Mezinárodní festival Foerstrovy Osenice 2014

Festival, který si našel své pevné místo na naší sborové scéně, zahájil prolog v Jičíně (pátek 30. května, v Praze organizoval p. prof. Fr. Zumr pietní akt u hrobu J. B. Foerstra). Vystoupila na něm americká klavíristka Patricia Goodson, jež se po křtu nahrávky celého Foerstrova klavírního díla u nizozemské firmy Briliant Classic v Praze (29. 4. 2014) představila nejdříve studentům jičínského Lepařova gymnázia a navečer pak veřejnosti. Skromná klavíristka podala soustředěný výkon, za který sklidila zasloužený aplaus a musela přidávat...Jaroslav Vávra, pátek 27. června 2014
Magazín > Sborový život

Foerstrovy Osenice 2014 (foto: Jan Matějka)

Důstojnou předehrou večerního koncertu v Porotním sále jičínského zámku bylo vystoupení Smíšeného pěveckého sboru Foerster Jičín (sbormistryně Ivana Hanzlová a Božena Maxiánová, klavír výborný Pavel Krčmárik). Kultivovanému hlasovému projevu sboru vévodí kompaktní hlasový projev pánské sekce. Není divu, zpívá v ní několik só listů, emeritní sbormistr a výborný klavírista. Klasický repertoár (Foerster, Smetana, Dvořák) zazněl v plném lesku. Pěkné. K slavnostním okamžikům přispěla přítomnost dětenického starosty Ing. Radomíra Vališky, vrcholného zástupce pořadatelů Foerstrových Osenic, jenž vystoupil s krátkým projevem, příjemnou součástí koncertu pak byla přítomnost Ženského sboru Českého spolku v Košicích (sbormistryně Ol´ga Varínská) a jeho milá závěrečná zdravice (V dobrém jsme se sešli). Výbornou práci odvedli pan hoteliér Ing. Tomáš Král (majitel hotelu U Krále), sponzor koncertu, a Mgr. Miloš Starý, organizátor krátkého pobytu paní P. Goodson, lety prověřený a spolehlivý garant řady náročných projektů spojených např. s trvalými expozicemi malířů Vl. Komárka a M. Ščigola (kostely v Konecchlumí a na Bradech). Nelze přehlédnout také nesporný organizační přínos celého domácího sboru Foerster, sbormistryně Ivany Hanzlové a p. předsedy Radka Štaffa.

Hlavní festivalový program zahájila tradiční ranní mše v osenickém kostele Narození Panny Marie, kde přednesl Pěvecký spolek Jizeran Semily (sbormistr Jiří Kurfiřt) za doprovodu malého smyčcového orchestru a varhan (Jana Vávrová) dílo J. Haydna Missa brevis Sti Joannis de Deo. Sbor se prezentoval plným zvukem, solidní intonací a dobrým souzněním s instrumentalisty. Zářivé sólo Jany Ryklové v části Benedictus korunovalo dobrý dojem, který sbor zanechal. K příjemným festivalovým skutečnostem patří také krátká vystoupení účinkujících sborů po ranní mši, kdy se poprvé představí publiku. Ve velmi dobrém provedení vyslechli návštěvníci tyto skladby: J. B. Foerster – Zrazená (sbor Boleslav z Mladé Boleslavi), P. Francisco de Lanzano - O Domine Jesu Christe (Ženský sbor Českého spolku v Košicích), L. Janáček – Graduale (Smíšený pěvecký sbor Josef Bohuslav Foerster Přelouč), T. L. de Victoria – Popule meus (Pěvecké sdružení Dalibor Svitavy).

Hlavní festivalový koncert v Amfiteátru před Památníkem Foerstrova rodu se odehrál za krásného počasí, takže návštěvníci ocenili zastínění laviček „nebesy“, ale na novinky v Amfiteátru si už zvykli. Stojí za nimi usilovná práce p. starosty Ing. Radomíra Vališky a jeho týmu. Právem ho proto vyzval moderátor společného koncertu p. Alfréd Strejček, aby zahájil odpolední společný koncert. Poté festival pozdravili prof. František Zumr, emeritní ředitel a spoluzakladatel festivalu, Ing. RNDr. Václav Němec, CSc., místopředseda Společnosti Bedřicha Smetany a nakonec Mgr. Jaroslav Vávra, současný ředitel festivalu.

