První ročník festivalu Dostalíkovo sborové jaro

V sobotu 28. 5. 2011 se v horním kostele Evangelického tolerančního areálu ve Velké Lhotě uskutečnil 1. ročník nesoutěžního setkání pěveckých sborů s názvem „Dostalíkovo sborové jaro“.Jitka Čudlá, čtvrtek 14. července 2011
Magazín > Sborový život

Lumír Brno při vystoupení na festivalu

Dostalíkovo sborové jaro

PhDr. Jaroslav Dostalík je legendou českého sbormistrovského umění. Věnoval se především dětskému sborovému zpěvu a v této oblasti dosáhl velkých úspěchů. Převážnou část svého života prožil v Brně, ačkoliv tehdejší mocenské poměry ho načas zavedly také do Prahy. Několikrát mu byla činnost u dětských sborů z politických důvodů zakázána. V té době se živil např. jako celní deklarant a také hrával příležitostně jako varhaník na občanských obřadech v Popicích na Břeclavsku.

Dá se říci, že byl „přítelem“ Velké Lhoty. Rád sem jezdil se svým znovuobnoveným sborem Mladost, ale poté i soukromě na návštěvy či k dirigování. Procházky po okolí a debaty o sborovém umění, to je to, co manželé Dostalíkovi měli ve Lhotě rádi, a na co my ve Lhotě nikdy nezapomeneme.

Pro Jaroslava Dostalíka byla také typická náklonnost k jaru a k polyfonii. Jaro se mnohokrát objevuje v jeho tvorbě a úpravách lidových písní, ve výběru repertoáru…A polyfonii jako základ vokálního umění svým zpěváčkům vštěpoval od mala. Proto jsme oba tyto aspekty zohlednili na našem festivalu – jaro v jeho názvu a polyfonii jako přání „soutěžního“ repertoáru pro zúčastněné sbory.

V našich lhoteckých rozhovorech se také zrodila myšlenka nesoutěžního sborového festivalu, ovšem s účastí poroty. Dr. Dostalík si přál být prvním předsedou poroty, bohužel mu to již osud nedopřál. Proto tento festival věnujeme právě jemu jako náš skromný dárek a připomínku jeho umění i pro budoucí generace.

Festival proběhl v přátelské atmosféře

Předsednictví v porotě tedy přijal Mgr. Roman Michálek, PhD., bývalý předseda Unie českých pěveckých sborů, členkami byly Mgr. Tereza Bystřická a Mgr. Lucie Valentová.

Porota nevyhlásila pořadí jednotlivých sborů, ale v přátelských rozhovorech se sbormistry po koncertě upozornila na to, co by sbory mohly ještě na svých výkonech vylepšit. S detailním rozborem výkonů, ale i s nesoutěžním systémem hodnocení, projevili všichni sbormistři maximální spokojenost.

Galakoncert přístupný veřejnosti začal v 16 hodin a každý sbor se mohl prezentovat cca 20-ti minutovým programem. Vzácným hostem festivalu byla manželka Jaroslava Dostalíka, paní Jindřiška Dostalíková, kterou všichni přítomní vřele pozdravili. Slavnostní rámec zahájení festivalu podtrhl svým pěkným projevem i starosta obce ing. Ladislav Bartůšek.

Jako první vystoupil začínající dětský sbor Rosa aurea ze ZUŠ Vítězslava Nováka z Jindřichova Hradce pod vedením Jitky Čudlé. Dále vystoupil renomovaný dětský sbor Primavera Brno ze ZUŠ Jaroslava Kvapila v Brně pod vedením Jarmily Jalůvkové.

Na festivalu se poté představil domácí komorní smíšený sbor Festivia Chorus (sbormistryně Jitka Čudlá), Radiměřský komorní sbor Rakos (sbormistr Pavel Janák), smíšený pěvecký sbor Záboj Pelhřimov (sbormistryně Vlasta Veselá), mužský pěvecký sbor Záboj Pelhřimov (sbormistr Petr Žák), ženský pěvecký sbor Mladost Brno (sbormistryně Jarmila Jalůvková) a smíšený pěvecký sbor Lumír Brno (sbormistr Lukáš Kozubík).

V závěru koncertu zazpívalo téměř 200 zpěváků ze zúčastněných sborů tři úpravy lidových písní od dr. Jaroslava Dostalíka.

Výkony sborů byly velmi dobré a vysoko byla také ceněna organizační práce na přípravách a průběhu celého festivalu. Občanskému sdružení Komorní sbor Velká Lhota vydatně pomohly lhotecké ženy z Českého svazu žen, lhotečtí hasiči a také mnoho jednotlivců a partnerů. Za to jim patří určitě velký dík.

Rautem v prostorách místní základní školy 1. ročník Dostalíkova sborového jara skončil. Zde došlo k neformálnímu setkání všech sborů, poroty a přátel velkolhoteckých koncertů a ve více než přátelské atmosféře se také zpívaly jak lidové, tak i sborově známé skladby. Postupně se pak jednotlivé sbory rozloučily a odjely do svých domovů. Mnoho z nich také projevilo přání přijet na druhý ročník Dostalíkova sborového jara, který bychom rádi uskutečnili za dva roky, v roce 2013.

Chceme věřit, že nám tato myšlenka bude dopřána uskutečnit, že i v době kultuře moc nepřející se nám podaří získat finanční prostředky k její realizaci (alespoň tak, jako v tomto roce).

PhDr. Jaroslav Dostalík, držitel několika vysokých ocenění v oblasti hudby i veřejného života, si to za svoje celoživotní dílo určitě zaslouží.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)