Collegium musicale bonum

smíšený sbor • Slavkov u Brna


založen v roce 2013

PhDr. Ing. Mgr. Karol Frydrych
Husova 58
68401 Slavkov u BrnaUmělecké vedení

Kronika sboru


2018

červen

Webové stránky souboru Collegium musicale bonum

V sobotu 9. června 2018 byly spuštěny internetové stránky vokálně-instrumentálního souboru Collegium musicale bonum ze Slavkova u Brna https://www.sborcmb.cz/. Dovíte se na nich, co nového plánujeme a co se u nás děje. Základní menu tvoří osm položek: Úvod, O sboru, Repertoár, Vystoupení, Nahrávky, Aktuality, Blog, Kontakt; některé z nich se dále člení, např. sekce O sboru má tři podsekce: Profil, Historie, Členové. Sekce Repertoár obsahuje přes sedm desítek nejzajímavějších skladeb, které soubor v průběhu pětiletého působení interpretoval. Skladby jsou rozděleny v přehledné tabulce na tvorbu: 1) duchovní, 2) profánní, 3) instrumentální; u každé je uvedeno hlasové a nástrojové obsazení.
Jedním z důvodů pro realizaci tohoto projektu byla snaha přispět ke zvýšení úrovně na našich chrámových kůrech repertoárovou inspirací a ulehčením práce kolegům – sbormistrům se sháněním kvalitního repertoáru, proto jsou některé kompozice (vysázené v programu Sibelius) k dispozici na našem webu ke stažení (ve formátu PDF). Budu rád, když zde najdete, co hledáte.
Karol Frydrych

FRYDRYCH, Karol. Informace - Nabídky - Pozvání. Zpravodaj Musica sacra, 2018, Brno, roč. 26, č. 3, s. 15. ISSN 2336-5374.2018

červen

V souboru Collegium musicale bonum je hudba stále živá

Ano, skutečně živá hudba, dají mně jistě za pravdu všichni, kteří znají toto vokálně instrumentální těleso. Letos tomu bude 5 let, co se v seznamech kulturních akcí nejen ve Slavkově a Brně začal nenápadně objevovat latinský název tohoto souboru, jehož protagonisté jsou opravdu celým srdcem přátelé dobré hudby.

Pozná se to právě na jejich výkonech. Tito lidé přistupují k hudbě s láskou a zaujetím, a to se projevuje v kvalitě, která pak uchvacuje srdce a povznáší posluchače nad každodenní kolotání, dává člověku odpočinek a uvádí jej do radostného a svátečního rozpoložení. A právě toto plné nasazení protagonistů ve spojení s přijetím naslouchajících dělá z mrtvého notového zápisu živou hudbu, která naplňuje.

Chci všem zpěvákům a muzikantům poděkovat a zvláště pak děkuji uměleckému vedoucímu souboru Karolkovi Frydrychovi a jeho manželce Olince, že se věnují těmto lidem, že z nich milým a kamarádským přístupem dokázali vybudovat těleso, na nějž mohou být právem hrdí. A také chci poděkovat za skvěle sestavované programy koncertů, které jsou pestré, nápadité, udržují posluchače ve stálé pozornosti, a tudíž nikdy nenudí. Bravo přátelé!!!

LN (Ludmila Nosková)

NOSKOVÁ, Ludmila. V souboru Collegium musicale bonum je hudba stále živá. Slavkovský zpravodaj, Slavkov u Brna, 2018, roč. 20, č. 6, s. 28.
http://www.veslavkove.cz/kultura/v-souboru-collegium-musicale-bonum-je-hudba-stale-ziva.aspx
2018

leden

Collegium musicale bonum a slavkovskoopavská Schola upoutaly posluchače na Tříkrálovém koncertu v přeplněném sále

2018
Již deset let se pravidelně setkávají delegace měst a obcí nesoucí název Slavkov. Prohloubením těchto vzájemných vztahů byla letošní návštěva sboru ze Slavkova u Opavy, který přijal nabídku k vystoupení na Tříkrálovém koncertu, který pořádal 7. ledna místní vokálně-instrumentální soubor Collegium musicale bonum (CMB).

Sál Domu Svaté Rodiny nad mateřskou školkou Karolínka byl tak zaplněný, že doslova praskal „ve švech“. Tento koncert se od předchozích ročníků lišil délkou programu (trval bez přestávky 1,5 hodiny), skladbou programu i účinkujícími.

Nejprve se představil domácí sbor CMB známou vánoční skladbou od J. F. Wadeho Adeste fideles, po níž následovala Pastorella iucunda (Příjemná pastorela) od českého kantora J. I. Linka. Poté přednesl hostující tenorista Ondřej Múčka pastorelu Quem vidistis pastores? (Koho jste viděli, pastýři?) od F. X. M. Lablera. Monumentální barokní skladbou Laetentur coeli (Radujte se, nebesa) pražského skladatele a varhaníka Č. Vaňury se uzavřela první třetina programu.

Potom vystoupila jako host programu Schola ze Slavkova u Opavy, která se tohoto koncertu zúčastnila v rámci výměnné společensko-kulturní akce za podpory vedení Slavkova u Brna a Slavkova u Opavy, jejíž součástí bylo i vystoupení Scholy na dopolední bohoslužbě, prohlídka slavkovského zámku a našeho města. Za přítomnosti jejich starosty, místostarosty a členů doprovodu zazpívala Schola osm méně známých vánočních koled – tři krkonošské, jednu francouzskou, dále koledu Fr. Jiříma, koledu z kancionálu „Slavíček rajský“ a také dvě novější vánoční písně v doprovodu kytar. Česky zpívané písně s doprovodem klavíru a některé i flétny a houslí obohatily program koncertu. Jejich vystoupení odměnili posluchači velkým potleskem.

