Letním slavnostem staré hudby budou vládnout Múzy

Festival Letní slavnosti staré hudby opět rozezní prázdninovou Prahu. Od 18. července do 8. srpna zve na výpravy za skvosty a tajemstvími dějin evropské hudby v podání předních interpretů mezinárodní i domácí scény.Silvie Marková, pátek 19. května 2023
Magazín > Zprávičky

Letní slavnosti staré hudby

Letní slavnosti staré hudby / Letní slavnosti staré hudby

V souladu se svým podtitulem Musae je letošní ročník zasvěcen Múzám – ušlechtilým, krásným a vševědoucím bohyním múzických umění, dcerám řeckého boha Dia. Během sedmi festivalových večerů festival představí rozmanitost inspirací Múzami a v širším pojetí i řeckou mytologií v tvorbě evropských skladatelů 16. až 18. století. „V programu se soustředíme na pestrost a vzájemné ovlivňování různých ‚národních‘ škol a tradic, zejména v barokní hudbě, ale i rozličnost uměleckých forem vůbec. Můžeme se tak těšit na vskutku různorodou paletu umění v podání světových souborů staré hudby, které přijaly pozvání a ‚políbeni múzou‘ zavítají do Prahy předvést svůj um a polahodit uši i oči diváků,“ vysvětluje ředitelka festivalu Josefína Knoblochová. Múzy budou v programu festivalu oslavovány nejen hudbou, ale i tancem. Festivalové večery se budou konat v citlivě zvolených historických sálech pražských paláců, kostelů a klášterů, které jim dodají nezaměnitelnou atmosféru.

Festival zahájí německý vokální soubor Ensemble Polyharmonique, který se v Praze představí vůbec poprvé. Vokálně-instrumentální program s atraktivní dramaturgií bude prostřednictvím duchovních koncertů, motet a madrigalů konfrontovat italské vzory a jejich ohlasy v duchovní hudbě protestantského Německa zejména v průběhu 17. století. Vlámský soubor Hathor Consort s uměleckou vedoucí Rominou Lischkou doprovodí vynikající nizozemskou sopranistku Hannah Morrison v pozdně renesančních a raně barokních skladbách jihoevropské, především italské provenience. Trojice renomovaných německých interpretů Christine Schornsheim – Hille Perl – Michael Freimuth provedou virtuózní skladby pro cembalo, violu da gamba a teorbu z per německých a francouzských mistrů 18. století. Letní slavnosti staré hudby v letošním roce poprvé zavítají do Vzletu, vršovické kulturní křižovatky, v níž se odehraje baletní a pantomimické představení pro všechny generace – renesanční maškarní ples na polském dvoře královny Bony Sforzy. Toto rozverné představení, které je vhodné pro děti od 7 let, spojí polský taneční soubor Cracovia Danza Ballet, jehož uměleckou vedoucí je Romana Agnel, a český instrumentální ansámbl Capella Ornamentata pod vedením Richarda Šedy. Mladý španělský soubor Cantoría provede výběr z proslulých ensalád Matea Flechy st., které vyšly roku 1581 v Praze. Koncert tohoto souboru připomene, jak významným kulturním centrem byla Praha na konci 16. století. Proslulí italští interpreti Alessandro Tampieri (barokní housle) a Valeria Montanari (cembalo) pak zavedou posluchače na Apeninský poloostrov za virtuózními skladbami, do nichž jejich autoři zakomponovali mytologická témata.

Rezidenční soubor festivalu Collegium Marianum přizval ke spolupráci na závěrečném koncertě 24. ročníku MHF Letní slavnosti staré hudby francouzskou altistku Delphine Galou. V programu sestaveném z árií a ouvertur z barokních oper Antonia Vivaldiho, Christopha Willibalda Glucka, Johanna Josepha Fuxe a Carla Heinricha Grauna ožije nesmrtelný příběh lásky Orfea k Eurydice a jejich dramatický osud. „Závěrečný koncert festivalu bude poctou bájnému pěvci Orfeovi, jehož umění se klaněli bohové, lidé, zvířata, přírodní živly i bytosti z podsvětí… Tento syn Múzy epického básnictví Kalliopé dostal do vínku okouzlující hlas a svým hudebním uměním dokázal uchvátit bytosti lidské i mytické. I proto jsme pro tuto příležitost pozvali francouzskou altistku Delphine Galou,“ uvádí umělecká vedoucí souboru a hlavní dramaturgyně festivalu Jana Semerádová.

