Studium Sbormistrovství chrámové hudby na Univerzitě Karlově

Tříleté prezenční bakalářské studium sbormistrovství chrámové hudby nabízí ve spolupráci s Collegium Marianum – Týnskou vyšší odbornou školou Pedagogická fakulta pražské Univerzity Karlovy v rámci studijního programu Specializace v pedagogice.Pavla Semerádová, úterý 20. prosince 2005
Magazín > Zprávičky

Studium je orientováno na přípravu sbormistrů se zaměřením na chrámovou hudbu, ředitelů chrámových kůrů a sborových dirigentů všech typů pěveckých sborů. Těžiště výuky spočívá ve specializované přípravě nástrojové (hra na varhany a klavír) se zvýšeným důrazem na improvizační a doprovodnou praxi, dirigentské (sborová literatura všech stylových epoch, řízení sboru a práce s partiturou) a ve výcviku vokálním (sólovém i sborovém). Výuka zahrnuje dějiny hudby a chrámového zpěvu, latinu a gregoriánský chorál. Hudebně teoretické předměty jsou zastoupeny harmonií a kontrapunktem, základy generálbasu, hudebními formami a rozborem skladeb.

Podmínkou pro přijetí ke studiu je ukončené středoškolské vzdělání s maturitou a úspěšné absolvování přijímací zkoušky. U uchazečů se předpokládají praktické zkušenosti sborového zpěváka s důrazem na pěvecké schopnosti. Vyžaduje se hra na klavír na úrovni oboru Hudební výchova na Pedagogické fakultě. Zvýšené požadavky se kladou na celkovou hudebnost uchazečů, pohybovou kulturu, na hudebně teoretické znalosti a sluchové předpoklady (tonální, harmonické a rytmické cítění, hudební paměť, kreativní schopnost). Dirigentské nadání prokáže uchazeč dirigováním sborové skladby. Předpokládá se zběhlost a pohotovost ve hře na klavír včetně hry jednoduché partitury z listu, upřednostňuje se znalost základů hry na varhany.

Absolventi se mohou uplatnit jako ředitelé chrámových kůrů, kteří mají na starosti hudební provoz v chrámu, dále jako sboroví dirigenti ve všech typech neprofesionálnních pěveckých sborů, případně i ve sborech profesionálních. Protože absolvovali také studium pěvecké techniky i hry na nástroj, mohou se uplatnit jako členové profesionálních pěveckých sborů, korepetitoři nebo varhaníci.

Bližší informace Vám podá Collegium Marianum – Týnská vyšší odborná škola, spol. s r.o., Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1, tel.: 224 229 462, webová prezentace: www.collegiummarianum.cz, e-mail: office@collegiummarianum.cz. Přihlášku na Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy je nutno podat nejpozději do 28. února 2006.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)