Skladbou J. F. N. Segera Christus nobis natus est se taktovky sboru CMB opět ujal dirigent Karol Frydrych. Tento programový blok byl věnován především W. A. Mozartovi. Sbor CMB se sólisty K. Jirákovou, K. Dvořákovou, O. Múčkou a M. Šujanem přednesl pět částí jeho slavnostní mše C dur-Spatzenmesse (Špaččí mše, KV 220), kterou zpestřily dva instrumentální vstupy. Klarinetový part Pastorale od L. Koželuha pro klavír a klarinet přednesl žák slavkovské ZUŠ Jakub Šujan a flétnové sólo v Andante in C (KV 315) W. A. Mozarta zahrála Klára Klinkovská, obojí za klavírního doprovodu Olgy Frydrychové.

Na závěr koncertu zazpívaly společně oba pěvecké sbory s doprovodem instrumentalistů a za zpěvu přítomných posluchačů nejslavnější vánoční píseň Narodil se Kristus Pán. Zpestřením koncertu, který moderovala M. Kuchtová, byly dva vstupy Adama Blaháka, jenž vtipným a osvěžujícím způsobem, stylově oblečen v lidovém kroji, seznámil přítomné posluchače s některými lidovými vánočními zvyky na Slavkovsku. Soudě podle reakcí publika se letošní Tříkrálový koncert velmi vydařil.

Marie Jedličková, 1. místostarostka města Slavkov u Brna

www.slavkov.cz/galleries/trikralovy-koncert/2018

leden

Ohlédnutí za činností Collegium musicale bonum v roce 2017

2017
V 2. polovině ledna se tradičně scházejí členové Collegium musicale bonum, aby zhodnotili uplynulý rok. Pestrost akcí a účinkování za dvanáct měsíců loňského roku zabrala v kronice několik stran. Pro čtenáře tohoto blogu je uveden jen výčet nejdůležitějších informací.

Vystoupení
Veřejná činnost Collegium musicale bonum v roce 2017 byla orámována vánočními koncerty (v lednu a v prosinci) v Muzeu obce Žarošice. Soubor dále uskutečnil vánoční koncert v Domě Svaté Rodiny ve Slavkově u Brna, koncert u příležitosti Noci kostelů v kostele sv. Jana Křtitele ve Slavkově u Brna a adventní koncert v Ivanovicích na Hané. Kromě již tradičního účinkování ve slavkovském chrámu při liturgiích na Bílou sobotu, Boží hod velikonoční, slavnost Seslání Ducha Svatého, slavnost Krista Krále, Štědrý den a Boží hod vánoční uskupení zajistilo hudební složku dvou pontifikálních mší celebrovaných biskupem Mons. Pavlem Konzbulem: u příležitosti poutě slavkovské farnosti na Lutrštéku u Němčan a při biřmování ve slavkovském chrámu. Ve spolupráci s Jaroslavem Kratkou (předsedou Slavkovské iniciativy smíření) těleso účinkovalo na dvou mších pro členy Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského a to v kostele sv. Jana Křtitele ve Slavkově u Brna a v kapli v Hruškách u Brna. Mezi významné akce souboru bezesporu patřilo vystoupení u příležitosti 500 let výročí reformace v Husově sboru CČSH v Brně (Svatopluka Čecha 35a), jež vysílalo v přímém přenosu Radio Proglas. Mimoto ansámbl zpíval na dvou svatbách v Kobeřicích, tradičně v jezuitském kostele v Brně a zúčastnil se festivalu Sborování ve Křtinách u Brna. Kromě uvedených veřejných hudebních vystoupení se těleso prezentovalo rovněž na 1. ročníku (Mini)veletrhu zájmových organizací v rámci Dnů Slavkova.

Repertoir
Stejně jako v roce 2016 i v průběhu roku 2017 soubor nastudoval a provedl další závažný opus Wolfganga Amadea Mozarta (1756–1791) – Missa in C „Spatzenmesse“ (KV 220). Z nově nacvičeného repertoáru si dále zaslouží pozornost: Alles, was ihr tut mit Worten oder mit Werken (BuxWV 4) Dietricha Buxtehudeho (1637–1707), Cantate Domino Hanse Leo Hasslera (1564–1612), Salve Regina Karla Blažeje Kopřivy (1756–1785), Tollite hostias (Oratorio de Noël, op. 12) Camille Saint–Saënse (1835–1921) či Graduale pastorale in G Františka Xavera Martina Lablera (1805–1851), jež bylo spartováno a vysázeno v nové edici ansámblu.

Interpreti
Na nejvíce exponovaných vystoupeních – pěti koncertech – participovalo v průměru dvacet šest hudebníků (18 sboristů, 7 instrumentalistů + dirigent). Mezi významné spolupracovníky, profesionální pěvce, patřili: Ingrid Fukanová (soprán) z Archlebova, Pavla Radostová (soprán) z Brna, Kateřina Jiráková (mezzosoprán), Ondřej Múčka (tenor) z Brna a Martin Frýbort (bas) z Holubic.
Nejvíce skladeb zaznělo za doprovodu dvou houslí, violy a continua. V instrumentálních partech se uplatnili: Klára Klinkovská (flétna), Alexandra Bláhová (hoboj), Terezie Hrabovská (klarinet), Jakub Šujan (klarinet) z Heršpic, Matěj Červinka (trubka), Petr Otépka (trubka) z Hodějic, Stanislav Otépka (trubka) z Hodějic, Jan Patera (trubka) z Němčan, Nataša Hrušková (housle) z Bučovic, Ladislav Jedlička (housle), Veronika Klinkovská (housle), Jitka Kneslová (viola, housle) z Bučovic, Julie Přikrylová (viola) z Brna, Štěpán Švestka (violoncello) z Brna, Ladislav Maňásek (kontrabas), Olga Frydrychová (varhany, klavír, continuo) a Josef Handrla (tympány) z Nevojic. V průběhu Vánoc 2017 účinkovalo celkem třicet dva hudebníků.