Koncert zahájil Smíšený pěvecký sbor řízený temperamentní sbormistryní Zuzanou Kubelkovou. Sbor si vystoupení opravdu užil. Foerster, Martinů a tři lidové písně (Což se mně, má milá – J. Krček, Zahučely chladné vetry a Išeu Macek – arr. I. Hrušovský) vyzněly přesvědčivě a svěže. Sbor Antonín Dvořák Turnov vedený Bohuslavem Lédlem potvrdil své dobré vystoupení z předchozího roku dramaturgicky zajímavou dramaturgií – Palestrina, Lédl, Dvořák, spirituál Deep river. Absence řady členů (marodka, pracovní a studijní povinnosti) nedovolily Jizeranu provést celý Lukášův cyklus Čtyři lidové písně op. 156. Veje vetrík nahradil Janáčkem (Fojtova Hanka, Ty ukvaldsky kosteličku). Škoda chvilkové nepozornosti v písní Když se loučí milej s milou. Jinak dobré. Košičanky (sbormistryně Ol´ga Varínska) se představily třemi kompozicemi z Dvořákových Moravských dvojzpěvů a renesančními skladbami J. Arcadelta (Pastýřka, Ave Maria). Jediný český spolek na Slovensku si zaslouží obdiv nejen za solidní kvalitu zpěvu, ale zvláště za naprosto jasné programové zaměření propagující českou tvorbu na území našich slovenských přátel. Sbor vydal pět CD nahrávek (Radostně budem zpívati, České Vánoce v Košicích, Krajino vzdálená, Otvírání studánek B. Martinů – 2011). Poslední nahrávku českých vánočních skladeb „Spanilé z nebe pacholátko“ připravil a vydal v r. 2013, kdy byly Košice evropským hlavním městem kultury a sbor si připomněl 15. výročí svého založení. Smíšený pěvecký sbor Josef Bohuslav Foerster Přelouč (sbormistr Petr Vacek) se prezentoval precizním provedením klasického repertoáru (Foerster, Dvořák, Smetana). Sbormistr Petr Vacek dává sboru nejen uměleckou jistotu, ale též jasný tah na klasický a duchovní repertoár. Do mého srdce se nejvíce zapsalo vystoupení sboru Dalibor Svitavy (sbormistryně Miroslava Ducháčková). Zvláště známá Hroňkova úprava písně Prší, prší snesla ta nejpřísnější hlediska. Lehkost, rytmický švih a velmi dobrá intonace sboru. Sbor zcela naplnil pověst, která ho předcházela.

Večer koncertovaly sbory v bystřickém kostele (Foerster, Boleslav – přednesl třicetiminutové Gloria Ant. Vivaldiho), v sále sobotecké spořitelny (Ant. Dvořák, Dalibor - o koncertu napsal na portál článek p. prof. František Zumr) a v dětenické sokolovně. Zde účinkovaly Košičanky a Jizeran. Po krátkých vystoupeních obou sborů se dostalo na řadu další stěžejní dílo letošního festivalu Otvírání studánek Bohuslava Martinů, které provedly Košičanky a dámský odbor Jizeranu opravdu skvěle. Sympatický, ale přesný a důsledný dirigent Igor Dohovič ze Státní opery Košice dokázal uvést v život všechny významy niterného díla, v dynamice se mu podařila „vlasová“ pianissima, rytmickou pregnantnost podpořil perfektní výkon tří členů Kvartera Martinů (Lubomír Havlák, Libor Kaňka – housle, Zbyněk Paďourek, viola: hráli svého skladatele úchvatně) a klavíristky Zuzany Žegleňové. Sólistům vévodil barytonista Marián Lukáč, sólista opery Státního divadla v Košicích, jenž doslova očaroval všechny účinkující i posluchače. Výborné byly také Alžbeta Smolinková (soprán, nesporně velmi kvalitně školený) a Barbora Sopková (alt, zajímavá barva hlasu). A konečně – Alfréd Strejček, recitátor i moderátor večera. Lze si přát někoho lepšího? Uvážíme-li, že na festivalu zazněla tři rozměrná díla (Missa brevis Sti Joannis de Deo J. Haydna, Gloria A. Vivaldiho a Otvírání studánek B. Martinů), recitál z klavírního díla J. B. Foerstra, že byl patrný umělecký růst všech souborů a že si perfektní děteničtí a oseničtí organizátoři v čele s Ing. Radomírem Vališkou a Věrou Šedivou zaslouží opět jedničku, pak můžeme být s letošním ročníkem spokojeni.

Celá akce byla součástí projektu „Živý venkov – tradice a současnot“, finančně ho podpořila obec Dětenice, místa večerních koncertů, rodina JBF i Oblastní výbor Unie českých pěveckých sborů v Hradci Králové. Autorem festivalového loga je akad. mal. Alena Hoblová. Partnerem festivalových koncertů byl Ochranný svaz autorský. Děkujeme všem účinkujícím sborům, které pomáhaly vytvářet tu neopakovatelnou a specifickou atmosféru Foersterových Osenic.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)