Součástí festivalu jsou také mezinárodní mistrovské interpretační kurzy Akademie Versailles (plánované na říjen 2023) a červencové masterclass s předními německými interprety – Christine Schornsheim (cembalo), Hille Perl (viola da gamba) a Michaelem Freimuthem (teorba, loutna, barokní kytara).

Online rezervace a předprodej vstupenek na všechny festivalové koncerty začíná 26. dubna v 10 hodin. Koncerty se budou konat v sakrálních a světských historických prostorách hlavního města Prahy (Emauzský a Strahovský klášter, zámek Troja, kostel sv. Šimona a Judy, vršovická kulturní křižovatka Vzlet).

Více informací na www.letnislavnosti.cz.

Polyhymnia

Německý Ensemble Polyharmonique, který se při zahajovacím festivalovém koncertě 18. července v Praze představí vůbec poprvé, se pod klenbami kostela Panny Marie a slovanských patronů nechá „políbit“ Múzou hymnických zpěvů a sborové lyriky Polyhymnií. Další múzou večera bezesporu bude italská hudba, která v několika vlnách inspirovala hudební kulturu 17. století ve zbytku Evropy. Spirituální atmosféra Emauzského kláštera vtáhne posluchače do programu s atraktivní dramaturgií a přímou konfrontací italských vzorů a jejich ohlasů v protestantském Německu.

Heinrich Schütz, nejvýznamnější předbachovský německý skladatel, studoval v Benátkách u Giovanniho Gabrieliho a Claudia Monteverdiho, kteří jej významně ovlivnili. Jeho zaalpští kolegové a následovníci sice do Itálie nikdy nezavítali, ale zcela si osvojili tamější hudební styly. Podmanivá krása jejich duchovních koncertů, motet a madrigalů ozdobí slavnostní zahájení 24. ročníku Letních slavností staré hudby.

Erató & Caritas

Přelom 16. a 17. století patří k nejpozoruhodnějším a také nejvýznamnějším obdobím dějin hudby. Dodnes své posluchače fascinuje napodobováním lidské řeči ve všech jejích odstínech, podmanivými tanečními rytmy, rafinovanými ozdobami či neobvyklými harmonickými spoji. Koncert 24. července v Zámku Troja nazvaný Erató & Caritas dá posluchačům okusit z pozdně renesančních a raně barokních skladeb jihoevropské provenience, v nichž nalezneme působivá vyjádření hlubokých citů, vášní, bolesti i touhy v pozemském i nebeském slova smyslu.

Pomyslnou záštitu nad koncertem převzala nejkrásnější z Múz – Erató, pečující o milostné básně a písně, a personifikovaná křesťanská láska – Caritas, jedna z nejdůležitějších hodnot křesťanského učení. Příběh o rozmanitosti lásky bude vyprávět vlámský soubor Hathor Consort pod uměleckým vedením Rominy Lischky společně s vynikající sopranistkou Hannah Morrison.

Hudební Parnas

Cembalistka Christine Schornsheim, gambistka Hille Perl a teorbista Michael Freimuth – trojice renomovaných německých umělců zamíří 27. července ve Strahovském klášteře se svým interpretačním mistrovstvím až do mytického sídla bohů – na Parnas. Právě zde pobývalo i devět Diových dcer – krásných Múz, jež vdechovaly umělcům nápady a tvůrčí elán. Jistě podrží ochrannou ruku i nad koncertem v inspirativním prostředí Letního refektáře Strahovského kláštera!

Dramaturgie večera představí například Múzu Melpomené („Zpívající“), která je ochránkyní veškerého druhu zpěvu, či Úranii („Nebeská“), jež je Múzou hvězdářství a počtářství. Jejich přízeň si snad chtěl naklonit i Johann Caspar Ferdinand Fischer: Múzám zasvěcené suity pocházejí z jeho cyklu Musikalischer Parnassus, jenž je dokladem francouzského vlivu přejatého do tradice německé klávesové literatury. Múzický zážitek umocní virtuózní skladby pro violu da gamba a teorbu, které dají vyniknout bohatosti zvukových témbrů obou nástrojů a potěší každého posluchače.