Zajímavosti
1) Nejnádhernější a zároveň nejtěžší skladbou souboru je Missa in C „Spatzenmesse“ (KV 220) W. A. Mozarta. Notový materiál stál 7 500 Kč, nacvičení díla trvalo šest měsíců. V interpretaci Collegium musicale bonum kompozice zazněla na štědrovečerní půlnoční a na Boží hod vánoční ve Slavkově u Brna, 30. prosince v Muzeu obce Žarošice.
2) Důležitou činností uměleckého vedoucího je spartace rukopisů dosud nevydaných pozoruhodných skladeb. Edice slavkovského ansámblu používají i profesionální dirigenti, mj. Hilliard Patrick z francouzského Perigordu.
3) Dne 23. dubna 2017 odvysílalo Radio Proglas rozhovor s dirigentem souboru včetně skladby Cum Sancto Spiritu (Gloria in D, RV 589) Antonia Vivaldiho.
4) V roce 2017 ansámbl Collegium musicale bonum absolvoval dvacet hudebních vystoupení, což je neplánovaný rekord.

Závěr
Členům souboru přeji hojnost povznášející radosti z hudby a zároveň děkuji všem, kteří nás podporují.
Karol Frydrych

www.facebook.com/sborcmb/photos/pb.378102275685599.-2207520000.1516187975./929868277175660/?type=3&theater2017

leden

Ohlédnutí za činností Collegium musicale bonum v roce 2016

2016
Na přelomu roku přichází vždy čas rekapitulace a bilancování. Rád bych se proto s Vámi podělil o přehled aktivit slavkovského souboru za uplynulých dvanáct měsíců.

Vystoupení
Po hudební smršti v závěru roku 2015 zahájil vokálně-instrumentální soubor Collegium musicale bonum svou veřejnou pěveckou činnost vánočním koncertem 3. ledna 2016 v Domě Svaté Rodiny ve Slavkově u Brna, jenž se těšil velkému zájmu publika. Následoval koncert na valné hromadě jednoty Musica sacra v Brně k poctě dvou jubilantů – světově uznávaného hudebního historika prof. Jiřího Sehnala (* 1931) a regenschoriho zábrdovického kůru Zdeňka Hatiny (* 1941). Na podzim se uskutečnily koncerty tři: u příležitosti 600. výročí městského znaku v kapli sv. Kříže Zámku Slavkov-Austerlitz, Svatováclavský ve Vyškově a v rámci Slavkovské iniciativy smíření ve Vážanech nad Litavou.
Ve slavkovském chrámu ansámbl zpíval při liturgiích na Bílou sobotu, Boží hod velikonoční, slavnost Seslání Ducha Svatého, slavnost Krista Krále, Štědrý den a Boží hod vánoční (výčet by nebyl úplný bez zmínky o drobném vystoupení při pohřbu Jindřicha Kotvrdy). Mimoto účinkoval při pontifikální mši biřmování v Křižanovicích u Bučovic celebrované brněnským biskupem Mons. Vojtěchem Cikrlem, v jezuitském kostele v Brně a při posvícení (420 let kostela) v Běhařovicích u Znojma. Soubor se též zúčastnil Sborování v Šaraticích – nesoutěžního festivalu dospělých sborů konaného pod hlavičkou brněnské jednoty Musica sacra. Těleso tedy v uplynulém roce absolvovalo šestnáct veřejných vystoupení různého zaměření a náročnosti.

Repertoir
Celý rok se nesl ve znamení studia převážně nového repertoáru – pozornost si zasluhuje zvláště Missa brevis in B „Lorettomesse“ (KV 275) Wolfganga Amadea Mozarta (1756–1791) pro 4 sólové hlasy, smíšený sbor, smyčce a varhany; Salvete, flores Martyrum (Vesperae pro festo SS Innocentium KL IV/5) Johanna Michaela Haydna (1737–1806) pro ženský tříhlasý sbor a varhany; Svatý Václave Otto Alberta Tichého (1890–1973) pro smíšený sbor a cappella či Pastorella Iucunda Jiřího Ignáce Linka (1725–1791) pro sólový bas, ženský sbor, smyčce a continuo. Zkoušky sboru probíhaly pravidelně i v průběhu velkých prázdnin v režimu: úterý – muži, čtvrtek – ženy nebo celý sbor (19:00–21:00).

