Vlastimila Prostějov,z.s.

ženský sbor • Prostějov


založen v roce 1869

20 členů

Ludmila Přikrylová
Jednov 88
79845 JednovUmělecké vedení

Marie Hejdušková

hlavní sbormistr

Kronika sboru


2017

červen

bez ocenění
Ženská srdce

Jedovnice
2016

listopad

Bez ocenění
S písničkou se mládne

Kojetín2016

květen

Ženská srdce

Valašské Meziříčí2016

únor

píše se rok 1869....

Bylo to 26. srpna 1869, kdy se sešly vlastenecky smýšlející dámy prostějovské ku společné úřadě o založení pěveckého spolku. V době tehdejší budilo se totiž vědomí národní z velké...

číst celé ▼

Bylo to 26. srpna 1869, kdy se sešly vlastenecky smýšlející dámy prostějovské ku společné úřadě o založení pěveckého spolku. V době tehdejší budilo se totiž vědomí národní z velké části též zpěvem národních vlasteneckých písní, neboť zpěv národu českému vládou sebe více nepřátelskou nemohl býti přece zakázán...

První valná schůze konala se dne 8. prosince 1869, při níž zvolen protektorem spolku pan dr. Josef Fanderlík. První starostkou Vlastimily byla paní Josefa Chmelařová, první jednatelkou slečna Terezie Dřevíkovská. Sbormistrem se stal pan Jan Kaiser, jenž o založení Vlastimily značných zásluh si získal.

******

"Městu Prostějovu k vystavění budovy, v níž musí se nacházeti prostorná a účelně zařízená dvorana k divadelnímu představení a koncertům způsobilá...Rozhodně musí v ní býti vhodné místnosti pro Vlastimilu a Orlici a mimo to příhodná místnost pro veřejnou knihovnu a čítárnu".

(Toť ze závěti macenášky Karly Vojáčkové, ženy prvního českého starosty města Prostějova, která v roce 1905 odkázala městu Prostějov milion korun na dobročinné účely)

******

Ve svých počátcích - v době, kdy bylo nutné posilovat českého ducha, byla Vlastimila prvním spolkem , který pořádal pravidelné vzdělávací schůze. První koncert se konal 19. 4. 1870 a již na počátku roku 1871 koncertovalo těleso společně s Orlicí.

V roce 1874 nastudoval sbor Prodanou nevěstu a o deset let později Blodkovou operu V studni.

V pozdějších letech pod vedením Ezechiela Ambrose nastudovala Vlastimila mnoho mnohem náročnějších skladeb. Roku 1899 řídil například Smetanovu Hubičku a v roce 1904 Prostějované poprvé slyšeli Neumannovu Kantátu Bouře a Svatební košile Antonína Dvořáka.

V roce 1907 byl při příležitosti otevření Národního domu uspořádán mohutný hudební festival. Sbor v té době řídil Vilém Steiman.

Po první světové válce se u dirigentského sboru vystřídali L. Slováček a V. Ambros. V roce 1926 se na dlouhou dobu ujal Alois Grumlík. Pod jeho vedením byla nastudována řada děl, např. Beethowennovo oratorium Kristus na hoře Olivetské, Stabat Mater a další.

Po válce následovala řada vystoupení a zájezdů. Neumannova Bouře byla nahrávána v Brněnském rozhlase a zazněla i na oslavách 80. výročí vzniku Vlastimily. Vlastimilky zpívaly i v olomouckém rozhlase, vyjely do slovenského Ružomberoku.

Nezapomenutelným dirigentem byl Karel Hejdušek, který řídil sbor 25. roků. V té době byly oba spolky hojně zvány i do jiných měst. Vlastimila spolupracovala s Moravskou filharmonií Olomouc a spolkem Žerotín, společně s Orlicí vyjela Vlastimila do Prešova, v roce 1967 do Strážnice , kde zpívala v krojích. Ke 100. výročí sboru byla nastudována mimo jiné kantáta B. Martinů Mikeš z hor.

