Do programu festivalu ZUŠ Open se zapojí 444 základních uměleckých škol z celé ČR

Příští týden naplno vypukne celostátní festival základních uměleckých škol ZUŠ Open, který pod heslem ZUŠlechťujeme uměním nabídne od 23. května do 9. června 600 akcí.Silvie Marková, úterý 14. května 2024
Magazín > Zprávičky

ZUŠ Open Senát

Petra Hajská / ZUŠ Open

ZUŠ Open je v počtu účinkujících i rozsahem programu bezesporu největší kulturní událostí v České republice. ZUŠky vedle koncertních, divadelních nebo výstavních sálů opět zamíří do veřejného prostoru, a rozehrají tak parky, náměstí, kostely, zámky, ale třeba i vlakové nádraží. Radost z umění budou opět rozdávat i v nemocnicích či domovech seniorů. Své dveře otevřou i samotné školy, které se promění v kulturní centra regionu. Festival tradičně nabídne i množství atraktivních krajských akcí, které jsou výsledkem společné práce desítek škol a vedení festivalu. „Základní umělecké školy tvoří kořeny naší kulturnosti, naší lásky k umění. Ve světovém měřítku jsou zcela unikátním vzdělávacím systémem, který je třeba hýčkat, rozvíjet a podporovat,“ říká patronka pořádajícího nadačního fondu pěvkyně Magdalena Kožená. Jedním z vrcholů letošního ročníku bude 28. května benefiční koncert patronky ZUŠ Open Magdaleny Kožené a žáků ZUŠ v kostele sv. Mikuláše v Praze na Malé Straně, který v přímém přenosu odvysílá Česká televize na ČT art. Pod taktovkou dirigenta Jana Kučery vystoupí 80členný orchestr žáků a pedagogů ZUŠ a sbor 300 žáků ZUŠ, které vznikly jen pro tuto příležitost. S žáky ZUŠ vystoupí mimo jiné houslový virtuos Josef Špaček. Tradičním velkolepým finále ZUŠ Open bude v sobotu 8. června celodenní program ve Valdštejnské zahradě Senátu Parlamentu ČR, na němž vystoupí na 1000 účinkujících ze všech krajů republiky. Program určený nejen pro rodinné publikum je přístupný zdarma a nabídne desítky koncertů, divadelních a tanečních vystoupení i výtvarné workshopy. Účinkující podpoří řada předních umělců, například klavírní virtuos Karel Košárek, choreografka Hana Achilles či Karlovarský symfonický orchestr.  Dramaturgie festivalu je více než pestrá a otevřená nejrůznějším žánrům. Řada akcí je věnována letošnímu dvoustému výročí narození Bedřicha Smetany a Roku české hudby, ale žáci ZUŠ zvou třeba i na hudební cestu po stopách Santiniho, průvod městem v rytmu samby, muzikálové písně, lidovou hudbu, jazz, pop či rock. U příležitosti festivalu uvedou ZUŠ v premiéře i řadu divadelních či tanečních představení nebo výstav prací svých žáků a studentů. Na mnoha akcích nebudou chybět nejrůznější workshopy pro veřejnost. Pod heslem ZUŠ Open pomáhá se školy a jejich žáci zapojují do nejrůznějších benefičních projektů. „Z celého srdce děkuji všem pedagogům i žákům ZUŠ, s jakou energií a zapálením se opět zapojily do festivalového programu. Je úžasné sledovat kreativitu, s jakou připravují své akce, a nasazení, s jakým pracují na společných festivalových projektech,“ dodává Irena Pohl Houkalová, ředitelka ZUŠ Open.

NF Magdaleny Kožené. Do festivalového programu se opětovně zapojují přední umělci, kteří kořeny své kariéry získali právě v ZUŠ, nebo přední orchestry. Z jednodenního happeningu základních uměleckých škol iniciovaného Nadačním fondem Magdaleny Kožené se během osmi ročníků ZUŠ Open vyprofilovalo ve čtrnáctidenní celorepublikový profesionální festival s řadou doprovodných programů, do kterého se pravidelně zapojují výrazné umělecké osobnosti, kulturní instituce i další festivaly. Základní umělecké školy v ČR aktuálně navštěvuje téměř 250 000 žáků a studentů. Cílem festivalu je každoročně představit nejen práci jednotlivých škol, ale upozornit i na nenahraditelnou roli uměleckého vzdělávání a přispívat k rozvoji jeho kvality. Program ZUŠ Open je určen pro širokou veřejnost po celé České republice zdarma, vyjma benefičních koncertů. Více informací je k dispozici na www.zusopen.cz.