Interpreti
Počet účinkujících (dle aritmetického průměru) na nejvíce exponovaných vystoupeních, tedy na koncertech, činil dvacet tři (šestnáct sboristů, šest instrumentalistů + dirigent). K významným spolupracovníkům sboru patřily dvě pěvkyně z Vyškova – Jana Bařinková (soprán), Jana Celá (soprán); dále Jana Nosková (alt) z Němčic nad Hanou, Ondřej Múčka (tenor) z Brna, Martin Frýbort (bas) z Holubic, Petr Kolař (bas) z Brna a Jiří Němec (bas) z Přeskač. V instrumentálních partech se uplatnili: Lenka Friesová (flétna), Klára Klinkovská (flétna), Jakub Šujan (klarinet, student ZUŠ Františka France), Alexandra Bláhová (hoboj, studentka 4. ročníku Konzervatoře Brno), Matěj Červinka (trubka), Lukáš Gál (trubka, abs. Konzervatoře Jaroslava Ježka), Petr Otépka (trubka, student ZUŠ Strážnice), Stanislav Otépka (trubka, učitel ZUŠ Strážnice), Jan Patera (trubka), Willi Türk (fagot, učitel ZUŠ Znojmo), Veronika Blažková (housle, studentka ZUŠ Františka France), Tereza Černá (housle, učitelka ZUŠ Františka France), Klára Dočekalová (housle, studentka ZUŠ Františka France), Nataša Hrušková (housle, učitelka ZUŠ Arthura Nikische v Bučovicích), Ladislav Jedlička (housle), Zdeněk Kábrt (housle), Ladislav Maňásek (kontrabas, učitel ZUŠ Františka France), Olga Frydrychová (varhany), David Postránecký (varhany, pedagog HF JAMU), Josef Handrla (tympány, učitel ZUŠ Františka France) a Josef Novák (tympány, učitel ZUŠ Zbyňka Mrkose v Brně).

Zajímavosti
1) Nejnáročnější skladbou v historii souboru je Mozartova Missa brevis in B (KV 275), její nácvik trval nepřetržitě šest měsíců s intencí provedení při výročí 600. výročí znaku města Slavkova u Brna (zazněla pak na dalších dvou koncertech, při slavení liturgie v brněnském jezuitském kostele a Běhařovicích).
2) Svatováclavský koncert ve Vyškově byl nejdelší, nejvíce navštívenou a nejprestižnější akcí roku – zúčastnili se ho i regionální politici. Zazněly na něm varhanní improvizace Davida Postráneckého (* 1975) a skladby: Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791) – Missa brevis in B "Loretomesse" (KV 275); Johann Michael Haydn (1737–1806) – Salvete, flores Martyrum (Vesperae pro festo SS Innocentium, KL IV/5); Antonio Vivaldi (1678– 1741) – Cum Sancto Spiritu (Gloria in D, RV 589); Georg Friedrich Händel (1685–1759) – Canticorum iubilo (Juda Makabejský, HWV 63); Franz Schubert (1797–1828) – Heilig ist der Herr (Deutsche Messe, D 872); Zdrávas Maria Panno (Božanův kancionál, 1719); Wolfgang Amadeus Mozart – Laudate Dominum (Vesperae solennes de confessore, KV 339); Otto Albert Tichý (1890–1973) – Svatý Václave; Johann Sebastian Bach (1685–1750) – Suscepit Israel (Magnificat, BWV 243); Antonín Rejcha (1770–1836) – Tu ad liberandum suscepturus hominem (Te Deum); Antonio Casimir Cartellieri (1772–1807) – Adagio pastorale (Concerto No. 2., II. věta); Johann Joachim Quantz (1697–1773) – Andante (Trio Sonata c-moll, QV 2: 5).
3) Pro značnou vytíženost musel soubor odmítnout několik nabídek, mj. koncerty na zámcích ve Vranově nad Dyjí a v Bučovicích, vánoční koncert v Dražovicích, dvě svatby v našem městě či vystoupení na štědrovečerní půlnoční a Boží hod vánoční v Brně.
4) Dne 6. dubna 2016 odvysílal Český rozhlas Brno v pořadu Rendez-vous rozhovor se sbormistrem souboru včetně skladby Cum Sancto Spiritu (Gloria in D, RV 589) Antonia Vivaldiho (nahrávka z vánočního koncertu 3. ledna 2016 ve Slavkově u Brna).
5) Brněnský umělec Lubomír Vaněk (* 1961) namaloval v roce 2016 pro koncertní účely ansámblu čtyři kresby mj. Zámku Slavkov-Austerlitz a kaple sv. Kříže slavkovského zámku.
6) Hudební skladatel Pavol Krška (* 1949) ze slovenské Turie zkomponoval pro Collegium musicale bonum opus Stabat mater.

Závěr
Přeji všem členům souboru mnoho radosti z hudby a zároveň děkuji všem, kteří nás podporují například návštěvou našich koncertů. Velmi si vážíme také finančního příspěvku města Slavkov u Brna – je pro nás velkým povzbuzením.
Karol Frydrych

www.facebook.com/sborcmb/photos/pcb.663703590458798/663703183792172/?type=3&theater2016

leden

Ohlédnutí za činností Collegium musicale bonum v roce 2015

2015
Jako mávnutí proutkem jsme opět prožili další rok rušného života, ale někteří z nás si v něm opět našli čas na potěšení své a hlavně dalších kolem sebe. Kromě tří týdnů prázdnin v letních měsících se scházeli na zkouškách členové slavkovského souboru, nacvičovali nové skladby a „pilovali“ ty dříve nazkoušené.

Vystoupení
Nejdůležitější aktivitou Collegium musicale bonum v roce 2015 byla koncertní činnost. Ansámbl realizoval celkem sedm koncertů: vánoční v Šaraticích, v květnu v Moravských Budějovicích, u příležitosti Noci kostelů v chrámu Vzkříšení Páně ve Slavkově u Brna, u výročí 20. Slavkovské iniciativy smíření v Historickém sále zámku Slavkov-Austerlitz, benefiční v Kobeřicích, adventní v Uhřicích (u Žarošic) a vánoční v Muzeu obce Žarošice. V květnu se soubor zúčastnil Sborování v Hustopečích – nesoutěžní přehlídky sborů realizované pod hlavičkou brněnské jednoty Musica sacra. Mimo to soubor šestkrát účinkoval při slavení liturgie ve slavkovském chrámu (při slavnosti Zmrtvýchvstání Páně, slavnosti Seslání Ducha Svatého, slavnosti Krista Krále, o 2. neděli adventní, na Štědrý den a při slavnosti Narození Páně). Nevšedním zážitkem se stalo vystoupení při nedělní liturgii v Brně u jezuitů – v tomto kostele se nacházejí jedny z nejlepších varhan na území naší vlasti postavené v roce 2014 švýcarskou firmou Mathis Orgelbau AG.