Terpsichoré

Polskou královnu Bonu Sforzu, jednu z nevlivnějších a nejpozoruhodnějších panovnic evropské renesance, by nepochybně bylo možné pojmenovat též „Terpsichoré“ (tedy „těšící se z tance“). Byla to právě tato ambiciózní a mimořádně schopná italská aristokratka, která v Polsku iniciovala módu maškarních tanečních zábav, jimž vládla rozverná Múza tance.

Baletní a pantomimické představení polského tanečního souboru Cracovia Danza Ballet za hudebního doprovodu českého ansámblu Capella Ornamentata nechá diváky 29. července ve Vzletu nahlédnout do prostředí šlechtických zábav, které tvořily neodmyslitelnou součást politické reprezentace polského královského dvora v první polovině 16. století. Italské, francouzské, německé i polské tance, bohaté renesanční kostýmy a stylizované masky, fantazie, láska a dvorské intriky, proslulý šašek Stańczyk i sama královna Bona… Přijměte pozvání na živoucí, rafinovaný a pestrobarevný karneval jedné z nejzajímavějších aristokratek renesanční epochy!

Euterpé

Múza hudby a lyrického básnictví Euterpé bude patronkou koncertu vokálního ansámblu Cantoría, který se za doprovodu tří instrumentalistů představí 31. července v Císařském sále Trojského zámku. Jméno této Múzy bychom přeložili jako „potěšující“ či „obveselující“ – a právě taková bude i interpretace temperamentního španělského kvarteta.

Okouzlující, vtipný, avšak zároveň dramatický program je založen na ryze španělských hudebních útvarech – proslulých ensaládách (tj. salátech) a villancicos. Tyto skladby mají tendenci k programnosti a jejich námětem je většinou boj, v němž ovšem vždy dobro zvítězí nad zlem. Zatímco villancicos známe především ze tří rozsáhlých zpěvníků označovaných jako cancioneros, pocházejících ze 16. století, v ensaládách nacházíme českou stopu. Nejznámější ensalády Matea Flechy st. totiž vyšly tiskem v roce 1581 v Praze. Koncert souboru Cantoría tak připomene, jak významným kulturním centrem byla Praha na konci 16. století.

Concerto d’Apollo

Apollón – bůh slunce, umění či tance. Je vůdcem a ochráncem Múz, původcem řádu a harmonie. A také patronem koncertu, který zazní 3. srpna pod malovanou klenbou Letního refektáře Strahovského kláštera. Jeho program zavede posluchače především na Apeninský poloostrov za instrumentální hudbou, do níž její autoři zakomponovali mytologická témata. A tak se prostřednictvím partitur houslových i cembalových sonát publikum setká například s Psýché, Dídó, Múzou hudby Euterpé a samozřejmě i se samotným Apollónem. Přestože večeru bude vládnout expresivní italská virtuozita, stranou nezůstane ani rafinovaná francouzská grácie. Mimořádně náročných partů se s lehkostí ujmou houslista Alessandro Tampieri a cembalistka Valeria Montanari. Jejich cit pro hudební jazyk 17. a 18. století, improvizační schopnosti a mimořádný hudební talent jsou proslulé po celé Evropě!

Canto d’ Orfeo

Slavnostnímu zakončení múzického 24. ročníku Letních slavností staré hudby bude 8. srpna přihlížet sám bájný pěvec Orfeus. Syn Múzy epického básnictví Kalliopé dostal do vínku okouzlující hlas a svým hudebním uměním dokázal uchvátit bytosti lidské i mytické. Mimořádným uměleckým zážitkem se stane i koncert Canto d’Orfeo v kostele sv. Šimona a Judy, jemuž bude vládnout lahodný témbr francouzské altistky Delphine Galou, půvabná flétna v rukou Jany Semerádové a interpretační mistrovství rezidenčního souboru Collegium Marianum.