V roce 1978 byl uspořádán koncert na oslavu

25. leté činnosti dirigenta K. Hejduška, který byl však jeho koncertem posledním.

Sbor pak řídil K. Bezdíček a Z. Přikryl. Spolek se pravidelně účastnil pěveckých slavností Jihomoravského kraje, poslední se konaly v Prostějově. Dirigování se ujala Marie Hejdušková , dcera Karla Hejduška, která sbor vedl čtvrt století. POd jejím vedením vystupoval sbor například na české ambasádě ve Vídni.

V průběhu let věnovali skladatelé Vlastimile na pětadvacet skladeb. Patří k nim například J. B. Foester, Jaroslav Křička či Josef Nešvera a Břetislav Bekala.

Toliko ze stručné historie Vlastimily. Byl použit článek věnovaný ke 130. výročí sboru.

sbalit ▲2016

leden

hostitelské zpívání na nedělní mši

Rakousko - Wultzeshofen, Rakousko2015

říjen

S písničkou se mládne

Kojetín2014

květen

bez ocenění
Ženská srdce

Vsetín2012

čestné uznání
Ženská srdce

Prostějov2011

čestné uznání
Ženská srdce

Otrokovice2009

Adventní koncert

Poysdorf-AT2009

Ženská srdce

Valašské Meziříčí2008

Ženská srdce

Valašské Meziříčí
2007

červen

bez ocenění
Ženská srdce

Jedovnice2007

Pavel Jurkovič: Vánoční koledy premiéra skladby

Praha2006

Adventní zpěvy

Praha2006

Ženská srdce

Vsetín
2005

Ženská srdce

DVD,2005

Adventní zpěvy

Praha2005

spolupořadatelství
Ženská srdce

Prostějov2003

Nahrávka z festivalu pěv. sborů střední Moravy a Uničova

videokazeta,2002

Koncert Duchovní sborové hudby

videokazeta, Prostějov2001

Pavel Jurkovič: My červeny pantlečke premiéra skladby

Prostějov1999

čestné uznání
Svátky písní

Olomouc1998

Karel Hejdušek: Tři hanácké písně premiéra skladby

Prostějov1996

Pavel Jurkovič: V Prostijově na renko premiéra skladby

Prostějov1996

Pavel Jurkovič: Nad te Drozdovice premiéra skladby

Prostějov1995

Vladimír Ambros: Setkání premiéra skladby

Prostějov1991

září

Marie Hejdušková

zahájila působení u sboru coby hlavní sbormistr1991

Otakar Hanzelka: U našich stájí premiéra skladby

Prostějov1985

Milan Bohanas: Aj teče voděnka premiéra skladby

Prostějov1984

J. Brabec: Konvalinky premiéra skladby

Prostějov1983

Radoslav Kubáník: Máš-li mne ráda premiéra skladby

Prostějov1983

Radoslav Kubáník: Sbohem premiéra skladby

Prostějov1983

J. B. Foerster: Vánoční ukolébavka premiéra skladby

Prostějov1979

J. B. Foerster: Ukolébavka premiéra skladby

Prostějov1978

Radoslav Kubáník: Aj za horó premiéra skladby

Prostějov1974

Jaroslav Křička: Píseň premiéra skladby

Prostějov1966

Vladimír Ambros: Maminka premiéra skladby

Prostějov1965

František Květoslav Lejsek: Moravskoslovenské trojzpěvy premiéra skladby

Prostějov1869

ZALOŽENÍ SBORU


Hledáme nové hlasy!

koho hledáme?

především hledáme členky do 1. sopránu, ale rádi vás uvítáme i do ostatních hlasů:-)

co požadujeme?

lásku ke zpěvu, volný večer každé úterý od 17:45 hodin, věk nerozhoduje.

co nabízíme?

velice příjemný kolektiv a příjemné zázemí pro zkoušky.

jak se stát členem?

přijďte mezi nás kterékoli úterý od 17:45 hodin do zkušebny v Národním domě v Prostějově a už neodejdete:-)


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání

Časopis Cantus   Festa academica   praga-cantat.cz   czech-choirs.eu (en)