Repertoir
Těžiště repertoáru slavkovského vokálně-instrumentálního ansámblu tkví v hudebních skvostech epochy baroka a klasicismu, přičemž významné místo zaujímají též díla soudobých autorů. Z nastudovaných a provedených skladeb si bezesporu zaslouží zmínku Sub tuum praesidium Zdeňka Pololáníka pro pětihlasý smíšený sbor, 4 corny a varhany (moravská premiéra se uskutečnila na koncertě ve Slavkově u Brna v chrámu Vzkříšení Páně při Noci kostelů 29. května 2015); Litaniae lauretanae Bohuslava Matěje Černohorského pro čtyři sólové hlasy, smíšený sbor, trubky, smyčce, varhany a tympány (kompozice byla muzikologicky spartována a vysázena v počítačovém programu); Laudate Dominum (Vesperae solennes de confessore, KV 339) W. A. Mozarta; devítiminutové Laetentur coeli Česlava Vaňury pro smíšený sbor, trubky, smyčce, varhany a tympány či Jede sedlák do mlejna Zdeňka Lukáše pro šestihlasý sbor a cappella.

Členská základna
Během loňského roku zpívalo ve sboru celkem dvacet pět pěvců (pět sopránů, osm altů, pět tenorů, sedm basů), průměrný počet sboristů při koncertech byl šestnáct. Vystoupení doprovázeli hudebníci: hoboj Alexandra Bláhová (studentka 3. ročníku Konzervatoře Brno); flétna Lenka Friesová a Monika Sotolářová; trubka Stanislav Otépka (učitel ZUŠ Strážnice) a Jan Patera; housle Nataša Hrušková (učitelka ZUŠ Arthura Nikische v Bučovicích), Ladislav Jedlička (housle) a Zdeněk Kábrt (housle); varhany Olga Frydrychová a David Postránecký (pedagog HF JAMU); tympány Josef Handrla (učitel ZUŠ Františka France), Lenka Havlátová (učitelka První soukromé základní umělecké školy MIS music o.p.s. v Kopřivnici) a Josef Novák (učitel ZUŠ Zbyňka Mrkose v Brně). V průběhu Vánoc 2015 účinkovalo dvacet osm členů CMB: osmnáct sboristů, devět instrumentalistů a dirigent.

Organizace a fungování souboru
Chod souboru zajišťují: Karol Frydrych – dirigent, korepetitor, dramaturg, programy koncertů, průvodní slovo ke koncertům (text), archivář, korektury partitur, pokladník; Kristýna Vladíková – rozezpívání sboru, hlasové poradenství; Martina Tesáčková – jednatelka; Jana Svobodová – plakáty koncertů; Roman Fries a Veronika Žouželková – správa internetových stránek www.facebook.com/sborcmb; Jan Matyáš – webmaster http://clenove.sborcmb.cz. Významně též pomohli: Svatava Baráková (Znojmo), Petr Hlaváček (Slavkov u Brna), Jan Karlíček (Praha), Ondřej Múčka (Brno), Jan Patera (Němčany), Ivo a Lenka Prchalovi (Lesná u Znojma) – počítačová sazba not; Martin Žilka (Hostěrádky-Rešov) – sponzorský tisk hudebnin a plakátů, propagace; Věra Dostálová (Hrušky) a Marta Kuchtová (Křižanovice) – moderování koncertů; Ludmila Kábrtová (Slavkov u Brna) – fotodokumentace vystoupení. Pro koncertní potřeby Collegium musicale bonum namaloval brněnský malíř Lubomír Vaněk šest kreseb, mj. slavkovského betléma a chrámu Vzkříšení Páně.

Několik nej…
a) Klimaticky nejnáročnější akcí byl vánoční koncert v Šaraticích – teplota v kostele oscilovala mezi 2-3 ºC.
b) Nejohroženější akcí se stal koncert v Uhřicích – 4 dny před účinkováním byla zdráva jen jedna sopranistka! Vše nakonec dobře dopadlo a sbor sklidil potlesk ve stoje.
c) Nejprestižnější akcí roku mělo být vystoupení u příležitosti oslav Dne Brna 2015 – 370 let úspěšné obrany Brna proti Švédům. Pro značné vytížení musel slavkovský soubor účast na uvedené akci odmítnout. Uvedený post tak zaujal koncert v rámci 20. ročníku Slavkovské iniciativy smíření.
d) Největší zápřah měli členové Collegium musicale bonum před Vánocemi – v průběhu deseti dní před Štědrým dnem proběhly zkoušky sboru, sólistů, instrumentalistů a celého tělesa v celkovém čase sedmnácti hodin.