Benefiční koncert a nové aktivity Nadačního fondu Magdaleny Kožené Nadační fond Magdaleny Kožené systematicky rozšiřuje své aktivity i o podporu dětí a mladých lidí, jejichž životy provází zdravotní handicap či sociální znevýhodnění. Tato podpora má formu úhrady školného, zapůjčení či úhrady hudebního nástroje, materiálů či podpory dalšího uměleckého vzdělávání. Nadačním projektům bude věnován Benefiční koncert Magdaleny Kožené a základních uměleckých škol 28. května v kostele sv. Mikuláše v přímém přenosu České televize. Na koncertě spolu s pěvkyní pod taktovkou dirigenta Jana Kučery vystoupí vedle žáků a pedagogů ZUŠ také houslový virtuos Josef Špaček. Během večera zazní mj. světové premiéry děl Miloše Boka a Jana Kučery. Programem bude provázet generální ředitel České filharmonie David Mareček. Koncert, který se koná ve spolupráci a za podpory Asociace ZUŠ ČR, Charity ČR a Arcibiskupství pražského, má potenciál zcela mimořádné kulturní události a bude významným příspěvkem k Roku české hudby. Během přímého přenosu bude možné přispívat na aktivity Nadačního fondu a Charity ČR prostřednictvím DMS nebo přímo převodem libovolné částky na účet. V rámci rozvoje aktivit NF Magdaleny Kožené se nově v letošním roce stal partnerem projekt Patron dětí, jehož náplní je právě podpora konkrétních dětí a mladých lidí do 18 let v oblasti vzdělávání a osobního rozvoje. „Cílem našeho partnerství s Nadačním fondem Magdaleny Kožené je rozšířit přístupnost vzdělávání v oblasti umění pro děti z různých socioekonomických prostředí. Chceme podpořit financování školného,

nákupu hudebních nástrojů, účast v soutěžích a různých soustředěních. Slibujeme si, že díky naší spolupráci se zvýší počet dětí, které budou moci získat odborné vzdělání na ZUŠ, rozvíjet své nadání, a možná se tak vhodně nasměrovat i k svému budoucímu povolání,“ konstatovala Edita Mrkousová, výkonná ředitelka projektu Patron dětí Nadace Sirius.

Krajské akce ZUŠ Open

Dlouhodobým posláním festivalu ZUŠ Open je také podpořit spolupráci mezi jednotlivými ZUŠ napříč

regiony a rozvíjet vzájemnou inspiraci. V letošním roce se tak uskuteční v každém kraji několik společných projektů ZUŠ přinášejících často celodenní multižánrové programy, na jejichž programech se podílí stovky žáků a pedagogů. Mezi tyto projekty patří cyklus uměleckých projektů Múziáda v Moravskoslezském kraji, swingový festival v Týništi nad Orlicí či celodenní programy Středočeského kraje na Zámku Liteň a v Příbrami.

Po stopách Santiniho se vydají prostřednictvím celodenního programu žáci a pedagogové Plzeňského kraje v Plaském klášteře. Uměním mladých ožijí i další atraktivní místa, například Nové Hrady, Císařské lázně a kolonáda v Karlových Varech či poutní areál Hory Matky Boží v Králíkách. V rámci ZUŠ Open proběhnou krajské přehlídky jednotlivých uměleckých oborů včetně ústředních kol soutěží Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Řada akcí bude věnována regionálnímu umění a lidovým tradicím.

ZUŠ Open pomáhá

Pod festivalovým mottem „ZUŠ Open pomáhá“ budou na programu i akce s významným sociálním

přesahem směrem k pomoci potřebným a se zapojením dětí se zdravotním handicapem či sociálním

znevýhodněním. V rámci této programové řady se budou konat již tradičně projekty na poutním místě

Neratov, v klášteře Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou a v chrámu Nejsvětějšího Srdce Páně v Praze, v Dětské psychiatrické nemocnici Opařany, Fakultní nemocnici Motol či v Secesním sále v Kroměříži.

Řada základních uměleckých škol věnuje výtěžek z dobrovolného vstupného ve prospěch Charity ČR, místním sociálním službám či jiným neziskovým organizacím. Unikátním projektem v této řadě bude jízda hudebním autobusem žáků ZUŠ Vysoké Mýto za klienty domovů pro seniory.

Spolupráce ZUŠ s profesionálními umělci

Stále ve větší míře se do programu ZUŠ Open zapojují přední umělci a kulturní instituce. V letošním

roce tak festival nabízí společné projekty 23 základních uměleckých škol s Filharmonií Bohuslava Martinů Malí velcí filharmonici, Janáčkovou filharmonií, Karlovarským symfonickým orchestrem, Západočeským orchestrem Mariánské Lázně, Jiřím Pavlicou a Hradišťanem a také s hráči České filharmonie a celou řadou sólistů, jako jsou varhaník Petr Čech, klavírista Karel Košárek, zpěvák Vojtěch Dyk či zástupci muzikálové scény. Rok české hudby v programu ZUŠ Open rezonuje uvedením řady premiér soudobých autorů, kteří svá díla festivalu věnovali a jejich první provedení svěřili nejmladším hudebníkům. Vedle premiér děl Jana Kučery či Miloše Boka bude uvedena Missa brevis Michala Macourka, balet Hany Achilles či vokálně instrumentální díla Jiřího Kabáta. V rámci ZUŠ Open bude v premiéře uvedena také řada multioborových autorských projektů a skladeb, jejichž autoři jsou žáci a pedagogové ZUŠ. Města i obce ožijí i letos oslavou Dne dětí uměním.

