Podzim ve Skandinávii

Skandinávie patří mezi méně navštěvovaná místa Evropy, a snad i proto si Foerstrovo komorní pěvecké sdružení zvolilo letos za cíl své cesty právě tuto lokalitu. Tentokrát se nejednalo o účast na soutěži nebo festivalu, ale spíše o zájezdní turné zorganizované vlastními silami a uskutečněné v posledních zářijových dnech od 18. do 29. 9. 2007.Kateřina Kocourková, pondělí 15. října 2007
Magazín > Sborový život

V průběhu 11 dní se sboru podařilo procestovat značnou část severských zemí a na své konto si může připsat návštěvu Německa, Dánska, Norska a Švédska. Je samozřejmostí, že ani múzy nezůstaly netečné. Během zájezdu se uskutečnily čtyři koncerty na území tří států a bohatý program byl tvořen díly českých i zahraničních autorů. V první části koncertů zazněly tóny nejstaršího českého chorálu Hospodine, pomiluj ny, jenž byl následován skladbami J. C. Vodňanského, T. L. de Victorii, J. H. Galla, M. Duruflého, P. G. Česnokova a V. Miškinise. Koncerty gradovaly průřezem soudobé české hudby, jež byla zastoupena díly B. Martinů, P. Ebena, O. Máchy, V. Petrova či Z. Lukáše.

Pro první samostatný koncert byl vybrán ostrov Stord nedaleko starobylého hanzovního města Bergen. Bílý kostelík na břehu moře se rozezněl ten večer všemi tóny a zvuk se rozléhal do daleka majestátnými příkrými fjordy. Přes zastávky u panensky bílých vodopádů, blankytně modrých řek, zasněžených náhorních plošin a kouzelných domků se střechami pokrytými travou se foerstrovky dostaly až do hlavního města Norska - Osla. Zde se konal další koncert, tentokrát okořeněný účastí místního ženského sboru Boler Vokalensemble pod vedením sbormistryně Vigdis Oftung.

V druhé polovině pobytu v zahraničí se sbor vydal do sousední severské země – Švédska. I zde všechny uchvátila podzimní krajina příliš nedotčená civilizací, snoubící zeleň hlubokých lesů s blankytnou modří jezer a řek. Ale nejen výtvory přírody dokáží člověka ohromit. I člověk sám je tvůrcem nezapomenutelných děl, mezi něž se řadí bílé kameny menhirů v jižním cípu Švédska, záhadné runové kameny s tajemnými nápisy z dob úsvitu naší civilizace, gotické kostely strmící svými věžemi až do nebes, umělý kanál spojující Baltské moře se Severním a v neposlední řadě moderní architektura zastoupená zejména moderním městem Malmö a unikátním mostem spojujícím břehy Švédska s Dánskem.

Pro v pořadí již třetí koncert bylo FKPS přijato univerzitním městem Lund na jihu Švédska. Severní „Babylon“, v němž se mísí několik kultur a nepřeberné množství jazyků, je znám svou láskou k hudbě a na jeho území působí více než sto sborových těles. I český sbor využil pohostinnosti jednoho z nich. Lund Chamber Choir v čele se sbormistrem Hakanem Olssonem uvítal pražské zpěvačky s otevřenou náručí a mohlo se tedy podpořit vzájemné hudební přátelství obou zemí.

K závěru cesty bylo možné obdivovat i významné dánské historické evropské centrum - Kodaň, kde se uskutečnil i poslední zájezdový koncert za podpory městské čtvrti Ballerup a jejího spojenectví v rámci evropského programu s městskou částí Praha 10. I tento koncert byl provázen úspěchem v cizí zemi. Na závěr lze jen dodat, že se opět potvrdila stará pravda, že hudba může spojovat lidi různých národností i kultur.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)