Závěr
Děkuji všem spolupracovníkům za odvedenou práci, všem, kteří Collegium musicale bonum podporovali a těším se na Vás i v roce 2016, do něhož přeji vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a krásných nejen hudebních setkání.
Karol Frydrych2015

leden

Ohlédnutí za činností Collegium musicale bonum v letech 2013-2014

2013
Za vznikem Collegium musicale bonum stáli sólově vystupující hudebníci na kůru kostela sv. Mikuláše v Šaraticích: Martina Tesáčková ze Slavkova u Brna (soprán), Blanka Robešová ze Šaratic (mezzosoprán), Kristýna Vladíková z Bošovic (mezzosoprán, housle), Lenka Friesová z Kobeřic (alt, flétna) a Karol Frydrych ze Slavkova u Brna (varhany), kteří v červenci 2013 spojili své síly.
Debutujícím projektem se stala premiéra skladby Do domu Hospodinova Vojtěcha Javory 4. srpna 2013 na nedělní hodové mši v Šaraticích realizovaná u příležitosti výročí 110 let kostela. Na provedení participoval Šaratický chrámový sbor; sólový part zpívala Kristýna Vladíková – absolventka Janáčkovy konzervatoře Ostrava a oboru Hudební výchova Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.
Pro zakládající členy záhy vznikly další dva opusy: Tři písně profesora Hudební fakulty JAMU Františka Gregora Emmerta (1940–2015) a Regina coeli někdejšího dirigenta opery Divadla Jozefa Gregora–Tajovského v Banské Bystrici Vojtěcha Javory (* 1935).
S příchodem nových sboristů koncem srpna 2013 se „ženský komorní sbor“ přetransformoval na „smíšený komorní sbor“ – v této sestavě vystoupil v sobotu 28. září na konferenci Muzejní a vlastivědné společnosti Brno v Muzeu obce Žarošice, kde mj. provedl premiéru Javorova Regina coeli. Ve druhém pololetí sbor rovněž čtyřikrát účinkoval při slavení liturgie v Šaraticích; a cappella interpretoval chorál Rorate coeli a skladby: Herzlich tut mich verlangen Hanse Leo Hasslera (1564–1612), Veni, veni Emmanuel v úpravě Thomase Helmora (1811–1890), Plně, zvučně Bohuslava Korejse (* 1925) a za doprovodu varhan 1. Píseň adventní Adama Václava Michny z Otradovic (1600–1676) a dva opusy Zdeňka Zouhara (1927–2011): Salmo 122 a celou Žarošickou mši pastýřskou.
Na pozvání Historicko–vlastivědného kroužku v Žarošicích sbor uskutečnil v Muzeu obce Žarošice svůj první hodinový vánoční koncert, kde kromě výše uvedených kompozic H. L. Hasslera a Z. Zouhara dále interpretoval: Jesus bleibet meine Freude (Kantate, BWV 147) Johanna Sebastiana Bacha (1685–1750), Vánoční ukolébavka Karola Frydrycha (* 1975), Zhůru Valaši kantora Jiřího Janáče (1752–1834), Krásná Panna Bohuslava Korejse, Agnus Dei (Krönungsmesse, KV 317) Wolfganga Amadea Mozarta (1756–1791); pastorela Spi, spi neviňátko Jakuba Jana Ryby (1765–1815), fuga Christus nobis natus est (a cappella) Josefa Ferdinanda Norberta Segera (1716–1782), dále tři koledy Kyrie eleison, Co sa stalo a Svatou dobu v úpravě Antonína Tučapského (1928–2014) jakožto dvě instrumentální skladby: Allegro (Sonata in B, No. 7) Benedetta Marcella (1686–1739) a Postludium na téma české vánoční hymny Narodil se Kristus Pán Karola Frydrycha. Uvedený repertoir byl předestřen za instrumentálního doprovodu Lenky Friesové (flétna), Kristýny Vladíkové (housle), Olgy Frydrychové (continuo), Martiny Tesáčkové (triangl), Marka Kuchty (ozvučná dřívka) a Blanky Robešové (rytmické vejce); řídil Karol Frydrych. Celkem účinkovalo 10 hudebníků.

