PS HRON, Náchod (sbm. Vlastimil Čejp)

PRAUSŮV PĚVECKÝ SBOR, Rychnov nad Kněžnou (sbm. Jaroslav Ehl)

STOJMÍR - BENDL, Dolní Bousov - Sobotka (sbm. Pavel Hučík)

České sbory - ženské

SMETANA, Kladno (sbm. Eva Moučková)

PEVĚCKÉ SDRUŽENÍ PRAŽSKÝCH UČITELEK, (sbm. Ivan Zelenka)

VLASTA, Dobruška (sbm. Miroslav Drašner)

České sbory mužské

PRAŽSKÉ MUŽSKÉ SBORY (Pěvecké sdružení pražských učitelů, Pražský pěvecký sbor SMETANA, Pěvecký sbor TYPOGRAFIA sbm. Stanislav Pešička)

Slovinské sbory

ANTON FOERSTER, Lublaň

SMÍŠENÝ HORSKÝ PĚVECKÝ SBOR, Žalec

účast slovinských sborů umožnilo Velvyslanectví Slovinské republiky

v Praze

Po dobu festivalu je též otevřena PAMĚTNÍ SÍŇ FOERSTROVA RODU v budově Národní školy J. B. Foerstera v Osenicích (v 1. patře)

Program

10:00 O s e n i c e

kostel Nanebevzetí Panny Marie

Slavnostní mše, matiné duchovní hudby Antonína, Josefa Bohuslava Foerstera

W. A. Mozart: Aleluja (Jana Ryklová – zpěv, Marie Ryklová – varhany)

J. R. N. Führer: Offertorium (ŽPS SMETANA Kladno)

A. Scarlatti: Exultate Deo (PS HRON Náchod)

J. B. Foerster: Ave Maria (Jana Ryklová – zpěv, Marie Ryklová – varhany)

Antonín Foerster: Ave Maria (ANTON FOERSTER, Lublaň)

Josef Foerster: Regina caeli (PĚVECKÉ SDRUŽENÍ PRAŽSKÝCH UČITELEK,

PRAŽSKÉ MUŽSKÉ SBORY, Marie Ryklová – varhany)

Josef Bohuslav Foerster: Svatý Václave, op. 86 (PRAŽSKÉ MUŽSKÉ SBORY

(PSPU - SMETANA - TYPOGRAFIA))

14:00 O s e n i c e

amfiteátr před školou JBF

Odhalení pamětní desky Antonu Foersterovi, slovinskému národnímu skladateli za účasti Velvyslance Slovinské republiky a Josefu Bohuslavu Foersterovi čestnému občanu obce Osenice za účasti starosty obce Dětenice

14:30 O s e n i c e

amfiteátr před školou JBF

Přehlídka sborů UČPS

v krátkém programu se představí SMÍŠENÝ HORSKÝ PĚVECKÝ SBOR (Žalec)

STOJMÍR - BENDL (Dolní Bousov a Sobotka), VLASTA (Dobruška), PRAUSŮV PĚVECKÝ SBOR (Rychnov nad Kněžnou), SMETANA (Kladno), HRON (Náchod),

FOERSTER (Jičín), PĚVECKÉ SDRUŽENÍ PRAŽSKÝCH UČITELEK, ANTON FOERSTER (Lublaň)

POCTA SBORMISTRU JIŘÍMU VÁLOVI - IN MEMORIAM, promluví sbm. J. Ehl

17:00 D ě t e n i c e

komorní koncert

Jana Ryklová – zpěv, Dušan Machovec – klavír, PRAŽSKÉ MUŽSKÉ SBORY

19:00 D ě t e n i c e

večerní festivalový koncert

VLASTA (Dobruška), SMETANA (Kladno), PRAŽSKÉ MUŽSKÉ SBORY

(PSPU - SMETANA - TYPOGRAFIA)

19:00 D o l n í B o u s o v

večerní festivalový koncert

STOJMÍR - BENDL, PĚVECKÉ SDRUŽENÍ PRAŽSKÝCH UČITELEK,

SMÍŠENÝ HORSKÝ PĚVECKÝ SBOR (Žalec)

19:00 J i č í n

porotní sál Zámku

večerní festivalový koncert

PRAUSŮV PĚVECKÝ SBOR (Rychnov n. Kn.), HRON (Náchod),

FOERSTER (Jičín), ANTON FOERSTER (Lublaň)

Děkujeme všem, kteří pomohli tento festival uskutečnit!


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)