Česká filharmonie a Unie českých pěveckých sborů: Pocta tvůrcům

Otevřený dopis sbormistrům a sborům ČR

Vážené kolegyně a kolegové !

V koncertní sezóně 2008/2009 oslavíme významná jubilea českých skladatelů 20.století, jejichž sborová tvorba se stala nedílnou součástí českého sborového zpěvu a proslavila nás po celém světě. Česká filharmonie se rozhodla oslavit tato výročí mimořádným koncertním cyklem, jehož cílem je rovněž oživit aktivitu českých neprofesionálních pěveckých sborů a připomenout nové generaci pěvců i posluchačů prameny slavné české sborové tradice.



řídící výbor cyklu Pocta tvůrcům, úterý 2. října 2007
Magazín > Zprávičky

Rudolfinum

Galerie Rudolfinum / Wikimedia Commons

„Pocta tvůrcům“ – koncertní cyklus České filharmonie ve spolupráci s Unií českých pěveckých sborů:

1. koncert k nedožitým osmdesátinám skladatele Zdeňka Lukáše (*1928 +2007)
Rudolfinum - neděle 19.října 2008 v 17,00 hodin

2. koncert k výročí narození skladatele Antonína Tučapského (*1928)
Rudolfinum - neděle 14.prosince 2008 v 17,00 hodin

3. koncert k výročí narození skladatele Petra Ebena (*1929)
Rudolfinum – neděle 8.února 2009 v 17,00 hodin

4. koncert ke 150 výročí narození skladatele Josefa Bohuslava Foerstera a 50. výročí úmrtí skladatele Bohuslava Martinů
Rudolfinum – neděle 19.dubna 2009 v 17,00 hodin


Podrobnosti o projektu :
- interprety koncertů budou přední česká sborová tělesa na základě výběru dramaturgické rady
- každému pražskému koncertu bude předcházet předpremiéra v některém z dalších měst ČR
- kantátová a oratorní díla budou doprovázena předními symfonickými orchestry
- o převzetí záštity nad touto akcí bude požádám prezident a ministr kultury ČR
- Řídící výbor zahájil jednání o spolupráci s Českým rozhlasem a Českou televizí
- tiskovou konference k tomuto projektu svolá ředitel ČF v lednu 2008
- cyklus je projektem nekomerčním, jeho realizace počítá se širokou sponzorskou podporou



Vážené kolegyně, vážení kolegové!

Vysoce si ceníme možnosti, kterou Česká filharmonie uspořádáním cyklu poskytla našemu sborovému hnutí a předpokládáme, že se k této myšlence připojí široké řady pěvectva. Tento projekt by se měl stát společným projevem úcty a poděkování českým skladatelům, nikoliv pouze prezentací interpretačního umění jednotlivých pěveckých těles. U většiny skladeb předpokládáme jejich společné provedení a to v dokonalé sborové interpretaci. Od účinkujících těles očekáváme, že upřednostní plány společných zkoušek a pracovních soustředění před svou samostatnou činností, aby se na vysoké umělecké úrovni naplnil název projektu – „Pocta tvůrcům.“

Věříme, že se jeho náročná příprava i realizace stane motivujícím poutem mezi našimi sborovými tělesy a přinese nám nové zážitky a radost.


S pozdravem, přáním mnoha zdaru a očekáváním vašich dalších podnětů,



Řídící výbor (dramaturgická rada) cyklu ČF „Pocta tvůrcům“
ustaven dne 12.července 2007 ve složení:
Miroslav Košler, sbormistr (předseda výboru
Prof. PaedDr. Jiří Kolář, předseda Unie českých pěveckých sborů
Prof. Václav Riedelbauch, ředitel České filharmonie
Doc. PaedDr, Zdeněk Vimr, sbormistr


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)