2014
Přestože post nejfrekventovanější aktivity roku zaujímá koncertní činnost (Kobeřice, Šaratice, Křenovice, Uherčice u Hustopečí, katedrála sv. Petra a Pavla v Brně, Hrušky a Muzeum obce Žarošice), v prvním pololetí bylo třeba koncentrovat síly především na Sborování v Šaraticích – nesoutěžní přehlídku jednoty Musica sacra konanou v sobotu 24. května. Sbor se prezentoval skladbami: Kyrie, Gloria (Missa brevis in F, op. 21) Zdeňka Fibicha (1850–1900); Dixit Dominus No. 1, Laudate Dominum No. 5 (Vesperae minus solennes) Bohuslava Matěje Černohorského (1684–1742) a Tantum ergo in D (KV 197) Wolfganga Amadea Mozarta (1756–1791). Těleso poprvé doprovázel koncertní varhaník a pedagog JAMU David Postránecký (* 1975). Výkon Collegium musicale bonum nadchl nejen Postráneckého, jenž se vzápětí stal jeho členem, ale též hudebního historika a muzikologa prof. Jiřího Sehnala (* 1931), na jehož doporučení rozhodlo předsednictvo Musica sacra pověřit slavkovský ansámbl účinkováním na devatenáctém ročníku Svatocecilského setkání. Tato slavnost patronky chrámových hudebníků tradičně konaná v brněnské katedrále byla nejvýznamnější akcí v dosavadní historii uskupení.
V průběhu roku 2014 došlo ke třem zásadním proměnám Collegium musicale bonum:
1) členská základna vzrostla z deseti na dvacet šest hudebníků;
2) aktivizací dalších instrumentalistů se smíšený komorní sbor proměnil na vokálně-instrumentální ansámbl;
3) začátkem dubna sbor přesídlil ze Šaratic do Slavkova u Brna (pěvecké zkoušky se nejprve konaly střídavě v domech členů sboru, od 17. června v sále slavkovské fary – ansámbl tedy dvakrát recipročně účinkoval v chrámu Vzkříšení Páně: v neděli 5. října a na svátek sv. Štěpána).
Za přelomový proto můžeme považovat benefiční koncert 18. května v Křenovicích, kdy uskupení poprvé vystoupilo jako „vokálně-instrumentální soubor ze Slavkova u Brna“ se skladbami: Henry Purcell (1659–1695) – Trumpet tune and air; Johann Sebastian Bach (1685–1750 – Jesus bleibet meine Freude (Kantate, BWV 147); Giovanni Battista Pergolesi (1710–1736) – Stabat mater Dolorosa No. 1, Cujus animam gementem No. 2, O quam tristis et afflicta No. 3, Quae moerebat et dolebat No. 4, Fac ut portem Christi mortem No. 10 (Stabat mater); Karel Václav Holan Rovenský (1644–1718) – Surrexit Christus hodie; Zdeněk Fibich (1850–1900) – Kyrie, Gloria, Credo (Missa brevis in F, op. 21); César Franck (1822–1890) – Ave Maria in f; Benedetto Marcello (1686–1739) – Allegro (Sonáta B dur, No. 7); Zdeněk Zouhar (1927–2011) – Salmo 122; Friedrich Spee von Langenfeld (1591–1635) – Ach wann doch, Jesu liebster mein (Trutz-Nachtigall); Johann Sebastian Bach – Ich ruf´ zu dir, Herr Jesu Christ (BWV 639); Wolfgang Amadeus Mozart – Agnus Dei (Krönungsmesse in C, KV 317); Bohuslav Matěj Černohorský – Dixit Dominus No. 1, Laudate Dominum No. 5 (Vesperae minus solennes); Wolfgang Amadeus Mozart – Tantum ergo in D (KV 197). Sólové skladby zazněly v podání Martiny Tesáčkové a Kristýny Vladíkové. Uvedený repertoir byl uveden za doprovodu flétny, trubky, dvou houslí, varhan a tympánů.
K nově nastudovaným sborovým kompozicím provedeným v průběhu roku 2014 dále patří: Pastores loquebantur Františka Xavera Brixiho (1732–1771); Magnificat No. 6 (Vesperae minus solennes) Bohuslava Matěje Černohorského; Angelis suis Johanna Josepha Fuxe (1660–1741); Veni, veni Emmanuel v úpravě Thomase Helmora (1811–1890); Eja, vos pastorculi Václava Vincence Maška (1755–1831); dvojitá fuga Cum Sancto Spiritu (Gloria in D, RV 589) Antonia Vivaldiho (1678–1741) a minioratorium Divotvůrkyni Moravy Zdeňka Pololáníka (* 1935), jež zaznělo v sobotu 1. listopadu 2014 v Žarošicích v premiéře za přítomnosti autora. Ze sólových skladeb uveďme alespoň Amen-alleluia Georga Friedricha Händela (1685–1759) a pastorelu Spi, spi neviňátko Jakuba Šimona Jana Ryby (1765–1815). Předestřený výčet kompozic naznačuje repertoárové zaměření především na duchovní hudbu baroka a klasicismu.

Členy Collegium musicale bonum jsou instrumentalisté: Alexandra Bláhová (hoboj, studentka 2. ročníku Konzervatoře Brno), Jan Patera (trubka), Ladislav Jedlička (housle), Zdeněk Kábrt (housle), Olga Frydrychová (varhany), David Postránecký (varhany, abs. HF JAMU) a Lenka Havlátová (tympány, abs. Církevní konzervatoře Opava).
Ke spolupracovníkům náleží také: Hana Bartoníková (hoboj, pedagog Konzervatoře Brno), Matěj Červinka (trubka, žák ZUŠ Františka France), Martin Fukan (trubka, abs. Církevní konzervatoře v Kroměříži), Jozef Zimka (trubka, student HF JAMU), Petr Kolař (varhany, pedagog Konzervatoře Brno) a Josef Novák (tympány, abs. HF JAMU).

Chod souboru zajišťují:
1) interně: Karol Frydrych – dirigent, korepetitor, dramaturg, korektury partitur, programy koncertů, archivář, pokladník; Kristýna Vladíková (abs. Janáčkovy konzervatoře v Ostravě, PdF UP v Olomouci) – rozezpívání sboru, hlasové poradenství; Martina Tesáčková – jednatelka; Petr Hlaváček – spartace partitur, počítačová sazba not; Jana Svobodová – plakáty koncertů; Roman Fries a Veronika Žouželková – správa internetových stránek www.facebook.com/sborcmb; Jan Matyáš – webmaster http://clenove.sborcmb.cz;
2) externě: Ivo Prchal a Ondřej Múčka – počítačová sazba not; Martin Žilka – sponzorský tisk hudebnin a plakátů, propagace; Ludmila Kábrtová – fotodokumentace vystoupení.
Jaké jsou nejbližší vize? Zařadit na programy koncertů též díla profánní a zvýšit počet vystoupení ve Slavkově u Brna. Tak nám držte palce!
Karol Frydrych

