Foersterovy Osenice 2004 – Festivalové portréty I.

Vokální skupina Bel canto (Murská Sobota, Slovinsko)

Na mapě Slovinska můžete nalézt Murskou Sobotu jen tehdy, je-li vaše mapa dosti podrobná, při maďarsko-slovinské hranici. Tam se již sedmý rok schází jedenáct mladých žen na pravidelných zkouškách dvakrát týdně pod vedením své vrstevnice, sbormistryně Gabriely Bratiny.František Zumr, sobota 14. srpna 2004
Magazín > Sborový život

Foerstrovy Osenice

Foerstrovy Osenice

Někdy těžko kloubí práci, vlastní rodinu, školu a zpěv, ale láska ke zpěvu jim umožňuje těžkosti překonávat. Každý rok mají kolem 20 koncertů a vystoupení nejen ve své vlasti, ale i v cizině (Německo, Česká republika). Každým rokem přibývá do jejich repertoáru asi 20 nových skladeb. Jsou to skladby Galluse, Mozarta, Schuberta, Palestriny a mnoha jiných slovinských a cizích autorů od doby renesance po dnešek. Samozřejmě jsou zastoupeny i slovinské lidové písně. V letošním roce očekává sbor práce na vydání svého prvního CD. Tolik jsme se na ně těšili na Bousovském nokturnu, ale únava celého dne, zmohla mladá děvčata tak, že se omluvila a po koncertě v Bousově jela odpočívat. Od časných ranních hodin, kdy vyjely ze Slovinska, stihly zazpívat na koncertnm matiné, na přehlídce a večerní koncertě v Dolním Bousově. Vždy odvedly intonačně bezvadný výkon, jemuž chyběl jen větší výraz, jenž by nahradil nesrozumitelnost slovinského textu pro posluchače.

Gabriela Bratina, sbormistryně (nar. 1971). Její dětství i základní vzdělání je spojeno s městem Murská Sobota, teprve po dokončení gymnaázia odchází studovat na pedagogickou fakultu do Mariboru, kde v roce 2000 graduovala. Vedle pedagogiky studovala i sólový zpěv a ten je základem pro její dráhu pěveckou, sbormistrovskou a dráhu korepetitorky. Při svém zaměstnání na základní škole vede dětský sbor, sbor mládeže na hudební škole, církevní sbor a vokální skupinu Bel canto, vesměs v Murské Sobotě.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)