Nesmrtelný příběh lásky Orfea k Eurydice a jejich dramatický osud ožijí v programu sestaveném z árií a ouvertur z barokních oper Antonia Vivaldiho, Christopha Willibalda Glucka, Johanna Josepha Fuxe a Carla Heinricha Grauna. V jejich mistrných kompozicích najdeme jiskřivé emoce upřímné radosti, výbušného vzrušení i hlubokého smutku, stejně jako vyjádření mírumilovného spočinutí a nebeského klidu. Závěrečný koncert festivalu bude poctou bájnému pěvci Orfeovi, jehož umění se klaněli bohové, lidé, zvířata, přírodní živly i bytosti z podsvětí.

Vstupenky je možné rezervovat i zakoupit online na www.letnislavnosti.cz, a to od 26. 4. 2023 (10 hodin). Rezervované vstupenky je možné vyzvednout a zaplatit ve Festivalovém centru, nebo zaplatit kartou online. Seznam dalších prodejních míst na www.colosseumticket.cz.

Festivalové centrum na adrese GALERIE 1 ve Štěpánské 47, Praha 1 je otevřeno každou středu (od 3. 5. do 2. 8. 2023) od 10.00 do 18.00 hodin. 21. 6. a 5. 7. 2023 je zavřeno.

Předprodej vstupenek ve Festivalovém centru bude zahájen 3. 5. 2023.

Senioři mají vstupné levnější o 10 %, studenti do 26 let a děti do 15 let o 20 %.

Držitelé průkazu ZTP (1 osoba) a ZTP-P (1 osoba s doprovodem) mají slevu 50 %.

Na představení Terpsichoré mají děti ve věku 7–15 let slevu 50 % (představní není vhodné pro děti do 7 let).

Již tradičně pořadatel nabízí množstevní slevu 4+: při zakoupení stejného počtu vstupenek na 4 a více akcí bude poskytnuta 20% sleva.

U vybraných koncertů festival nabízí speciální studentský program: 100 Kč / 1 vstupenka bez určení konkrétního místa (držitelé těchto vstupenek budou uvedeni na volná místa v sále těsně před začátkem koncertu). Více informací na www.letnislavnosti.cz.

Systém slev a bonusů výrazně rozšiřuje program pro členy klubu Collegium! (podrobnosti na www.letnislavnosti.cz).

PROGRAM:

KONCERTY

Úterý 18. července 2023

Emauzský klášter, kostel Panny Marie a slovanských patronů

Polyhymnia

Duchovní madrigaly a koncerty v Benátkách a za Alpami

C. Monteverdi, H. Schütz, G. Legrenzi, W. C. Briegel etc.

ENSEMBLE POLYHARMONIQUE (Německo)

Alexander Schneider – alt, umělecký vedoucí

Magdalene Harer, Joowon Chung – soprán

Johannes Gaubitz, Christopher Renz – tenor

Matthias Lutze – bas

Juliane Laake – violon

Klaus Eichhorn – varhanní pozitiv

Pondělí 24. července 2023

Zámek Troja, Císařský sál

Erató & Caritas

Podoby lásky v italské raně barokní hudbě

G. Caccini, C. Monteverdi, A. Grandi, B. Strozzi etc.

Hannah Morrison (Nizozemí) – soprán

HATHOR CONSORT (Belgie)

Romina Lischka – sopránová a basová viola da gamba, umělecká vedoucí

Margit Übellacker – salterio

Giovanna Pessi – trojřadá harfa

Francis Jacob – cembalo, varhanní pozitiv

Čtvrtek 27. července 2023

Strahovský klášter, Letní refektář

Hudební Parnas

Múzické inspirace ve virtuózních suitách à la française

J. Schenk, J. C. F. Fischer, M. Marais, S. L. Weiss etc.

Christine Schornsheim – cembalo

Hille Perl – viola da gamba

Michael Freimuth – teorba

Sobota 29. července 2023

Vzlet

Terpsichoré

Renesanční maškarní ples na polském královském dvoře,

baletní a pantomimické představení pro všechny generace

CRACOVIA DANZA BALLET

Romana AGNEL – choreografie, umělecká vedoucí

Marta Yildiz, Nikoleta Giankaki, Małgorzata Nabrzeska, Ewelina Keller – královské dvorní dámy

