10. ročník festivalu Tribuna komorní písně v Plzni

Na přelomu září a října roku 2010 se bude konat již 10. ročník festivalu s názvem Tribuna komorní písně. Jak z názvu vyplývá, jednotlivé koncerty festivalu (5) jsou věnovány komorní písni.Romana Feiferlíková, sobota 21. března 2009
Magazín > Sborový život

Katedrála sv. Bartoloměje v Plzni

Nabízený program pro účast na festivalovém koncertu se musí, byť i vzdáleně, vázat ke zvolenému rámcovému tématu. Jubilejní 10. ročník Tribuny komorní písně bude vnitřně propojen společným tématem „Inspirováni renesancí“. Tato ústřední myšlenka má připomenout, že v roce 2010 uplyne 340. let od úmrtí velké osobnosti evropského formátu Jana Amose Komenského. Téma dává široký prostor pro tvůrčí uchopení všech stránek odkazu J. A. Komenského i doby renesance, ať máme na mysli oblast hudby, literatury či pedagogiky. Je proto možné intepretovat tvorbu renesančních autorů, soudobou hudbu inspirovanou renesančními postupy, písně pro děti, aj.

Do programu půlrecitálu (40 - 45 min.) může být zařazena pouze písňová literatura české i světové provenience. Důležitou podmínkou je zařazení písně nebo písňového cyklu soudobého českého autora.

Přihlášku a další informace najdete na webových stránkách festivalu www.tribunakomornipisne.eu. Přihlášky je nutno zasílat do 30. 9. 2009.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)