Zprávy z České Händelovy společnosti, (ČHäS)

Přinášíme vám aktuální informace z České Händelovy společnosti, z.s.Pavel Polka, předseda ČHäS, úterý 13. července 2021
Magazín > Zprávičky

Socha Georga Friedricha Händela

Pavel Polka / http://www.haendel.cz/

Vážení přátelé,

celosvětové zamoření virem COVID-19 způsobilo nedozírné škody ve všech oblastech lidského činění; ještě dlouho potrvá, než budou vzniklé rány zhojeny, pakliže celková náprava bude vůbec někdy možná. Jak víte z našich členských cirkulářů i z prostého pohledu na faktický stav věcí, virus negativně zasáhl taktéž do činnosti ČHäS. Především jsme museli odvolat veřejnou oslavu 30. výročí založení našeho zájmového sdružení připravovanou na 28. březen 2020 na zámku v Hostivici. I letošní Händelův festival ve skladatelově rodném Halle, původně plánovaný od 28. května do 13. června 2021, byl zrušen bez náhrady. Naproti tomu Mezinárodní Händelův festival v Göttingenu byl ze 13. – 24. května přesunut na termín od 9. do 19. září 2021: pravděpodobnost, že se akce navzdory všem protivenstvím bude konat, je velká. Vyčkejme tedy, jak se zdravotní situace obyvatelstva bude nadále vyvíjet.

I když každodenní život určoval virový vetřelec, zaznamenali jsme právě v onom složitém období dlouho očekávanou händelovskou událost: vydání prvního kritického soupisu všech mistrových podobizen. Pořídil jej, na základě několikaletého studia, hamburský univerzitní profesor Hans Joachim Marx, mezinárodně uznávaný specialista na danou problematiku. Výslednou práci nazval: “By Heaven Inspired. Die Bildnisse von Georg Friedrich Händel” = Inspirován nebesy. Podobizny Georga Friedricha Händela. Reprezentativní, opulentně vypravený svazek čítající 400 stran a sestávající ze 100 položek vzniklých před rokem 1800 vydalo v březnu 2021 renomované hudební nakladatelství “Laaber-Verlag”, působící v Lilienthalu v bezprostřední blízkosti Brém, SRN

Neméně potěšitelné jsou nedávné “italské” přírůstky do pokladnice händelovských zvukových nahrávek. Jedná se o dvě alba kompaktních disků pokrývající oblast, jež je i mezi znalými a zkušenými posluchači Händelovy hudby jen velmi málo známa. V této souvislosti je třeba podotknout, že hudba napsaná skladatelem v průběhu jeho pobytu v Itálii (1706–1710) dosahuje v některých svých projevech naprostých vrcholů jeho umění a zároveň dospívá k takové průbojné modernosti, jakou v pozdějším Händelově díle zažijeme už jen zřídkakdy. V jeho italských kompozicích se v nejlepším slova smyslu snoubí nezkrotný mladický elán s dychtivým poznáváním tehdy nejvýbojnějších skladebných forem a postupů.

První z alb, “Handel in Italy. Cantatas, Arias, Serenata” = Händel v Itálii. Kantáty, árie, serenata, soustřeďující nahrávky od různých interpretů z let 1988–2014, přivedla na svět nizozemská společnost “Brilliant Classics”. Vzhledem ke skutečnosti, že v albu jsou zastoupeny různé soubory a sólistky a sólisté z poměrně dlouhého časového rozpětí vzniku nahrávek, vykazuje rovněž kvalita jejich interpretace určité odlišnosti technického i uměleckého rázu.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)