Georgij Andrejczenko, Maxim Berko, Michał Kępka – královští dvořané

Filip Świeczkowski – Stańczyk, dvorní šašek

Monika Polak-Luścińska, Maciej Luścińsky – kostýmy, masky

Dariusz Brojek – světelný design

CAPELLA ORNAMENTATA

Richard ŠEDA – cink, zobcová flétna, umělecký vedoucí

Barbora Mišoňová – cink, zobcová flétna

Vojtěch Jakl – barokní housle

Ondřej Sokol – renesanční trombon

Mélusine de Pas – viola da gamba

Marek Kubát – teorba, barokní kytara

Radek Tomášek – bicí

Pondělí 31. července 2023

Zámek Troja, Císařský sál

Euterpé

Žertovné i dramatické příběhy ve španělských písních a ensaládách

J. del Encina, M. Flecha El Viejo, B. Cárceres, A. Cabezón

CANTORÍA (Španělsko)

Inés Alonso – soprán

Oriol Guimerà – kontratenor

Jorge Losana – tenor, umělecký vedoucí

Víctor Cruz – bas

Pablo FitzGerald – vihuela de mano

Marc de la Linde – viola da gamba

Joan Seguí – varhanní pozitiv

Čtvrtek 3. srpna 2023

Strahovský klášter, Letní refektář

Concerto d’Apollo

Mytologické postavy v italských houslových sonátách

A. Corelli, M. Mascitti, F. Geminiani, G. Tartini

Alessandro Tampieri – barokní housle

Valeria Montanari – cembalo

Úterý 8. srpna 2023

Kostel sv. Šimona a Judy

Canto d’Orfeo

Bájný pěvec v barokních operách

J. J. Fux, A. Vivaldi, C. H. Graun, Ch. W. Gluck

Delphine Galou (Francie) – alt

COLLEGIUM MARIANUM – barokní orchestr

Jana Semerádová – flauto traverso, umělecká vedoucí

Lenka Torgersen – koncertní mistr

DOPROVODNÉ AKCE

Pátek 28. července 2023

Melantrichova 19

Masterclass

Interpretační kurzy zaměřené na německou barokní hudbu ve francouzském stylu

Lektoři (Německo):

Christine Schornsheim – cembalo

Hille Perl – viola da gamba

Michael Freimuth – teorba, loutna, barokní kytara

26.–29. října 2023

Pražská konzervatoř

Akademie Versailles

MEZINÁRODNÍ MISTROVSKÉ INTERPRETAČNÍ KURZY

Orchestrální suity ve francouzském stylu (suity z baletů a oper; Georg Muffat, Johann Caspar Ferdinand Fischer, Georg Philipp Telemann)

Pěvecké interpretační kurzy barokní hudby (vokální repertoár 17. a 18. století)

Lektoři:

Bertrand Cuiller – orchestr, hudební nastudování

Chantal Santon Jeffery – sólový zpěv, interpretace, ornamentika

Pořadatel: Collegium Marianum – Týnská škola

Festival je členem European Early Music Network (REMA) a je hrdým držitelem prestižního EFFE Label 2017–2023 a označení „výjimečný festival”.

Festival se koná pod záštitou:

ministra kultury Mgr. Martina Baxy,

primátora hlavního města Prahy doc. MUDr. Bohuslava Svobody, CSc.

a České komise pro UNESCO

S laskavou finanční podporou:

Ministerstva kultury České republiky, Hlavního města Prahy (Hlavní město Praha v roce 2023 podporuje festival částkou 1,5 milionu Kč), Státního fondu kultury ČR, Městské části Praha 7,

Česko-německého fondu budoucnosti, Francouzského institutu v Praze, Italského kulturního institutu v Praze, Polského institutu v Praze, Velvyslanectví Belgie – Zastoupení vlámské vlády v České republice, Velvyslanectví Španělského království v ČR

Ve spolupráci s:

Městskou částí Praha 1, Galerií 1, Nadací Collegium Marianum a Centre de musique baroque de Versailles

Hlavní mediální partner:

Český rozhlas 3 Vltava

Partneři:

Unnits, Galerie hlavního města Prahy, Královská kanonie premonstrátů na Strahově, Pražská konzervatoř, Hotel Constans, Tiskárna Flora, WDLux

Mediální partneři:

Harmonie, Klasika PLUS, Opera PLUS, Radio Proglas, PROPAMÁTKY, Dějiny a současnost, Místní kultura, kudyznudy.cz


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)