www.veslavkove.cz/kultura/svetova-premiera-skladby-divotvurkyni-moravy.aspx2014

listopad

Světová premiéra skladby Divotvůrkyni Moravy

Po večerní mši svaté o Slavnosti Všech svatých zazněla v krásném prostředí poutního chrámu v Žarošicích světová premiéra mé skladby Divotvůrkyni Moravy. Z provedení jsem měl velkou radost.
Collegium musicale bonum ze Slavkova u Brna je zralý sbor, jehož mladistvé hlasy v krátké době své existence se sjednotily v jednolitém celku a nadchly přítomné svým projevem, dokonale vyjadřujícím zbožný obsah oslavující žarošickou Pannu Marii, které byla skladba věnována. Jemné hlasy mladých sólistek Kristýny Vladíkové a Jaroslavy Galatové zněly působivě při střídání se sborem. Oceňuji též výkon varhanního doprovodu paní dr. Olgy Frydrychové a nakonec i svou pozornost obracím na dirigenta dr. Karola Frydrycha, který nejen skladbu řídil, ale byl jejím iniciátorem.
Upřímně všem děkuji a přeji, aby vytrvali v této bohulibé činnosti a společně prožívali štěstí a radost, kterou hudba přináší.
Zdeněk Pololáník

http://www.veslavkove.cz/kultura/svetova-premiera-skladby-divotvurkyni-moravy.aspx2014

leden

Collegium musicale bonum se představuje

Dne 11. ledna 2014 jsme mohli v šaratickém kostele shlédnout a slyšet koncert komorního smíšeného sboru Collegium musicale bonum pod vedením PhDr. Karola Frydrycha.

A ačkoliv bylo toto hudební těleso založeno teprve nedávno, tedy v červenci 2013, jeho věhlas stále roste nejen díky kvalitnímu repertoáru, ale zejména pro celou řadu hudebních počinů. Zde je vhodné zmínit premiéru skladby Regina coeli od Vojtěcha Javory na konferenci Muzejní a vlastivědné společnosti Brno v Muzeu obce Žarošice dne 28.10. 2013, stejně jako významný podíl na premiéře díla Do domu Hospodinova od téhož autora, kterou zkomponoval k výročí 110 let kostela v Šaraticích, a jež zde byla rovněž premiérována.

Sbor nezahálel ani v průběhu svátků vánočních. Provedení 3 koncertů v Žarošicích, Kobeřicích a naposledy v Šaraticích bylo na velmi slušné úrovni zejména tematicky vhodným výběrem skladeb: od koled, pastorel přes Žarošickou mši pastýřskou Zdeňka Zouhara, fugu Christus nobis natus est Josefa Ferdinanda Norberta Segera až po skvosty světových autorů jako Jesus bleibet meine Freude (Kantáta BWV 147) Johanna Sebastiana Bacha či Agnus Dei (Korunovační mše) Wolfganga Amadea Mozarta, kde svým ušlechtilým hlasem excelovala sopranistka Kristýna Vladíková, absolventka Janáčkovy konzervatoře. Celý koncert vyvrcholil majestátním Postludiem na téma české vánoční hymny „Narodil se Kristus Pán“, napsaným Karolem Frydrychem pro svoji manželku, která skladbu, stejně jako celý koncert, precizně interpretovala na nových digitálních varhanách Eminent II.

Proto až uslyšíte o Collegium musicale bonum, a pokud jste příznivci duchovní hudby s nároky na hudební složku a kvalitu provedení, rozhodně si nenechte ujít žádný z následujících koncertů tohoto sboru. Odměnou vám bude nejen krásný hudební zážitek, ale i malé duchovní zotavení, jež je v dnešní uspěchané době více než zapotřebí.

Ing. Martin Žilka, Hostěrádky-Rešov2013

Sbor byl založen roku 2013.2013

PhDr. Ing. Mgr. Karol Frydrych zahájil činnost jako hlavní sbormistr


Hledáme nové hlasy!

koho hledáme?

soprán, alt, tenor, bas

co požadujeme?

Přijímáme nové členy, zejména do mužských hlasů. Předchozí zkušenost se sborovým zpěvem a znalost not je vítána. Zkoušky probíhají každý čtvrtek od 19 hod. ve Slavkově u Brna (Malinovského 2).

jak se stát členem?

V případě zájmu prosím kontaktujte sbormistra Karola Frydrycha (tel.: 776 660 072, e-mail: karol.frydrych@seznam.cz) nebo se přijďte podívat na zkoušku sboru. Web: https://www.sborcmb.cz https://www.

Připravované akce

po
24/12
23:00
Chrám Vzkříšení Páně – Slavkov u Brna (CZ)
HUDBA PŘI LITURGII (koncert)

podrobnosti ▼

Hudba při liturgii

Chrám Vzkříšení Páně – Slavkov u Brna (CZ)

účinkují

Collegium musicale bonum

sbalit ▲


út
25/12
9:00
Chrám Vzkříšení Páně – Slavkov u Brna (CZ)
HUDBA PŘI LITURGII (koncert)

podrobnosti ▼

Hudba při liturgii

Chrám Vzkříšení Páně – Slavkov u Brna (CZ)

účinkují

Collegium musicale bonum

sbalit ▲


ne
30/12
17:00
Muzeum obce Žarošice – Žarošice (CZ)
VÁNOČNÍ KONCERT (koncert)

podrobnosti ▼

Vánoční koncert

Muzeum obce Žarošice – Žarošice (CZ)

účinkují

Collegium musicale bonum

sbalit ▲


ne
6/1
17:00
Zámek Bučovice, Dlouhý sál – Bučovice (CZ)
TŘÍKRÁLOVÝ VÁNOČNÍ KONCERT (koncert)

podrobnosti ▼

Tříkrálový vánoční koncert

Zámek Bučovice, Dlouhý sál – Bučovice (CZ)

účinkují

Collegium musicale bonum

sbalit ▲


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)