Doprovodné akce

Festival nabízí také řadu workshopů a seminářů podporujících jednotlivé umělecké obory se

zapojením mimořádných pedagogů ZUŠ či výkonných umělců. Mezi tyto projekty patří například Hudba bez

hranic v Olomouci pod vedením pedagožky, klavíristky a skladatelky Hany Švajdové rozvíjející improvizaci a

autorskou hudbu či setkání pěveckých pedagogů a žáků v Teplicích za osobní účasti pěvkyně Kateřiny

Kněžíkové.

ZUŠ Open se i v letošním roce připojuje k ARTýdnu – týdnu uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby

vyhlášeným UNESCO.

Přehled vybraných festivalových projektů:

ZUŠ Open – slavnostní ouvertury

 4. 5. Malí velcí filharmonici Kongresové centrum Zlín

 12.5. ZUŠ Open na MHF Pražské jaro

ZUŠ Open – hlavní program 23. 5. - 9. 6. 2024

 23.5. ZUŠ Open Moravskoslezského kraje s Janáčkovou filharmonií Ostrava 

 23.5. ZUŠ Open Ústeckého kraje v Litvínově

 24.5. Jarní jazzové cvrlikání – ZUŠ Open pomáhá ve Valašském Meziříčí

 25.5. Den s MenART: PRO GAUDIO – multižánrový projekt v Anežském klášteře

 25.5. Benefiční festival Novoborská písnička v Novém Boru

 25.5. Národní soutěžní přehlídka dětských dechových hudeb Čermákovo Vysoké Mýto

 26.5. ZUŠ Open Plzeňského kraje v Plaském klášteře a ZUŠ Open na zámku Liteň 

 28.5. Slavnostní koncert ZUŠ Open s Magdalenou Koženou v kostele sv. Mikuláše na Malé Straně –

přímý přenos České televize

 29.5. SchoolStock 2024 v Příbrami – ZUŠ Open škol příbramského regionu

 30.5. ZUŠ Open v Rumburku

 31.5. Brillante: Celostátní pěvecká dílna v ZUŠ Teplice, hosté Kateřina Kněžíková, Pavel Borský

 31.5. – 1.6. 27. Týnišťský swingový festival Jardy Marčíka s Vojtěchem Dykem

 1. 6.  ZUŠ Open Olomouckého kraje – Den dětí v Olomouci ve spolupráci se Svátky písní

 1.6. Hudba bez hranic ZUŠ Žerotín Olomouc

 2. 6. ZUŠ Open pomáhá na Hoře Matky Boží v Králíkách a na zámku Nové Hrady

 3. 6. ZUŠ Open pomáhá – Po stopách sv. Anežky České v klášteře Rytířského řádu Křižovníků s

červenou hvězdou

 4. 6. ZUŠ Open pomáhá v Dětské psychiatrické nemocnici v Opařanech – oslavy 100 let jejího

založení

 5. 6. ZUŠ Open pomáhá v chrámu Nejsvětějšího Srdce Páně v Praze – koncert duchovní hudby

 pražských ZUŠ

 6. 6. Divadlo žije – divadlo Letka, Praha: premiéry LDO pod kuratelou Radky Tesárkové

 7. 6. a 8.6. Západočeský symfonický orchestr a stipendisté Akademie MenART

 8. 6. ZUŠ Open v Senátu Parlamentu ČR

 9. 6. ZUŠ Open pomáhá v Neratově

Slavnostní epilog ZUŠ Open

 15. 6. ZUŠ Open s Karlovarským symfonickým orchestrem v Císařských lázních a na kolonádě v

Karlových Varech

Odkazy

Web: www.zusopen.cz

Facebook: www.facebook.com/zusopen

Instagram: www.instagram.com/zus_open

YouTube: www.youtube.com/channel/UC7PYdF5bSnh7nUh5qe6wzwA/featured

ZUŠ OPEN pořádá

Nadační fond Magdaleny Kožené a základní umělecké školy v ČR

Patronka a zakladatelka nadačního fondu: Magdalena Kožená

Spolupatron: David Mareček, generální ředitel České filharmonie

Ve spolupráci: Asociace základních uměleckých škol ČR, Svaz měst a obcí, Charita ČR, Asociace krajů ČR,

Patron dětí

Hlavní partner ZUŠ Open: DaDa, a.s.

Za podpory: Ministerstvo kultury ČR, Magistrát hl. m. Prahy, Nadace ČEZ, Erste Private Banking, Centrální

depozitář cenných papírů, Aveton, Pražské vodovody a kanalizace, GIST, Jihomoravský kraj, Karlovarský kraj,

Olomoucký kraj, Královehradecký kraj, Pardubický kraj, Moravskoslezský kraj, Jihočeský kraj, Liberecký kraj,

Plzeňský kraj

Záštitu udělili: ministr školství, mládeže a tělovýchovy Doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D, ministr kultury Mgr.

Martin Baxa, Mons. Jan Graubner, arcibiskup pražský, primátor Hlavního města Prahy,

Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc., hejtmanka a hejtmani jednotlivých krajů

Hlavní mediální partneři: Česká televize a Český rozhlas


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)