Foersterovy Osenice 2013

Deštivé počasí provázené ničivými povodněmi výrazně zasáhly do scénáře uplynulého 13. ročníku Foersterových Osenic, ale dobrou náladu zúčastněným sborům rozhodně neodnesly.Jaroslav Vávra, úterý 23. července 2013
Magazín > Sborový život

Ženský pěvecký sbor Smetana Kladno a sbormistr Ondřej Novák

Na ranní mši v kostele Narození P. Marie v Osenicích, celebrované P. Augustinem Štěvicou, farářem libáňským, zpíval Kostelíčkový sbor Železný Brod (sbormistr Bohuslav Lédl, soprán Eva Lédlová, klavír Bohuslav Lédl), který uvedl sbormistrovu Mši pro soprán, sbor a klavír. Přítomné posluchače a sboristy potěšila nejen kvalitní interpretace Lédlova díla komorním sborem – pro ně většinou zcela neznámým, ale též úroveň skladby. Nepřekvapila však nás, kteří Bohuslava známe nejen jako výborného a pohotového klavíristu, ale i jako skvělého jazzmana a sbormistra. Po mši zazněl nejdříve výběr z Biblických písní op. 99 Antonína Dvořáka (Slyš, ó Bože, volání mé, Pozdvihuji očí svých k horám a Zpívejte Hospodinu píseň novou), kde dostal příležitost zářivý soprán Jany Ryklové (klavírní doprovod B. Lédl), jejíž krátké vystoupení završila Ave Maria J. B. Foerstera, bez níž si „Osenice“ snad ani nedokážeme představit. Foersterovi pak vzdaly hold Ženský sbor Českého spolku v Košicích (sbm. Oľga Varínská) – skladba Rodičům a Ženský pěvecký sbor Smetana Kladno (sbm. Ondřej Novák) dvěma umělcovými kompozicemi: Úvozem a Nezapomeň. Ke druhé skladbě, věnované památce Lidic, zazněl zasvěcený komentář k její genezi. Ranní program, domnívám se, musel působit na přítomné diváky kompaktně a odnesli si z něj nepochybně hluboké zážitky.

Deštivý průběh dne vyslal pořadatelům jasný signál, že na odpolední koncert všech sborů v Amfiteátru Památníku Foersterova rodu v Osenicích mohou rychle zapomenout. Celý koncert se tedy uskutečnil poprvé za třináctiletou historii festivalu v kostele Narození P. Marie – a možno říci, že neplánovaný azyl, který zde sbory našly, dramaturgii festivalu oživil. Prohloubil se tu totiž – zvláště zásluhou moderátora Alfréda Strejčka – jeho duchovní rozměr. Návštěvníci i sboristé pozorně poslouchali myšlenky velikánů, např. J. A. Komenského, které souzněly s poselstvím hudby předávané posluchačům jednotlivými sbory.

Samotný koncert zahájilo vystoupení žáků ZŠ Dětenice, které potěšilo přítomné skutečností, že se na školách ještě zpívá, což není dnes tak zcela samozřejmé. Ženský pěvecký komorní sbor Canzonetta Letohrad (sbm. Helena Adamcová) dokázal, že je dobrým sborem, který umí využít svou pěveckou kapacitu, Chorea Corcontica Trutnov (sbm. Eva Slaninová) zaujala „zemitým“ repertoárem (Sonet Chorea corcontica, Zottelmarsch) a Antonín Dvořák Turnov (sbm. B. Lédl) dobře zvoleným repertoárem ušitým „na míru sboru“ (Lukáš, Arcadelt, spirituál Deep River) i jasným dirigentským gestem sbormistra. Ženský pěvecký sbor Smetana Kladno (sbm. Ondřej Novák) uvedl Smetanovu skladbu Západ, kterou neslýcháme dnes už tak často, a dvě atraktivní úpravy lid. písní: Na tom bošileckým mostku (V. Bernard) a Bodaj by vás, vy mládenci (E. Suchoň). Poprvé na festivalu vystoupil sbor Hlas z nedaleké Nové Paky (sbm. Petra Lukavcová a Alena Lelková, africký buben Vojtěch Řehák). Rozhodně byl velkým přínosem festivalu – jednak dobrou hlasovou kulturou, ale i svěžím repertoárem (Krček, Hroněk, africké spirituály). Výkonu Pěveckého spolku Jizeran Semily (sbm. Jiří Kurfiřt) vévodily zvláště ženské hlasy, které vynikly nejvíce ve skladbách Zd. Lukáše (Za naším huménkem, Tolita toten). Sympatické Košičanky, Ženský sbor Českého spolku v Košicích (sbm. Oľga Varínská), se představily s Laburdovou úpravou skladby Ant. Dvořáka Vyběhla bříza běličká pro ženský sbor. Zdařilé odpoledne završil společný zpěv všech sborů. Zazněly tyto skladby: Akú som si (upr. Jan Šoupal, sbm. O. Varínská), Rodné brázdy v šíř i v dál (J. B. Foerster) a Veru si ty, šohajíčku (upr. Oldřich Halma, obě skladby dirigoval J. Kurfiřt).

Večer proběhly festivalové koncerty v akusticky dokonalém kostele sv. Václava ve Veliši (Hlas, Jizeran), v sále městské spořitelny v Sobotce (Smetana, Canzonetta) a v libáňském kostele sv. Ducha (Antonín Dvořák, Ženský pěvecký sbor při Českém spolku v Košicích a Chorea corcontica). Koncert ve Veliši uváděl A. Strejček, v Libáni i Sobotce si moderovaly koncerty samy sbory.

Velký hold náleží především všem organizátorům v čele s neúnavným starostou Dětenic Ing. Radomírem Vališkou a stále svěžím prof. Františkem Zumrem, jenž organizoval tradiční prolog v Praze. (Osenice jsou součástí obce Dětenice. Poznámka J. V.) Byli perfektní. Dejme proto prostor názorům účastníků: „…děkujeme za pozvání. Festival se nám velmi líbil. Organizátoři byli skvělí. Rádi se zúčastníme příštích ročníků,“ (B. Lédl, Antonín Dvořák). „V hluboké pokoře se skláníme před prací všech organizátorů této tak výjimečné události, jakou jsou Foersterovy Osenice. Vyslovuji jim za sbory upřímné poděkování, protože všichni jsme se shodli na tom, že deštivé počasí nás v kostele doslova spojilo v jedno Velké srdce. Pan Alfréd Strejček povznesl toto pěvecké setkání svými nádhernými vstupy mezi vystoupeními jednotlivých sborů do neobyčejných výšin a určitě si sboristé odváželi nádherný pocit sounáležitosti k celé pěvecké obci, kterou v tomto případě zastupoval oblastní výbor UČPS v Hradci Králové,“ (Blanka Lorberová, předsedkyně ŽPS Smetana Kladno).

Festival se konal za finanční podpory obce Dětenice, hlavního výboru UČPS v Praze, OV UČPS v Hradci Králové, rodiny JBF a uvedených míst: Sobotky, Libáně a Veliše. Partnerem festivalových koncertů byl Ochranný svaz autorský. Akce se stala součástí projektu “Živý venkov – tradice a současnost“. Festivalové logo navrhla akad. mal. Alena Hoblová.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)